Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:57:49, 21.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПУҚАРАЛЫҚ  ПАСПОРТЛАРЫ  ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде Өзбекистан Республикасының пуқаралық паспортларын тапсырыў салтанаты болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов жыйналғанларды пуқаралық паспортын алыўы менен қутлықлады.

Атап өтилгениндей, елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин қабыл етилген биринши халықаралық ҳуқықый ҳүжжет — Инсан ҳуқықларының пүткил жәҳән Декларациясында ҳәр бир инсан пуқаралық ҳуқыққа ийе екенлиги белгилеп қойылған. Өзбекистан Республикасының пуқаралығына келип шығыўы, социаллық ҳәм мүлклик жағдайы, расасы, миллети, жынысы, мағлыўматы, тили, динге қатнасы, сиясий және басқа да исенимине қарамастан, «Өзбекистан Республикасы пуқаралығы ҳаққында»ғы нызам күшке кирген ўақытта түрли себеплер менен елимиз тысқарысында болған жергиликли халық, сондай-ақ, басқа мәмлекетте туўылып өсип, Өзбекистанды өзиниң Ўатаны сыпатында шын жүректен тән алған, оның раўажланыўы ҳәм гүллеп-жаснаўы ушын мүнәсип үлес қосқанлар қабыл етилиўи мүмкин.

Нөкис қаласында жасаўшы Камилжан Юлдашев мине усындай инсанлардың бири. Ол қоңсылас Түркменстан мәмлекетинде туўылып өсти. Орта мектепти питкергеннен кейин Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде билим алды. Көп жыллар даўамында саўда тараўында мийнет етип келмекте. Өмирлик жолдасы менен еки ул, еки қызды тәрбиялап өсирди.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Өзбекистан Республикасының пуқаралығына қабыл етиў ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық ол пуқаралыққа қабыл етилди.

— Бүгин шерек әсирден аслам ўақыттан берги әрманым иске асты,-дейди қуўанышын жасыра алмаған К.Юлдашев. — Себеби Өзбекистан Республикасы пуқарасы болдым. Буның ушын Ҳүрметли Президентимизге шексиз миннетдаршылығымды билдиремен. Алдағы ўақытлары да бар күш-жигеримди, билимимди ғәрезсиз елимиздиң буннан былай да раўажланыўына, перзентлеримиздиң бахытлы келешегине жумсаўға ўәде беремен.

Илажда сондай-ақ кәсип-өнер колледжлери менен академиялық лицейлердиң, улыўма билим бериў мектеплериниң 16 жас­қа толған бир топар оқыўшыларына биометрикалық паспортлар тапсырылды.

— Бул мениң өмиримде ең бахытлы ҳәм умытылмас ўақыя болып қалады,-дейди пайтахтымыздағы 22-санлы улыўма билим бериў мектебиниң 10-класс оқыўшысы Дилноза Узақбергенова. — Республикамыз басшыларының қолынан биометрикалық паспортты алып, досларым қатарында мен де Өзбекис­тан Республикасының ҳақыйқый пуқарасы болдым. Президентимиз тәрепинен биз жасларға жаратылып берилген кең имканиятлардан пайдаланған ҳалда оқыўымды өз мектебимде даўам етип атырман. Келешекте билдирилген исенимди ақлап, елимизге садық перзент болыўға ҳәрекет етемен.

Пуқаралық паспортларын тапсырыў салтанатына Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

СҮЎРЕТТЕ: Өзбекистан пуқаралығына қабыл етилгенлердиң бир топары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF