Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:08:47, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲҮЖЖЕТЛЕР ОРЫНЛАНЫЎЫ МЕНЕН ӘҲМИЙЕТЛИ

Мәлим болғанындай, нызам ҳүжжетлерин, соның ишинде рәсмий тарқатпаларды тарқатыўдың бирден-бир механизми ҳәм тәртиби бурын жоқ еди. Ҳәзирги күнде елимизде нызамлар ҳәм басқа да нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди тарқатыў, басып шығарыўды шөлкем­лес­тириў, нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлердиң текстлерин Өзбекистан Республикасы Нызам ҳүжжетлери мағлыўматларының миллий базасына орналастырыў бойынша жумыслардың нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы илажлар ис жүзинде әмелге асырылмақта.

Усыған байланыслы нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди тарқатыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, нызам ҳүжжетлериниң мазмуны ҳәм әҳмийети ҳаққында орынлаўшыларды ҳәм халықты ҳуқықый хабардар етиўдиң нәтийжелилигине ерисиў мақсетинде Өзбе­кистан Республикасы Президентиниң «Нызам ҳүжжетлерин тарқатыў сис­темасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Ҳақыйқатында да, қабыл етилип атырған қарарлар ҳәм басқа да нормативлик ҳүжжетлер орынланыўы менен әҳмийетли. Сол ушын, ең алды менен бул қарарлар ҳәм нормативлик ҳүжжетлерди орынлаўшылар ҳәм халықтың кең қатламына мазмуны, әҳмийети қалай жеткерилиўи менен де байланыслы.

Усы қарардың қабыл етилиўи менен қабыл етилген нызамлар, басқа да нызам ҳүжжетлерин мәмлекетлик уйымлар, бас­қа да шөлкемлерге орынлаў ҳәм әмелиятта қолланыў ушын рәсмий тарқатпа арқалы жибериўдиң тәртиби ҳәм мүддетлери белгиленди. Бул арқалы нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетти ислеп шығыў процесинде таяр мәлимлеме тарқатыў матер­иаллары менен танысыў имканияты туўылады. Және бир әҳмийетли тәрепи, Әдиллик министрлиги мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлердиң нормативлик ҳүжжетлерди тарқатыў бойынша жумыс нәтийжелилигин муўапықластырыўшы, методикалық басшылық ҳәм қадағалаўшы ўәкилликли уйым сыпатында белгиленген.

Сол ушын, жақында Өзбекистан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң «Жаслар орайы» киши мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен шөлкемлестирилген «Ҳуқықый мәлимлемени тарқатыў ҳәм оннан пайдаланыўды тәмийинлеў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының әҳми­йетин таныстырыў мақсетинде журналистлер ушын баспасөз әнжуманы болып өтти.

Әнжуманда Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги  ҳуқықый үгит-нәсият ҳәм мәлимлеме бөлими баслығы А.Өтеўлиев усы Нызамның мазмун-мәниси ҳаққында, жетекши мәсләҳәтши Н.Қутлымуратова ҳуқықый мәлимлемени тарқатыў ҳәм оннан пайдаланыўды тәмийинлеў тәртиби ҳаққында баянатлар жасады.

Республикамыздағы ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасқан бул әнжуман сораў-жуўап тәризинде мазмунлы өтти.

 

Б.КАРАМАТДИНОВА.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF