Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:08:49, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЕЛЕКОМ ТАРМАҒЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ

Барлық тараўдағы өзгерислер сыяқлы Төрткүл районы телеком тармақлары жумысларында да жаңаланыўлар жүз бермекте. Бул ҳаққында усы телеком тармақлары директоры Азимбай Ниязымбетовтан айтып бериўин өтиниш еттик.

— Ҳәзирги техниканың раўажланыў пәти жоқарылап атырған дәўирде илимпазларымыз оптикалық талшықлы кабельлерди жаратпақта. Буның имканияты сондай дәрежеде жоқарылап баратырғанлығы дәслепки байланыс кабельлеринен мың есе сапалылығы менен ажыралып турады. Сондай-ақ, бул кабельлердиң әҳмийети оның интернет хызметинен пайдаланатуғын кәрхана ҳәм мәкемелерге жүдә кең масштабтағы хызметлерге жалғаныўы менен қоса күтә тезлик пенен таралған информацияны тап сондай тезлик күши менен жеткерип бере алады. Буннан тысқары, усы телеком сымы арқалы биймәлел телевидениениң 72 каналы көрсетиўлерин көре алыўлары да мүмкин. Биз ҳәзирги ўақытта бул оптикалық талшықлы кабельлерди кәрхана ҳәм мәкемелердиң хызмет телефонларына жалғаўды басладық. Ал, кейин ала болса, халық жасайтуғын шаңарақлардың телефонларына жалғаўды да алдымызға мақсет етип қойғанбыз. 

— Бул оптикалық талшықтың кемшилиги жоқ па!

— Қай жерде де оптикалық талшықлы кабельлер жердиң үстинги қабатына жақын қойылған болса, онда жүк машинасы өтип оны үзип қойыўы мүмкин. Лекин, бизлер оған  керисинше кабельлерди сым ағаш үстине яки жерге көмилген ҳалда жумыс алып барамыз.

Оптикалық талшық ­ бул илимпазлардың бизге жаратып берген бийбаҳа инамы. Биз бул қолайлылықтан нәтийжели пайдалансақ ғана, елимиз раўажланыўына өз үлесимизди қосқан боламыз.

М.ЮСУПОВА. Төрткүл районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF