Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:50:08, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2017-жыл 12-июльдеги Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан экологиялы ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» атамасындағы баянатынан келип шығатуғын баслы ўазыйпаларды әмелге асырыў ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң

ҚАРАРЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев тәрепинен мәмлекетимизде жәмийет турмысының барлық тараўларын және де еркинлестириў ҳәм реформалаў процесслери избе-излик пенен даўам еттирилмекте ҳәм барлық дәрежедеги басшылардың халық пенен турақлы түрде пикирлесиўлер өткериў системасының енгизилгенлиги орынлардағы ҳақыйқый жағдайды үйрениўде ҳәм халықты ойландырып атырған көплеген машқалаларды шешиўде нәтийжели механизм болып хызмет етпекте.

Алып барылып атырған реформалар, соның менен бирге, қабыл етилип атырған нызам ҳүжжетлери, тийкарынан, халықтың мүрәжатларында көтерилип атырған турмыслық актуал мәселелерди олардың пикир-усынысларын есапқа алған ҳалда шешиўге қаратылмақта.

Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының жумысы үстинен системалы жәмәәтшилик қадағалаўы ҳәм де түрли дәрежедеги басшылардың есабаты ҳәм мәлимлемесин Олий Мажлис палаталарында, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм халық депутатлары ра­йонлық (қалалық) Кеңеслеринде, мәҳәллелерде турақлы түрде тыңлап барыў системасы енгизилмекте. Бул илажлар ти­йисли тараўларда алып барылып атырған жумыслардың сапасын ҳәм нәтийжелилигин асырыўға хызмет етпекте.

Мәмлекетимиз басшысы Ш.М.Мирзиёевтиң басламасы тийкарында  барлық дәрежедеги ўәкиллик уйымларының ролин ҳәм тәсирин асырыў, жергиликли атқарыў уйымларының Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм халық депутатлары районлық (қалалық) Кеңеслеринде есабат ҳәм мәлимлеме бериў тәртиби жолға қойылып, олардың жумысы үстинен тәсиршең депутатлық ҳәм халық қадағалаўы жолға қойылмақта.

Бүгинги күнде сиясий партиялардың республикалық Кеңеси ҳәм халық депутатлары районлық (қалалық) Кеңеслери жумысларының анализи олар тәрепинен аймақтағы орын алған машқалаларды шешиў бойынша нызамшылықта белгиленген ўәкиллик ҳәм имканиятлардан толық пайдаланылмай атырғанлығы, пуқаралар санасында беккем орынды ийелей алмағанлығын көрсетпекте. Олардың жумыс ислеў тәртибин түптен өзгертиўди, халық пенен турақлы пикирлесиўди ҳәм тәсиршең депутатлық бақлаўын нәтийжели жолға қойыўды бүгин турмыстың өзи талап етпекте.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2017-жыл 22-июльде болып өткен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкар­ғы орынлаўшысы болыўы керек» атамасындағы баянатында (буннан кейин текстте Баянат деп аталады) көтерилген мәселелерден келип шығып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, халық депутатлары районлық (қалалық) Кеңеслери ҳәм сиясий партиялардың аймақлық шөлкемлери жумысындағы орын алған машқала ҳәм кемшиликлерди сапластырыў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң               2017-жыл 22-июльде болып өткен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» атамасындағы баянатынан келип шығатуғын баслы ўазыйпалар орынлаў ушын қабыл етилсин.

2. Баянаттан келип шығатуғын баслы ўазыйпаларды әмелге асырыўда төмендегилер Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң тийкарғы бағдарлары етип белгиленсин:

биринши - қабыл етилген нызамлар, актуал социаллық-сиясий, экономикалық әҳмийетке ийе мәмлекетлик ҳәм аймақлық бағдарламалар, биринши нәўбетте 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы орынланыўын сөзсиз тәми­йинлеўге қаратылған ис-илажларды әмелге асырыў, буның ушын Жоқарғы Кеңес сессияларында жергиликли атқарыў ҳәкимияты уйымлары лаўазымлы шахс­ларының есабат ҳәм мәлимлемелерин турақлы түрде тыңлап барыў:

екинши - Жоқарғы Кеңес комитетлери, Жоқарғы Кеңестеги сиясий партиялар фракциялары ҳәм депутатлардың Қарақалпақстан Республикасы қала ҳәм ра­йонларының социаллық-экономикалық жақтан раўажланыўына тийисли әҳмийетли мәселелерин шешиў барысындағы басламаларын арттырыў:

үшинши - депутатлар тәрепинен орынлардағы ҳақыйқый жағдайды үйрениўде анықланған, республика дәрежесинде шешилиўи керек болған машқалаларды шешиў бойынша депутатлық сораўларын жибериў әмелиятын кескин кеңейттириў:

төртинши - республиканы социаллық-экономикалық раўажландырыўда әҳмийетли есапланған қарарлар жойбарларын ислеп шығыў процесине жәмәәтшиликти кең тартыў, оларды халық додалаўына қойыў:

бесинши - депутатлар тәрепинен мәмлекетимизде алып барылып атырған сия­сий, экономикалық, социаллық-мәдений реформалар, қабыл етилип атырған нызамлар, Олий Мажлис палаталарының қарарлары, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрман ҳәм қарарлары, Министрлер Кабинети ҳәм де Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси қарарлары мазмун-мәнисин пуқаралар­ға түсиндириў жумысларын үзликсиз рәўиште әмелге асырып барыў:

алтыншы - жаслар менен ислесиў, шаңарақ ҳәм ҳаял-қызлар мәселелери бойынша алып барылып атырған жумыслардың нәтийжелилигин түптен арт­тырыў, Жоқарғы Кеңес сессияларына белсенди жасларды кеңнен тартыў.

3. Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң            2017-жыл 22-июльде болып өткен видеоселектор мәжилисиндеги баянатынан келип шығатуғын баслы ўазыйпаларды әмелге асырыў бо­йынша Ис-илажлар бағдарламасы (буннан кейин текст­те Ис-илажлар бағдарламасы деп жүритиледи) 1-қосымшаға муўапық ҳәм усы Ис-илажлар бағадарламасында белгиленген ўазыйпалардың өз ўақтында, нәтийжели орынланыўын мониторинг етиў ҳәм қадағалаў бойынша исши топар қурамы 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

Исши топар ҳәр шеректе Ис-илажлар бағдарламасының әмелге асырылыўын додалап барсын ҳәм бул бо­йынша келип шығып атырған машқала ҳәм кемшиликлерди сапластырыўда Жоқар­ғы Кеңеске усыныслар киргизип барсын.

4. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги сиясий партиялар фракцияларының минис­трликлер, мәмлекетлик комитетлер, басқармалар ҳәм шөлкемлер басшыларының есабатын ҳәм мәлимлемесин Жоқарғы Кеңесте тыңлаў ҳаққындағы усынысы мақуллансын ҳәм оның 2017-2018-жылларға белгиленген жобасы 3-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

5. Жоқарғы Кеңестеги сиясий партиялары басшыларына:

аймақ ушын актуал социал-экономикалық әҳми­йетке ийе ҳәм халықты толғандырып атырған машқалалар бойынша қала ҳәм районлар ҳәкимликлерине, министрликлер, мәмлекетлик комитетлер, басқармалар ҳәм шөлкемлер басшыларына сораў жибериў әмелиятын күшейтип, жылына кеминде еки мәртебе депутатлық сораўы нәтийжелерин додалаў әмелиятын енгизиў:

сайлаў алды бағдарламаларында белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў, электорат мәплерин қорғаў бойынша алып барылып атырған жумыслар ҳаққында Жоқарғы Кеңестеги сиясий партиялар фракциялары басшылары ҳәм ағзаларының ҳәр шеректе ғалаба хабар қураллары, соның ишинде жергиликли телевидение арқалы мәлимлеме берип барыўы усыныс етилсин.

6. Сиясий партиялардың Қарақалпақстан Республикасы кеңеслери басшыларынан төмендегилер:

Өзбекистан либерал-демократиялық партиясының Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси (С.Турманов) өз балансындағы партия жайласқан имаратты оңлаў жумысларын усы жылдың 1-ноябрь сәнесине шекем жуўмақлаў ҳәм хызметкерлериниң жумыс алып барыўы ушын қолайлы шәрт-шараятлар жаратыў:

Өзбекистан Халық демократиялық партиясының Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси (Х.Ешимбетов) усы жылдың 1-август күнине шекем балансындағы партия жайласқан имаратты оңлаў яки оны сатыў жолы арқалы өзине қолай болған имаратты сатып алыў бойынша тийкарлан­ған усыныс киргизиў:

«Адолат» социал-демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси (Е.Кунназаров) Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети менен биргеликте усы жылдың 1-авгус­тына шекем Нөкис қаласы орайынан мәмлекетлик мәкеме жайласқан имараттан қолай шараятқа ийе жеткиликли ханалар ажыратылыўы бойынша анық усыныслар киргизиў:

он күнлик мүддетте Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2017-жыл 12-июльде болып өткен видеоселектор мәжилисиндеги баянатынан келип шығып, сиясий партиялар кеңеслериниң өз ис-илажлар режелерин ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў соралсын.

7. Министрликлер, мәм­лекетлик комитетлер, басқармалар ҳәм шөлкемлер басшылары, Нөкис қаласы ҳәм районлар ҳәкимлери:

Жоқарғы Кеңес депутатлары, сиясий партияның фракцияларының сораўларын өз ўақтында, толық ҳәм сапалы көрип шығыў, оларда билдирилген машқалаларды, әсиресе, халықты тол­ғандырып атырған машқалаларды тезлик пенен сапластырыў, нәтийжеси бо­йынша нызам ҳүжжетлеринде белгиленген мүддетлерден кешикпестен жуўап жоллаў:

сиясий партиялардан депутатлыққа сайланған ҳәкимлер тәрепинен ҳәр шеректе кеминде бир мәрте аймақлық партия шөлкемлери белсендилери менен сайлаў алды бағдарламаларын әмелге асырыў, актуал социал-экономикалық мәселелерди шешиўде өз-ара бирге ислесиўди әмелге асырыў мақсетинде ушырасыўлар өткерип барыў әмелиятын енгизиўди жолға қойсын.

8. Мәмлекетлик уйымлар, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, кәрханалар, мәкемелер ҳәм шөлкемлердиң лаўазымлы шахслары депутатлар алдындағы өз ўазыйпаларын орынламаўы, олардың жумысына тосқынлық етиўи, оларға биле тура надурыс мағлыўмат бериўи, депутатлық жумысының кепилликлери бузылыўы Өзбекистан Республикасы «Ҳәкимшилик жуўапкершилиги ҳаққында»ғы кодексиниң 193-статьясына муўапық жуўапкершиликке тартыўға тийкар болыўы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

9. Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасына (Э.Таджиев) депутатлар сораўларын өз ўақтында көрип шықпаған ҳәм оларға нызам шеңберинде жуўап бермеген қала ҳәм районлар ҳәкимликлери, министрликлер, мәмлекетлик комитетлер, басқармалар ҳәм шөлкемлер басшыларына нызамшылықта белгиленген тәртипте ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартыў бойынша тийисли шараларды көриў усыныс етилсин.

10. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслықлары:

ҳәр ай өткерилетуғын өз мәжилислеринде қала ҳәм районлар ҳәкимликлери, министрликлер, мәмлекетлик комитетлер, басқармалар ҳәм шөлкемлер басшыларының есабатларын тыңлаў әмелиятын жолға қойсын. Бул мақсетте усы жылдың 31-июлине шекем өз ис жобаларын сын көзқарастан қайта көрип шықсын.

бир айлық мүддетте белсенди, жас илимпаз, экс­перт ҳәм қәнигелерден ибарат қурамда эксперт топарларын дүзсин ҳәм оларды аймақ ушын актуал болған мәселелерди үйрениў процесслерине кеңнен тартып барыў әмелиятын жолға қойсын.

11. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Регламент ҳәм депутатлық әдеплилик комис­сиясы:

еки айлық мүддетте Депутатлық әдеплилик қағыйдалары ҳәм Депутатлар жумысын баҳалаў тәртиби жойбарларын ислеп шықсын ҳәм Жоқарғы Кеңеске тастыйықлаў ушын киргизсин:

ҳәр жылдың 15-декабрине шекем Депутатлар жумысын баҳалаў тәртиби тийкарында депутатлардың жумысын талқыласын ҳәм ең белсенди депутатты анықлап, хошаметлеў ушын Жоқарғы Кеңеске усынсын.

12. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси (Қ.Сариев) Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестирилген кәрхана­ларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети, қала ҳәм районлар ҳәкимлери менен биргеликте усы жылдың 1-сентябрине шекем сиясий пар­тиялар шөлкемлериниң материаллық-техникалық базасын жақсылаў мақсетинде аймақтағы пайдаланылмай атырған имаратларды хатлаўдан өткерсин ҳәм партияларға ажыратылыўын тәмийинлесин.

13. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетине сия­сий партиялардың Қарақалпақстан Республикасы Кеңеслери менен биргеликте бир ай мүддетте ҳәм кейин ала ҳәр алты айда арнаўлы оқыў бағдарламалары тийкарында сиясий партиялардың республика Кеңеслери ҳәм қала, районлардағы Кеңеслери хызметкерлери, халық депутатлары жергиликли Кеңес депутатлары ушын оқыўды шөлкемлестириў усыныс етилсин.

14. Қарақалпақстан Республикасы Телерадио­компаниясына:

бир айлық мүддетте телерадиоканалда Жоқарғы Кеңестиң комитетлери, сия­сий партиялардың фракция­лары ҳәм депутатлардың жумысын кең сәўлелендириў мақсетинде ҳәр айда еки мәрте эфирге узатылатуғын «Депутатлар сааты» телекөрсетиўин шөлкем­лес­тириў:

Жоқарғы Кеңес сессиялары, Жоқарғы Кеңестиң комитетлери ҳәм партия фракциялары мәжилислерин, оларда көрилген мәселелердиң мазмун-мәнисин, әсиресе, партия фракциялары арасында болатуғын партиялар аралық тартысыўларды турақлы рәўиште телерадиоканалда арнаўлы көрсетиўлерде сәўлелендирип барыў тапсырылсын.

15. «Еркин Қарақалпақстан», «Вести Каракалпакстана» ҳәм «Қорақалпоғистон тонги» газеталары редакциялары Жоқарғы Кеңес­тиң комитетлери, сия­сий партиялардың фракция­лары ҳәм депутатлардың, сондай-ақ, халық депутатлары районлық (қалалық) Кеңеслери турақлы комиссия­лары, партия топарлары ҳәм депутатлардың жумысын кең сәлелендириў мақсетинде «Депутатлар минбери», «Партия топарының позициясы», «Кеңес жумысы» усаған турақлы бетлерин шөлкемлестирсин.

16. Өзбекистан экология­лық ҳәрекетиниң Қарақалпақстан Республикасында жайласқан кәрханаларда Экологиялық ҳәрекеттиң ўәкиллерин енгизиў ҳаққындағы усынысы 4-қосымшаға муўапық мақуллансын.

17. Өзбекистан экология­лық ҳәркетиниң Қарақалпақстан Республикасы бөлими:

усы қарардың 4-қосымшасында көрсетилген кәрханаларда жәмәәтшилик тийкарында, әдетте, усы кәрханалар хызметкерлери арасынан Экологиялық ҳәрекеттиң ўәкиллерин тайынлаў:

халықты, әсиресе, алыс аймақларда жасаўшы халықты таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў бойынша, сондай-ақ, шығындыларды жыйнаў, қайта ислеў ҳәм утилизациялаў бойынша жумыслардың нәтийжелилигин асырыў бойынша усыныс киргизсин.

18. Усы қарар «Еркин Қарақалпақстан», «Вести Каракалпакстана» ҳәм «Қорақалпоғистон тонги» газеталарында жәриялансын ҳәм Жоқарғы Кеңестиң веб-сайтына жайластырылсын.

19. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳам­раевқа  жүкленсин.

20. Усы қарар қабыл етилген күннен баслап күшке киреди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы   М.Ерниязов.

Нөкис қаласы, 22-июль 2017-жыл.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF