Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:28:37, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АБЫРАЙЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫНДА ЖОҚАРЫ НӘТИЙЖЕЛЕРГЕ ЕРИСКЕН ӨЗБЕКИСТАН СПОРТШЫЛАРЫН ЖӘМИЙЕТЛИК ҲӘМ СПОРТ ЖУМЫСЛАРЫНА КЕҢНЕН ТАРТЫЎ ЖӘНЕ СПОРТШЫЛАРДЫ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ТРЕНЕРЛЕРИН ХОШАМЕТЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Олимпиада ҳәм Паралимпия, Азия ойынларында және жәҳән чемпионатларында жоқары нәтийжелерге ерискен, абырайлы халықаралық спорт жарысларында Ўатанымыздың байрағын бәлент көтерип киятыр­ған спортшылар менен олардың тренерлерин хошаметлеў, жас әўладты Ўатанды сүйиўшилик руўхында тәрбиялаўда олардың бай турмыслық тәжирийбеси менен потенциалынан кеңнен пайдаланыў, халық­аралық спорт байланысларын буннан былай да беккемлеў, дүньяда Өзбекистанның абырайын буннан былай да арттырыў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети Өзбекистан жаслар аўқамы, Миллий олимпиада комитети, спорт федерациялары (ассоциациялар) менен биргеликте бир ай мүддетте Өзбекистанның белгили спортшыларын денетәрбиясын ҳәм спорт саласын басқарыўға белсенди көмеклесиўге, жәмийетлик ҳәм спорт жумысларына басқышпа-басқыш тартыўға байланыслы «Үлкен спорттан соңғы жумыс» ҳәрекетлер бағдарламасын ислеп шықсын ҳәм тастыйықлаў ушын Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетине киргизсин.

2. 2018-жыл 1-январдан баслап абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларына төленетуғын айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерине берилетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықлар менен хошаметлеўдиң муғдарлары қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларына төленетуғын айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерине берилетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықлар менен хошаметлеў Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бо­йынша мәмлекетлик комитетиниң тийисли жыл ушын Спорт ҳәм ғалабалық денетәрбиясы илажларының календарлық режесинде усы мақсетлер ушын нәзерде тутылған қаржылар есабынан төленетуғынын нәзерде тутсын.

4. Сондай тәртип орнатылсын, оған муўапық Олимпиада ҳәм Паралимпия ойынларының жеңимпазлары менен сыйлы орын ийелери жылына бир мәрте өзлери ушын мақул болған мүдддетте Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги, Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары федерациясы, республика мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы уйымларының санатория-саламатландырыў мәкемелеринде саламатландырыў курсынан бийпул пайдаланыў ҳуқықына ийе болады.

5. Төмендегилер:

Олимпиада ҳәм Паралимпия ойынларында, абырайлы халықаралық спорт жарысларда жеңимпаз және сыйлы орын ийеси болған спортшылар ушын төленетуғын өмирлик айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерине берилетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықлар физикалық шахслардың дәраматларына салынатуғын дәрамат салығысыз әмелге асырылатуғыны;

Спорт ҳәм ғалабалық денетәрбия илажларының календарлық режеси ушын Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитетине ажыратылатуғын Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети қаржылары, Миллий олимпиада комитети қаржылары ҳәм нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа да дәреклер Өзбекистан спортшыларына төленетуғын айлық төлемлер ҳәм оларды санатория-саламатландырыў мәкемелерине жибериў жолламалары және жоқары шеберликтеги спортшыларды таярлаған тренерлерге бир мәртелик ақшалай сыйлықларды бериўдиң қаржыландырыў дәреклери есапланатуғыны;

абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларына төленетуғын айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерине берилетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықлар менен хошаметлеў Өзбекис­тан Республикасында денетәрбиясын ҳәм ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў бағдарламасының орынланыўын муўапықластырыўшы  Республикалық комиссия (А.Н.Арипов) тәрепинен көрип шығылатуғыны ҳәм усыныс­қа бола Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң бийлигине тийкарланып әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылсын.

6. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети:

еки ай мүддетте Олимпиада  ҳәм Паралимпия ойынларының жеңимпазлары менен сыйлы орын ийелери ушын төленетуғын өмирлик айлық төлемлер ҳәм жоқары шеберликтеги спортшыларды таярлаған тренерлерге төленетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықларды бериў тәртиби ҳаққындағы ҳәм Олим­пиада ҳәм Паралимпия ойынлары жеңимпазлары менен сыйлы орын ийелелериниң саламатлығын санатория-саламатландырыў мәкемелеринде беккемлеў тәртиби ҳаққындағы режелерди ислеп шықсын ҳәм тастыйықласын;

еки ай мүддетте Өзбекистаның жоқары маманлықтағы спорт қәнигелерин ҳәм белгили спортшы ўатанласларымызды елимизге шет еллерден алып келиў, оларды денетәрбия­сын ҳәм ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў жумысларына тартыў, оларға зәрүр шараятлар жаратыў, мийнетин материаллық жақтан хошаметлеў илажлары бағдарламасын таярласын;

үш ай мүддетте Олимпиада ҳәм Азия ойынларының, жәҳән ҳәм Азия чемпионатларының, елимиздиң абырайлы спорт жарысларының жеңимпаз ҳәм сыйлы орынды ийелеген спортшылары тренерлик жумысы менен шуғылланыўы ушын Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша қәнигелерди илимий-методикалық тәмийинлеў, қайта таярлаў ҳәм маманлығын арттырыў орайында олар ушын 3 ҳәм 6 айлық қысқа мүддетли арнаўлы оқыў курсларын шөлкемлестирсин;

үш ай мүддетте Тренерлик жумысы менен шуғылланыў бойынша аттестациядан өткериў бойынша Республикалық комиссия тәрепинен арнаўлы оқыў курсларын питкерген Өзбекистанның белгили спортшыларына тренерлик жумысы менен шуғылланыўы ушын жеңилликли түрде рухсат бериў тәртибин енгизсин;

еки ай мүддетте Өзбекистанның атақлы спортшыларын жеке меншик спорт мәкемелерин шөлкемлестириўге көмеклесиў, бириктирилетуғын қәўендер шөлкемлердиң әмелий жәрдем бериў түрлери (имарат ҳәм объектлерден бийпул пайдаланыў, қаржылар ҳәм спорт әнжамлары менен тәмийинлеў ҳ.т.б.) бойынша усыныслары менен басламаларын қоллап-қуўатлаў механизмин белгилейтуғын системаны жаратыў бо­йынша илажлар көрсин;

бир ай мүддетте Республикалық жоқары спорт шеберлик мектеплери, қәнигелестирилген балалар-жас өспиримлер спорт мектеплеринде ҳәм Республикалық спорт мектеплеринде «Спортшы» лаўазымын енгизиў, оларға айлық мийнет ҳақы ҳәм үстемелер белгилеўди өз ишине алған Ҳүкиметлик қарарды қабыл етсин.

7. Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў минис­трлиги еки ай мүддетте Өзбекистан мәмлекетлик денетәрбиясы институтында 2018-2019-оқыў жылынан баслап сыртқы бөлимди шөлкемлестириў бойынша усынысларды Министрлер Кабинетине киргизсин.

8. Олимпиада ойынларында жеңимпаз ҳәм сыйлы орынға ийе болған спортшылар жеке меншик спорт мәкемелерин шөлкемлестириўи ушын Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитетиниң усынысына тийкарланып:

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери, Өзбекистан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети спорт бағдарындағы жумысты сақлап қалыў шәрти менен, орнатылған тәртипте «ноль»лик баҳасында бос имаратлар менен объектлердиң берилиўин ҳәм халық тығыз жайлас­қан аймақлардан жер участкалары ажыратылыўын тәмийинлесин;

коммерциялық банклер тәрепинен жеңилликли ҳәм узақ мүддетли кредитлердиң ажыратылыўы усыныс етилсин.

9. Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети Өзбекистан жаслар аўқамы, Миллий олимпиада комитети, спорт түрлери бойынша федерациялар (ассоциациялар) менен биргеликте бир ай мүддетте Олимпиада ҳәм Паралимпия, Азия ойынлары және жәҳән чемпионатлары жеңимпазлары менен сыйлы орын ийелериниң бай турмыслық тәжирийбеси менен потенциалынан кеңнен пайдаланыў, оларды жас әўладты Ўатанды сүйиўшилик руўхында тәрбиялаў процесслерине белсенди тартыў, халықаралық спорт шөлкемлери менен байланысларды буннан былай да беккемлеў, дүньяда Өзбекистанның абырайын буннан былай да арттырыўда олардың ролин күшейтиў бойынша  биргеликтеги комплексли илажларды тас­тыйықласын.

10. Өзбекистан Баспасөз ҳәм хабар агентлиги Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети, Өзбекистан Миллий телерадиокомпаниясы, Өзбекистан электрон ғалаба мәлимлеме қураллары милий ассоциациясы, Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги, Миллий олимпиада комитети ҳәм басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте Олим­пиада ҳәм Азия ойынларында, жәҳән ҳәм Азия чемпионатларында жеңимпаз ҳәм сыйлы орынға ийе болған Өзбекистан спортшыларының қатнасыўындағы реклама өнимлерин жеңилликли орналастырыў тәртибин ислеп шықсын ҳәм 2018-жыл 1-январьдан енгизилиўин тәмийинлесин.

11. Өзбекистан Республикасы Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте Өзбекистанның талантлы спортшыларын ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, олардың ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин қорғаў, жетекши шет ел спорт мәкемелеринде шәртнама тийкарында маманлығын арттырыўын шөлкемлестириў, халықаралық спорт байланысларын беккемлеў мақсетинде «Өзбекистан спорт агентлери ҳәм селекционерлери ассоциациясы»н шөлкемлестириў ҳәм оның жумысы ушын зәрүр шараятлар жаратыўға байланыслы барлық мәселелердиң шешилиўин тәмийинлесин.

12. Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологияларын ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги, Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги, Өзбекис­тан Миллий телерадиокомпаниясы, Өзбекистан Баспасөз ҳәм хабар агент­лиги жоқары шеберликтеги спортшылардың ҳәм олардың тренерлериниң жумысын және ерискен табысларын жас әўладқа өрнек етип көрсетиў мақсетинде баспа ҳәм электрон ғалаба хабар қуралларында, соның ишинде, Интернет жәҳән мәлимлеме тармағы арқалы халық арасында турақлы ҳәм кеңнен сәўлелениўин тәмийинлесин.

13. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи А.Н.Юнусходжаевқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы  Президенти   Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 10-август.


Өзбекистан Республикасы  Президентиниң «Абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларын жәмийетлик ҳәм спорт жумысларына кеңнен тартыў және спортшыларды ҳәм олардың тренерлерин хошаметлеў ҳаққында»ғы  қарарына

ТҮСИНИК

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистан миллий сайланды командалары спортшыларының Олимпиада ҳәм Азия ойынларында, жәҳән ҳәм Азия чемпионатларында және халық­аралық жарысларда жоқары нәтийжелерди қолға киргизиўи, дүньяда Өзбекистанның абырай-мәртебеси, спорт потенциалы менен табысларының системалы түрде артып барыўын тәмийинлеўге бағдарланған кең көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Елимизде жаслар арасында бар­ған сайын ғалаба ен жайып атырған «Үмит нәлшелери», «Бәркамал әўлад», «Универсиада» спорт жарысларын өзинде жәмлеген үш басқыштан ибарат бир пүтин система жаратылды. Бул система арқалы абырайлы халықаралық майданларда Ўатанымыздың байрағын бәлент көтерип киятырған белгили спортшылар жетилисип шықпақта.

Бүгинги күнде жоқары маманлықтағы спортшыларды таярлаўда машақатлы мийнет пенен үлкен күштиң талап етилиўин инабатқа алған ҳалда спортшылардың өз шеберликлерин турақлы арттырып барыўы, физикалық ҳәм руўхый жақтан жетиклигин тәмийинлеў менен бирге, оларды социаллық қорғаў және материаллық жақтан қоллап-қуўатлаў системасын жетилистирип барыў зәрүр.

Усы саладағы бар кемшиликлерди шешиў мақсетинде Өзбекистан Республикасы  Президентиниң «Абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларын жәмийетлик ҳәм спорт жумысларына кеңнен тартыў және спортшыларды ҳәм олардың тренерлерин хошаметлеў ҳаққында»ғы  қарары қабыл етилди.

Усы қарарға муўапық кең көлемдеги анық мақсетли жумыслар әмелге асырылыўы нәзерде тутылған.

Соның ишинде, Өзбекистанның белгили спортшыларын денетәр­биясы ҳәм спорт саласын басқарыўға белсенди көмеклесиўге, жәмийетлик ҳәм спорт жумысларына басқышпа-басқыш тартыўға байланыслы «Үлкен спорттан соңғы жумыс» ҳәрекетлер бағдарламасы ислеп шығылыўы белгиленген.

Абырайлы халықаралық спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларына төленетуғын айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерин бир мәртелик ақшалай сыйлықлар менен хошаметлеў муғдарлары белгиленген. Сондай-ақ, Олимпиада ҳәм Паралимпия ойынларында, абырайлы халықаралық спорт жарысларында жеңимпаз ҳәм сыйлы орын ийелеген спортшылар ушын өмирлик төленетуғын айлық төлемлер ҳәм олардың тренерлерине берилетуғын бир мәртелик ақшалай сыйлықлар физикалық шахслардың дәраматларына салынатуғын дәрамат салығысыз әмелге асырылыўы нәзерде тутылған.

Жоқары шеберликтеги спортшылар үзликсиз түрде оқыў-шынығыў процесинде болыўын тәмийинлеў мақсетинде 2018-2019-оқыў жылынан баслап Өзбекистан мәмлекетлик денетәрбиясы институтында сыртқы бөлим ашыў бойынша анық усыныс киргизиў белгиленди. Бул, өз гезегинде, спортшыларға шынығыў ҳәм жарысларға байланыслы жумысларынан ажыралмаған ҳалда билим алыўына және денетәрбиясы ҳәм спорт салаларындағы билимин арттырыўға ҳәм келешекте тренерлер қатарына қосылыўына имканият жаратады.

Қарарға муўапық, Олимпиада ҳәм Паралимпия ойынларының жеңимпазлары менен сыйлы орын ийе­лери жылына бир мәрте өзлери ушын мақул болған мүддетте санатория-саламатландырыў мәкемелеринде саламатландырыў курсынан бийпул пайдаланыў ҳуқықына ийе болады.

Олимпиада ҳәм Азия ойынларының, жәҳән ҳәм Азия чемпионатларының, елимиздиң абырайлы спорт жарысларының жеңимпаз ҳәм сыйлы орынды ийелеген спортшыларының тренерлик жумысы менен шуғылланыўы ушын Денетәрбиясы ҳәм спорт бойынша қәнигелерди илимий-методикалық тәмийинлеў, қайта таярлаў ҳәм маманлығын арт­тырыў орайында 3 ҳәм 6 айлық қысқа мүддетли арнаўлы оқыў курс­ларының  шөлкемлестирилиўи ҳәм Өзбекистанның белгили спортшыларына тренерлик жумысы менен шуғылланыўы ушын жеңилликли түрде рухсат бериў тәртиби енгизилиўи нәзерде тутылған.

Өзбекистанның белгили спортшыларына жеке меншик спорт мәкемелерин қурып, өзлериниң шеберлик мектеплериниң жумысын кеңнен жолға қойыў имканиятын жаратыў мақсетинде оларға «ноль»лик баҳасындағы имаратларды бериў, жер ҳәм банклерден кредитлер ажыратыў, басқа да жеңилликлер бериў бойынша зәрүр илажлар көриў белгиленди.

Усы қарар Өзбекистанда спортшылар менен тренерлерди материаллық жақтан хошаметлеў системасын буннан былай да жетилистириў, дүньяға белгили спорт­шыларымыз­ға жеке меншик спорт мәкемелерин ашыў жолы менен абырайлы халықаралық жарысларда табыслы қатнасатуғын спортшылардың резервин таярлаўда мүнәсип үлесин қосыўға имканият жаратады.

Қарар шеңберинде белгиленген илажлардың әмелге асырылыўы денетәрбиясы ҳәм ғалабалық спорттың жәмийетлик турмыстағы ролин буннан былай да күшейтиў, спорт жарысларында жоқары нәтийжелерге ерискен Өзбекистан спортшыларын жәмийетлик ҳәм спорт жумысларына кеңнен тартыў және спортшылар менен олардың тренерлериниң мийнетин мүнәсип хошаметлеў, қалаберсе, абырайлы халықаралық майданларда Ўатанымыздың байрағын бәлент көтерип киятырған белгили спортшыларымыздың қатарын барған сайын кеңейтиўге хызмет етеди.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF