Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:58:02, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҚАРАҚАЛПАҚ САЗ ДҮНЬЯСЫНЫҢ СӘРДАРЫ»

«...Қарақалпақ халқы өзиниң әййемги тарийхы, үрп-әдетлери, дәстүри, тили, көркем әдебияты, көркем өнери, мәдениятына тән тәкирарланбас белгилери менен ажыралып турады. Қарақалпақлардың өзине тән аяқ ойын өнери, нама қосықлары атқарыўшыларының жағымлы ҳәм жоқары лапызы бәршени лал қалдырады. Мине, сондай әдебияты, мәденияты, көркем өнери бар екен, қарақалпақ халқы ҳеш қашан ҳеш кимнен кем болмайды», деген еди Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримов.

Көркем өнеримиздиң көрнекли ўәкиллериниң бири, заманагөй қарақалпақ музыка мәдениятының раўажланыўына салмақлы үлес қосқан атақлы композитор, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери, «Меҳнат шуҳрати» ҳәм «Эл-юрт ҳурмати» орденлериниң ийеси, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Нәжимаддин Муҳаммеддинов быйыл 80 жас­қа шығады. Усы мүнәсибет пенен «Билим» баспасында композитордың юбилейине бағышланып «Қарақалпақ саз дүньясының сәрдары» атлы топлам жарық көрип, оқыўшылар қәўимине инам етилди.

Нәжимаддин Муҳаммеддиновтың жүзлеген қосықларға жазған жағымлы намалары қарақалпақ көркем өнериниң ғәзийнеханасынан мүнәсип орын алғанын айтпағанның өзинде, Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимнине дөреткен намасы, оның авторлығында сахнамызда туң­ғыш мәрте қойылған «Әжинияз» операсы менен «Айжамал» балети композитордың қандай жоқары дәрежедеги тәкирарланбас талант ийеси екенлигин көрсетип тур.

Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубова тәрепинен таярланып, баспадан шыққан бул топламда Нәжимаддин Муҳаммеддиновтың өмири ҳәм дөретиўшилик жолы ҳаққындағы мағлыўматлар, оның миллий мәдениятымыздың раўажланыўына қосқан бийбаҳа үлеслери, белгили жазыўшы-шайырлардың, журналистлердиң композитор ҳаққында жаз­ған мақалалары менен қосықлары ҳәм заманласларының билдирген пикирлери орын алған.

Композитор ҳаққындағы бул топламның тек оның юбилейине ғана емес, ал, пүткил халқымыздың көркем өнери менен мәденияты ушын әжайып саўға болады деп ойлаймыз.

С.ЖАНИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF