Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:39:08, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ИЙГИЛИГИ  УШЫН

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен департамент органларының жуўапкершилигине жүклетилген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде быйылғы жылдың 6 айы даўамында кең көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьдеги «Исбилерменлик жумысларының жедел раўажланыўын тәми­йинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы талапларын турмысқа енгизиў, исбилерменликти ҳәм фермер хожалықларын қоллап-қуўатлаў, оларға ҳуқықый ҳәм әмелий жақтан жәрдем көрсетиў, Пәрманның мазмун-әҳмийетин кең халық қатламына үгит-нәсиятлаў ҳәм түсиндириў мақсетинде басқарма ҳәм қурамлық бөлимлердиң басшылары, аймақлық бөлимлердиң баслықлары тәрепинен мәкан пуқаралар жы­йынларында пуқаралар ҳәм исбилерменлер менен турақлы ушырасыўлар өткерилди.

Исбилерменлерди қорғаўға байланыслы 1113 илаж өткерилип, соның ишинде, ғалаба хабар қуралларында 602 мәрте шығыўлар шөлкем­лестирилди.

Нызамшылықта қадаған етилмеген жумыс пенен шуғылланыўшы исбилерменлерди салық төлеўши сыпатында мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳәм хызмет көрсетиў шеңберин кеңейтиў арқалы жаңа жумыс орынларын жаратыўға қаратылған үгит-нәсият илажлары нәтийжесинде 113 хожалық жүргизиўши субъектлерде жәми 141 жумыс орынларының шөлкемлестирилиўи тәми­йинленди. Сондай-ақ, мәмлекетлик дизимнен өтпестен нызамшылықта қадаған етилмеген саўда ҳәм хызмет көрсетиў жумысларын әмелге асырып киятыр­ған 28 шахстың жумыслары нызамластырылып, жаңадан 28 жумыс орны жаратылды.

Исбилерменлик субъект­лериниң нызамлы мәплерин қорғаў, олардың жумысына нызамсыз араласыў, жасалма тосқынлықлар, артықша тексериў өткериў жағдайлары сыншыллық пенен үйренилип, айыпкер шахсларға 18 жынаят иси қозғатылды.

Әмелге асырылған илажлар нәтийжесинде мәмлекет бюджетине 13 миллиард 137 миллион сум қосымша қаржылар есапланып, соннан 4 миллиард 969 миллион сум өндирилди.

Мәмлекет мәплерине зыян жеткериў менен байланыслы жасырын экономикалық хызмет алып барыўшыларды паш етиў, экономиканың раўажланыўына тосқынлық етип атырған жасырын цехлардың ҳәрекетлерине шек қойыў мақсетинде ҳәр бир аймақлық бөлимлер кесиминде бундай ҳуқықбузарлықларды анықлаўға қаратылған оператив илажлардың турақлы рәўиште өткерилиўи тәмийинленди. Усындай илажлар нәтийжесинде 34 жағдайда жасырын ҳәрекет етип киятырған «исбилерменлер» анықланып, 7 жынаят иси қозғатылды ҳәм 27 ҳәкимшилик ислер алып барылды. Айғақлы дәлил сыпатында ҳуқықбузарлардан 154 278,8 мың сумлық товар-материаллық байлықлар алып қо­йылды.

Буннан тысқары, валютаға байланыслы 74 ҳуқықбузарлық ҳалаты анықланып, 5 жынаят иси қозғатылды ҳәм 69 ҳәкимшилик ҳуқықбузарлыққа байланыслы ислер алып барылды. Нызамсыз айланыс­қа киргизилген 74 057 АҚШ доллары, 156 770 Россия рубли, 2 831 900 Қазақстан теңгеси ҳәм 261,8 миллион сум айғақлы дәлил сыпатында алып қойылды.

Сондай-ақ, салық базасын жасырыў яки кемейтип көрсетиў ҳәм басқа да жоллар менен салықларды төлеўден бас тартыў ҳалатлары менен байланыслы, яғный, Жынаят Кодексиниң 184-статьясы менен 3 жынаят иси қозғатылды.

Әлбетте, басқармамыз хызметкерлери тәрепинен әмелге асырылып атырған бундай илажлар республикамыздың экономикасын буннан былай да көтериўге, исбилерменлерди ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға қаратылған болып, олар алдағы ўақытлары да даўам ете береди.

Р.САДЫҚОВ,

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығының ўазыйпасын атқарыўшы, әдиллик мәсләҳәтшиси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF