Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:51:03, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТКЕ ШЕК ҚОЙЫЛДЫ

Адам жүрсе аяғы, қус ушса қанаты күйетуғын Үстирт кеңислигинде адасқанға жәрдем бериў, жол көрсетип шығарып салыў саўап болса керек. Тилекке қарсы, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң миллий шегараларын нызамсыз рәўиште бузып басқа мәмлекетлерге шығып кеткен ҳәм усы тақылетте журтымызға кирип келген пуқараларға «қәўендерлик» көрсеткен шахслардың ҳәрекетлерине қандай баҳа бериўимиз мүмкин. Әлбетте, бундай жынайый ҳәрекетлерге баҳаны әди суд уйымы ғана береди.

Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Қоңырат районы суды тәрепинен шығарылған булл ҳүкимге нәзер салар екенбиз, алдын да Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң айырым статьялары менен жазаға тартылған Я.Сәрсенов, Б.Шотов, К.Авезмуратовлар ҳәм биринши мәрте жынайый жуўапкершиликке тартылып атырған С.Сарсенбаев, З.Худайбергенов, Е.Жылқыбаев, Т.Юлдашев ҳәм Ж.Хаидаровлар елимиз шегарасының арнаўлы кириў-шығыў пунктинен емес, басқа айланба жоллар арқалы нызамға қайшы рәўиште өзге журтларға кирип-шығып жүрген ҳәм жыллар даўамында пуқаралардың елимиз шегарасынан нызамсыз кириўине ҳәм шығыўына жәрдем көрсетип келген.

Мәселен, олардың жынайый ҳәрекетлерин бир ғана факт пенен айқынластырар болсақ, Қоңырат районы «Қарақалпақстан» ППЖ аймағындағ «Қазақ аўыл»ында жасаўшы Я.Сарсенов жынайый ҳәрекетлерин тәкирарлап, усы посёлкалық пуқаралар жыйынында жасаўшы Б.Шотов пенен алдын-ала жынайый ти бириктирип, 20l3-жыл Декабрь айында мәмлекетлик белгиси болмаған өзиниң «Урал» маркалы мотоцикли менен «Даўыт ата» шегара постынан айланып шегара сымларын кесип өтип, Қазақстан Республикасына шығып кеткен. Араға бир-еки күнди салып усы нызамбузыўшылық ҳәрекетлери менен елимиз аймағына кирип келген. Өзлериниң қазақстанлы «табақласлары» менен шегарадан алып өткен ҳәм шығарып жиберген ҳәр бир пуқарадан 5 мың теңге «хызмет ҳақы» алып, әдеўир жылдан берли нызамбузыўшылық ҳәрекетлер ислер жүрген олардың ҳәрекетлерине шеек қойылды.

Олардың бундай жынайый ҳәрекетлери әдил суд уйымы тәрепинен ҳәр тәреплеме көрип шығылды ҳәм тийисли статьялар менен айып қойылып жаза тайынланды.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF