Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:59:14, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

2017-2018-ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ОҚЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы 2017-жыл 20-апрельдеги ПҚ-2909-санлы қарарын орынлаў ҳәм елимизде кадрлар таярлаў системасын буннан былай да жетилистириў, экономика ҳәм социаллық сала тармақларын жоқары маманлықтағы қәнигелер менен тәмийинлеў, бакалаврларды ҳәм магистрлерди таярлаўда жумыс бериўшилердиң быйылғы және перспективадағы талапларын инабатқа алған ҳалда сан ҳәм билимлендириў бағдарларының үйлесиклигине ерисиў, жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилердиң мийнетинен пайдаланыўды жақсылаў, сондай-ақ, экономикада структуралық өзгерислерди әмелге асырыўдың орташа мүддетке мөлшерленген мақсетли бағдарламаларын енгизиў, тармақларды модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жақтан қайта үскенелеў және диверсификациялаў, аймақларды комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги тәрепинен Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Мийнет минис­трлиги, Қаржы министрлиги менен биргеликте, сондай-ақ, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы, орынлардағы мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары менен басқа да шөлкемлердиң қатнасында:

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Республиканың жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў параметрлерин қәлиплестириў механизмлерин буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 2015-жыл 23-июньдеги ПҚ-2360-санлы қарарына муўапық ҳәм жаңадан қурылып атырған кәрханалардың аймақлық жайласыўы, экономикадағы структуралық өзгерислер бойынша бағдарламалық илажларды әмелге асырыў, өндиристи модерниза­циялаў, техникалық жақтан қайта үскенелеў және диверсификациялаў бағдарындағы инвестициялық жойбарларды енгизиў, жол-транспорт ҳәм инженерлик-коммуникация инфраструктурасын раўажландырыў усылларын талқылаў нәтийжелери тийкарында жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳәм жумыс бериўшилердиң жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилерге талабы баланслық есап-санақ параметрлери ислеп шығылғаны;

анық бағдар ҳәм қәнигеликлер бойынша таярлыққа ийе болған жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилерге байланыслы перспективаға мөлшерленген талап-зәрүрлик, сондай-ақ, питкериўшилердиң таңлап алынған қәнигелик бо­йынша жумысқа орналасыўы мониторинги мағлыўматлары тийкарында 2017-2018-оқыў жылы ушын жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў квоталары қәлиплестирилгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. 2017-2018-оқыў жылында Өзбекистан Республикасы жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў бойынша улыўмалық квота:

бакалаврлар ушын 66316, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша-18194 ҳәм төлемли-контракт тийкарында-48122 1-қосымшаға муўапық;

магистрлер ушын 5000, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша-1556 ҳәм төлемли-контракт тийкарында-3444 2-қосымшаға муўапық;

Ташкент мәлимлеме технологиялары университетиниң арнаўлы сыртқы бөлиминде-100, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша-15 ҳәм төлемли-контракт тийкарында-85, Наўайы мәмлекетлик кәншилик институтында төлемли-контракт тийкарында-90 ҳәм Ташкент темир жол инженерлери институтында төлемли-контракт тийкарында-80 бакалаврды таярлаў 3-қосымшаға муўапық белгиленсин.

3. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги, Денсаўлықты сақлаў минис­трлиги, Мийнет министрлиги, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги ҳәм Қаржы министрлигиниң 2017-2018-оқыў жылынан баслап Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлериниң буйыртпаларына бола жоқары маманлықтағы медицина кадрларына талап үлкен болған аймақлар ушын мақсетли қабыллаў бойынша квоталарды Өзбекистан Республикасының медициналық жоқары билимлендириў мәкемелерине мәмлекетлик грантлар тийкарында бакалавриат бағдары бо­йынша қәнигелер таярлаўдың улыўмалық белгиленген параметрлери шеңберинде ажыратыў бойынша усынысы 4-қосымшаға муўапық қабыл етилсин.

4. Өзбекистан Республикасының билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў бойынша Мәмлекетлик комиссияның (кейинги орынларда Мәмлекетлик комиссия деп аталады) қурамы 5-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

Мәмлекетлик комиссияға төмендеги ҳуқықлар берилсин:

бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға кириў ўақтында абитуриентлер топлаған баллардың рейтинг баҳасын есапқа алған ҳалда жоқары билимлендириў мәкемелериниң бакалавриат ҳәм магистратурасына қабыллаў параметрлерине өзгерислер киргизиў;

жаңа бағдарларды ҳәм қәнигеликлерди киргизиў ушын бакалавриат ҳәм магистратураға қабыллаў квоталарына өзгерислер киргизиў;

экономика тармақлары, соның ишинде, республиканың узақ ҳәм барыў қыйын болған аймақлары ушын қәнигеликлерге болған орынлы талапты қанаатландырыў мақсетинде жоқары билимлендириў мәкемелериниң бакалавриат ҳәм магистратурасына тийисли тармақлар және аймақлар бойынша мақсетли қабыллаў көрсеткишлерин белгилеў.

5. 2017/2018 оқыў жылынан баслап жоқары билимлендириў мәкемелерине төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы бойынша қосымша қабыллаўды әмелге асырыў енгизилсин.

Жоқары билимлендириў мәкемелерине төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы бойынша қосымша қабыллаўды әмелге асырыў ушын квота муғдары билимлендириў мәкемесиниң бар имканиятларынан және билимлендириў бағдарынан келип шығып Мәмлекетлик комиссия тәрепинен белгиленетуғыны;

қосымша қабыллаў бойынша төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы абитуриентлердиң топлаған балларына қарап Мәмлекетлик комиссия тәрепинен дифференцияланған тәртипте белгиленетуғыны;

төлемли-контракт суммасының арттырылған ставкасы бойынша қосымша қабыллаў өтиў балын топлай алмаған абитуриентлерге топлаған балына муўапық  (68 баллдан кем болмаған) избе-излик тәртиби қатаң сақланған ҳалда, олардың арттырылған контракт пулын төлей алыў имканиятынан келип шығып әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылсын.

6. Қурамында жоқары билимлендириў мәкемелери болған министрликлер ҳәм ведомстволар Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Мәмлекетлик тест орайы менен биргеликте еки ҳәпте мүддетте қарамағындағы жоқары билимлендириў мәкемелериниң бакалавриат ҳәм магистратура бойынша мәмлекетлик грант және төлемли-контракт тийкарында орынлар квотасын билимлендириў тиллерине қарап бөлистириўге тийисли усынысларды мәмлекетлик комиссияға тастыйықлаў ушын киргизсин.

7. Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги «Өзстандарт» агентлиги, Минис­трлер Кабинети жанындағы Мәмлекетлик тест орайы менен биргеликте белгиленген тәртипте:

жоқары билимлендириў бағдарлары ҳәм қәнигеликлер классификаторына жаңадан киргизилип атырған бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша өзгерислер менен қосымшалар киргизсин;

бир ай мүддетте жаңадан киргизилип атырған бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша оқыў режелерин және бағдарламаларын ислеп шықсын ҳәм тастыйықласын.

8. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги 2017-2018-оқыў жылында мәмлекетлик грантлар тийкарында бакалавриат ҳәм магистратураға оқыўға қабыл етиў бойынша белгиленген квоталарды есапқа алған ҳалда Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджетинен зәрүр қаржылар ажыратылыўын тәмийинлесин.

9. Кадрларды мақсетли таярлаў буйыртпашылары — Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлатлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери, министрликлер менен ведомстволарға жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилердиң олар оқып ийе­леген кәсибине ҳәм дүзген шәртнамаларына муўапық жумыс пенен бәнтлигин тәми­йинлеў, соның ишинде, республиканың узақ ҳәм барыў қыйын болған аймақларына жумысқа жоллама алған жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилер ушын мүнәсип мийнет ҳәм социаллық-турмыслық шараятлар жаратыў бойынша жуўапкершилик жүкленсин.

10. Өзбекистан Республикасы Президентиниң «2016-2017-оқыў жылында Өзбекистан Республикасының жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы 2016-жыл 26-майдағы ПҚ-2534-санлы қарарының 3-бәнти өз күшин жойытқан деп есаплансын.

11. Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, қурамында  жоқары билимлендириў мәкемелери болған министрликлер менен ведомстволар, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Мәмлекетлик тест орайы:

бир ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы қарардан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар ҳаққында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин;

өзлери қабыл еткен нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди усы қарарға муўапықластырсын.

12. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас минис­три А.Н.Ариповқа  ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик мәсләҳәтшиси А.Н.Юнусходжаевқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 5-май.

2017-2018-ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ОҚЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ Қарары

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF