Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:14:43, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Өзбекистан Республикасы  ПрезидентиниҢ «2017-2018-оҚыЎ  жылында Өзбекистан РеспубликасыныҢ жоҚары билимлендириЎ мӘкемелерине оҚыЎҒа Қабыл етиЎ ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў ҳаққында»ғы 2017-жыл 20-апрельдеги ПҚ-2909-санлы қарарын орынлаў ҳәм елимизде кадрлар таярлаў системасын буннан былай да жетилистириў, экономика ҳәм социаллық сала тармақларын жоқары маманлықтағы қәнигелер менен тәми­йинлеў,

бакалаврларды ҳәм магистрлерди таярлаўда жумыс бериўшилердиң быйылғы ҳәм перспективадағы талапларын инабатқа ала отырып, сан ҳәм билимлендириў бағдарларының үйлесиклигине ерисиў, жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилердиң мийнетинен пайдаланыўды жақсылаў, сондай-ақ, экономикада структуралық өзгерислерди әмелге асырыўдың орташа мүддетке мөлшерленген мақсетли бағдарламаларын енгизиў, тармақларды модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жақтан қайта үскенелеў және диверсификациялаў, аймақларды комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң «2017/2018 оқыў жылында Өзбекистан Республикасының жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Усы қарарға бола ҳәм елимизде жаңадан қурылып атырған кәрханалардың аймақлық жайласыўы, экономикадағы структуралық өзгерислер бойынша бағдарламалық илажларды әмелге асырыў, өндиристи модернизациялаў, техникалық жақтан қайта үскенелеў ҳәм диверсификациялаўдың инвестициялық жойбарлары, жол-транспорт ҳәм коммуникация инфраструктурасының талқыланыўына муўапық, 2017-2018-оқыў жылы ушын жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыллаў бойынша улыўмалық квота бакалаврлар ушын 66316, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша 18194 ҳәм төлемли-контракт тийкарында 48122, магистрлер ушын 5000, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша 1556 ҳәм төлемли контракт тийкарында 3444 етип белгиленди.

Сондай-ақ, усы ҳүжжетте арнаўлы сыртқы бөлим негизинде өндиристен ажыралмаған ҳалда билим алыўды тәмийинлеў мақсетинде Ташкент мәлимлеме технологиялары университетиниң арнаўлы сыртқы бөлиминде 100, соның ишинде, мәмлекетлик грантлар бойынша 15 ҳәм төлемли-контракт тийкарында 85, Наўайы мәмлекетлик кәншилик институтында төлемли-контракт тийкарында 90 ҳәм Ташкент темир жол инженерлери институтында төлемли-контракт тийкарында 80 бакалаврды таярлаў нәзерде тутылған.

Буннан тысқары, усы қарар менен 2017-2018-оқыў жылынан баслап Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлериниң буйыртпаларына бола жоқары маманлықтағы медицина кадр­ларына зәрүрлик үлкен болған аймақлар ушын Өзбекистан Республикасының медициналық жоқары билимлендириў мәкемелерине мәмлекетлик грантлар тийкарында бакалавриат бағдары бойынша қәнигелерди таярлаўдың мақсетли қабыллаў квоталары тастыйықланды.

Қарар менен Өзбекистан Республикасының билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў бойынша Мәмлекетлик комиссияның жаңа қурамы тастыйықланды ҳәм төмендеги ҳуқықлар берилди:

бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға кириў ўақтында абитуриентлер топлаған баллардың рейтинг баҳасын есапқа алған ҳалда жоқары билимлендириў мәкемелериниң баклавриат ҳәм магистратура бөлимлерине қабыллаў параметрлерине өзгерислер киргизиў;

жаңа бағдарларды ҳәм қәнигеликлерди киргизиў ушын бакалавриат ҳәм магистратураға қабыллаў квоталарына өзгерислер киргизиў;

экономика тармақлары, соның ишинде, республиканың узақ ҳәм барыў қыйын болған аймақлары ушын қәнигеликлерге болған орынлы талапты қанаатландырыў мақсетинде жоқары билимлендириў мәкемелериниң бакалавриат ҳәм магистратурасына тийисли тармақлар және аймақлар бойынша мақсетли қабыллаў көрсеткишлерин белгилеў;

Сондай-ақ, 2017-2018-оқыў жылынан баслап жоқары билимлендириў мәкемелерине төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы бойынша қосымша қабыллаўды әмелге асырыў енгизилмекте.

Онда:

жоқары билимлендириў мәкемелерин төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы бо­йынша қосымша қабыллаўды әмелге асырыў ушын квота муғдары билимлендириў мәкемесиниң бар имканиятларынан және билимлендириў бағдарынан келип шығып Мәмлекетлик комиссия тәрепинен белгиленетуғыны;

қосымша қабыллаў бойынша төлемли-контракт пулының арттырылған ставкасы абитуриентлердиң топлаған балларына қарап Мәмлекетлик комиссия тәрепинен дифференцияланған тәртипте белгиленетуғыны;

төлемли-контракт суммасының арттырыл­ған ставкасы бойынша қосымша қабыллаў өтиў балын топлай алмаған абитуриентлерге топлаған балына муўапық  (68 баллдан кем болмаған) избе-излик тәртиби қатаң сақланған ҳалда, олардың арттырылған контракт пулын төлей алыў имканиятынан келип шығып әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылды.

Қарардың және бир әҳмийетли тәрепи сонда, кадрларды мақсетли таярлаўдың тийкарғы буйыртпашылары есапланған Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлерине, минис­трликлерге ҳәм ведомстволарға жоқары билимлендириў мәкемелери питкериўшилериниң олар оқып ийелеген кәсибине және дүзген шәртнамаларына муўапық жумыс пенен бәнтлигин тәмийинлеў, соның ишинде, республиканың узақ ҳәм барыў қыйын болған аймақларына жумысқа жоллама алған жоқары билимлендириў мәкемелери питкериўишилери ушын мүнәсип мийнет ҳәм социаллық-турмыслық шарятлар жаратыў бойынша жуўапкершилик жүкленген.

Бир сөз бенен айтқанда, усы қарарда  белгилеп берилген мақсетлер ҳәм ўазыйпалар жоқары маманлықтағы қәнигелерди таярлаўға хызмет етеди, 2017-2021-жылларға мөлшерленген Өзбекистан Республикасының стратегиялық раўажланыўының бес тийкарғы бағдары шеңберинде алып барылып атырған реформаларды избе-из әмелге асырыўға тийкар жаратады.

Өзбекистан Республикасы  ПрезидентиниҢ «2017-2018-оҚыЎ  жылында Өзбекистан РеспубликасыныҢ жоҚары билимлендириЎ мӘкемелерине оҚыЎҒа Қабыл етиЎ ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF