Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:20:47, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ТЕСИП ШЫҚҚАН» ТЕҢГЕЛЕР

Өзбекистан Республикасы Жоқар­ғы суды Пленумының 2000-жыл 28-апрельде қабыл етилген «Валюта байлықларын нызамға қайшы рәўиште алыў ямаса өткериў ислери бойынша суд тәжирийбеси ҳаққында»ғы 8-санлы қарарының 4-пунктинде «Валюта байлықларын нызамға қайшы рәўиште алыў ямаса өткериў деп, Өзбекистан Республикасы аймағында усы ҳәрекетлер исленген ўақытта валюта байлықларын белгиленген тәртиплерди бузған ҳалда сатып алыў, сатыў ямаса алмастырыў түсиниледи» деп көрсетилген. Буны Нөкис қаласы турғыны, 1984-жылы туўылған пуқара Қәдиримбет Көшеков оқып көрмеген қусайды. Болмаса, усындай нызамсыз ҳәрекетке қол урып, ҳуқық қорғаў уйымларының қырағы нәзерине илинбес еди.

2015-жыл 29-ноябрь күни Өзбекис­тан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы СВБЖҳЖДЛҚГ департаменти Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Нөкис қалалық бөлими ҳәм Нөкис қалалық ишки ислер бөлими тәрепинен өткерилген оператив илажлар барысында Қ.Көшеков Нөкис қаласы «Дийқан базары» аймағында ҳеш қандай ҳүжжетсиз, нызамсыз түрде 253 000 (еки жүз елиў үш мың) Қазақстан теңгесин пуқара Ж.Бекбаўлиевке ҳәр бир теңгени 19 сумнан есаплап, жәми 4 807 000 (төрт миллион сегиз жүз жети мың) сумға сатып атырғанында иркилип, 253 000 Қазақстан теңгеси айғақлы зат ретинде алынған.

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судында болып өткен ашық суд мәжилисинде тергеў материаллары ҳәм гүўалардың көрсетпелери нәтийжесинде Қ.Көшековтың айыбы мойнына қойылды ҳәм ол Өзбекистан Республикасы нызамшылығына муўапық, тийисли жазаға тартылды.

Қ.Көшековтың басынан кешкен бул ҳәдийсе көпшилик ушын сабақ болады деп ойлаймыз.

Ж.ҚУРБАНБАЕВ,

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы СВБЖҳЖДЛҚГ департаменти Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Нөкис қалалық бөлими инспекторы, 3-дәрежели юрист.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF