Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:42:02, 07.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ТУРМЫСЛЫҚ ШЫҒЫНДЫЛАР МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ЖУМЫСЛАРДЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 21-апрельдеги «Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў саласында мәмлекетлик басқарыў системасын жетилистириў ҳаққында»ғы ПП-5024-санлы Пәрманына муўапық ҳәм шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў және раўажландырыў, мүнәсип жасаў шараятларын жаратыў, республикада санитариялық ҳәм экологиялық жағдайды жақсылаў, халықтың турмыс дәрежеси менен сапасын буннан былай да арттырыў, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша комитети, ўәлаятлардағы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша бас­қармалары жанындағы «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларының нәтийжели жумысын шөлкемлестириў мақсетинде:

1. Төмендегилер:

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша комитети, ўәлаятлардағы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша басқармалары жанындағы «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларының үлги структурасы 1-қосымшаға муўапық;

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша комитети, ўәлаятлардағы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша басқармалары жанындағы «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларының районлық (қалалық) филиалларының үлги структурасы 2-қосымшаға муўапық;

қатты турмыслық шығындылардың топланыўы, оларды жыйнаў, тасыў, утилизациялаў, қайта ислеў ҳәм көмиў жумысларының комплексли схемасы 3-қосымшаға муўапық;

2017-2021-жылларда турмыслық шығындыларды жыйнаў, сақлаў, қайта ислеў ҳәм утилизациялаў системасын жетилистириўге байланыслы илажлар 4-қосымшаға муўапық;

«Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларына районлық (қалалық) ҳәкимликлер жанындағы абаданластырыў бас­қармаларының бийпул тапсырылып атырған мүлк дизими 5-қосымшаға муўапық;

республика қалаларында санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөлкемлерди қатты турмыслық шығындыларды елеў бойынша электромеханика үскенелери менен қосымша тәмийинлеў болжаў параметрлери 6-қосымшаға муўапық;

2017-2018-жылларда «Таза аймақ» МУКын арнаўлы техника ҳәм үскенелер менен қосымша үскенелери менен қосымша тәмийинлеў болжаў параметрлери 6 «а»- қосымшаға муўапық;

2017-жылы Мәмлекетлик бюджет қаржылары есабынан шығынды топлаў шақапшаларын қурыў ҳәм оларды контейнерлер менен тәмийинлеў бо­йынша мәнзилли бағдарлама 7-қосымшаға муўапық;

2017-2018-жылларда қалаларда санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөл­кемлердиң жумыс алып барып атырған полигонларын ҳәм «Таза аймақ» МУКын үскенелеў бо­йынша мәнзилли бағдарлама 8-қосымшаға муўапық;

2018-жылы Мәмлекетлик бюджет қаржылары есабынан қатты турмыслық шығындылардың жаңа полигонларын жаратыў бойынша мәнзилли бағдарлама  9-қосымшаға муўапық;

2017-2018-жылларда қатты турмыслық шығындыларды қайта ислеў бойынша заманагөй технологияларды енгизиў болжаў параметрлери 10-қосымшаға муўапық;

2017-2021-жылларда қатты турмыслық шығындылар полигонларында органикалық төгинлер ислеп шығарыў бойынша болжаў параметрлери  11-қосымшаға муўапық;

2017-2021-жылларда халықаралық қаржы шөлкемлериниң қаржыларын тарта отырып, қалаларда турмыслық шығындыларды жыйнаў, тасыў, утилизациялаў ҳәм қайта ислеў системаларын раўажландырыў бо­йынша инвестициялық жойбарлардың дизими 12-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2. Ташкент қаласында шығындыларды алып шығыў, шығынды жыйнаў пунктлерин ҳәм қатты турмыслық шығындылар полигонларын сақлаў ҳәм эксплуатациялаў «Махсустранс» мәмлекетлик унитар кәрханасы тәрепинен әмелге асырылатуғыны мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. Шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын муўапықластырыў ҳәм жетилистириў бо­йынша Республикалық комиссия (буннан кейин-Республикалық комиссия) 13-қосымшаға муўапық шөлкемлестирилсин ҳәм оның тийкарғы ўазыйпалары етип төмендегилер белгиленсин:

шығындыларды жыйнаў, тасыў, утилизациялаў, қайта ислеў, көмиў ҳәм реализациялаў системасын, соның ишинде, исбилерменлик субъектлерин кеңнен тарта отырып раўажландырыў, олардың жумысын хошаметлеў арқалы шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў саласындағы толық цикл қамтып алыныўын тәмийинлеў;

мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыўы республикалық уйымлары, сондай-ақ, жергиликли мәмлекетлик басқарыў уйымлары көлеминде усы қарар менен тастыйықланып атырған илажлар, мәнзилли бағдарламалар, инвестициялық жойбарлар ҳәм болжаў параметрлериниң өз ўақтында және сапалы орынланыўы бойынша жумысларды муўапықластырып, олардың әмелге асырылыўын мониторинг етиў;

шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын жетилистириў бойынша усы қарар менен тастыйықланып атырған илажларды, мәнзилли бағдарламаларды, инвестициялық жойбарларды ҳәм болжаў параметрлерин әмелге асырыў процесин ҳәр шеректе көрип шығыў.

Республикалық комиссияға, зәрүрлик болғанда, усы қарар менен тастыйықланған илажлар, мәнзилли бағдарламалар, инвес­тициялық жойбарлар, болжаў параметрлериниң улыўмаласқан ҳәм мәнзилли параметрлерине өзгерислер киргизиў ҳуқықы берилсин.

4. Республикалық комиссия бир ай мүддетте:

Шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын жетилистириў бойынша Республикалық комиссия ҳаққындағы Режени;

усы қарардың 5-12-қосымшаларына муўапық әмелге асырылыўы нәзерде тутылған илажларды ҳәм жойбарларды әмелге асырыў бойынша «Жол карталары»н тастыйықласын.

5. Өзбекистан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети:

мәпдар министрликлер менен ведомстволар, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери менен биргеликте усы қарар менен тасыйықланған илажлардың, мәнзилли бағдарламалардың, инвестициялық жойбарлардың, болжаў параметрлериниң өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырылыўын тәмийнлесин ҳәм ҳәр шеректе Республикалық комиссияға тийисли мәлимлемени киргизип барсын;

еки ай мүддетте «Таза аймақ» МУКның уставларын тасты­йықласын ҳәм штатларын маман қәнигелер менен толықтырсын, сондай-ақ, зәрүр материаллық-техникалық базасы менен үскенелениўин тәмийинлесин;

еки ай мүддетте Өзбекистан Республикасы Экономика минис­трлиги ҳәм Өзбекистан Республикасы Қаржы минис­трлиги менен биргеликте «Таза аймақ» МУКның арнаўлы техникалары ушын жанылғы-майлаў фондларын ҳәм лимитлерин ажыратыў тәртибин ислеп шықсын ҳәм тастыйықласын.

еки ай мүддетте турмыслық шығындыларды жыйнаў ҳәм алып шығыў хызмети бойынша абонентлери болған юридикалық ҳәм физикалық тәреплерди есапланған хатлаўдан өткерсин, маршрутлар кестелерин ислеп шықсын ҳәм тастыйықласын;

пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары менен тығыз байланыста шығындыларды жыйнаў ҳәм алып шығып кетиў бойынша көрсетилип атырған хызметлер ушын абонентлер менен шәртнамалар дүзиў ҳәм төлемлердиң өз ўақтында әмелге асырылыўын тәмийинлеў бо­йынша нәтийжели жумысларды шөлкемлестирсин;

исбилерменлик субъектлериниң шығындыларды жыйнаў, тасыў, утилизациялаў, қайта ислеў, көмиў ҳәм реализациялаў процесслериндеги қатнасын кеңейтиўди нәзерде тутсын;

билимлендириў мәкемелеринде, пуқаралар жыйынларында шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў саласындағы нызам бузылыў жағдайларының профилактикасына байланыслы семинарлар, әнжуманлар, дөгерек сәўбетлерин турақлы рәўиште өткерип барсын.

6. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги ҳәр жылы Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджет параметр­лерин қәлиплестириў ўақтында Өзбекистан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң тийкарланған есап-санақлары бойынша усы қарар менен тастыйықланған илажларды, мәнзилли бағдарламаларды, инвестициялық жойбарларды, перспективалы көрсеткишлерди әмелге асырыў ушын қаржылар ажыратылыўын нәзерде тутсын.

7. «Өзавтосанаат» АК ҳәм «Өзагротехсанаатхолдинг» АЖ «Таза аймақ» МУКның зәрүрликлери ушын усы қарардың 6 «а»- қосымшасында нәзерде тутылған арнаўлы техника (шығынды тасыйтуғын ҳәм ассенизация машиналары менен тракторлар) ислеп шығарылыўын ҳәм жеткерип берилиўин орнатылған тәртипте тәмийинлесин.

8. «Qurilishmashlizing» қәнигелескен республикалық лизинг компаниясы» АЖне усы қарардың 6 «а»- қосымшасында нәзерде тутылған арнаўлы техника, механизм ҳәм үскенелерди қәнигелескен санитариялық тазалаў шөлкемлериниң арнаўлы техника ҳәм үскенелер паркин жаңалаў ушын лизинг тийкарында жеткерип бериў жүкленсин.

9. Коммерциялық банклерге республикамыз қалаларындағы қәнигелескен санитария тазалаў шөлкемлериниң усы қарардың 8 ҳәм 10-қосымшаларында нәзерде тутылған қатты турмыслық шығындылар полигонларын қурыў ҳәм арнаўлы техника үскенелери менен қосымша тәми­йинлеў ушын жеңилликли кредитлер бериў усыныс етилсин.

10. Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги ҳәм «Өзбекнефтьгаз» миллий холдинг компаниясы Өзбекистан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң есап-санақлары тийкарында турмыслық шығындылардың үзликсиз алып шығылыўын тәмийинлеў мақсетинде ҳәр жылы арнаўлы техника ушын зәрүр дизель жанылғысы лимитин ажыратып барсын.

11. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәкимликлерине:

бир ай мүддетте район ҳәкимликлери жанындағы абаданластырыў басқармаларының турмыслық шығындыларды алып шығыў бойынша хызмет көрсететуғын участкаларға бириктирилген арнаўлы автотранспорт қураллары менен үскенелерин, шығынды жыйнаў пунктлери менен контейнерлерин орнатыл­ған тәртипте «Таза аймақ» МУКна бийпул өткерип берилиўин шөлкемлестирсин;

бир ай мүддетте «Таза аймақ» МУК автотранспорт қуралларын сақлаў ушын гаражлар, турмыслық шығындыларды ўақтынша сақлаў шақапшалары  ҳәм жаңа полигонлар қурылысы ушын орнатылған тәртипте жер ажыратып бериў жумысларын әмелге асырсын;

район ҳәкимликлери жанындағы абаданластырыў басқармаларының турмыслық шығындыларды алып шығыў бойынша хызмет көрсететуғын участкалардың мүлки «Таза аймақ» МУКна толық өткерип берилгенге шекем юридикалық ҳәм физикалық тәреплерге турмыслық шығындыларды  топлаў ҳәм алып шығыў бойынша толық ҳәм үзликсиз хызмет көрсетилиўи тәмийинленсин;

Өзбекистан Республикасы Меншиклестирилген кәрхана­лар­ға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети менен биргеликте «Таза аймақ» МУКна ҳәм оның районлардағы (қалалардағы) филиалларына өндирис зәрүрликлери ушын орналасқан аймағынан имаратлар менен бөлмелерди бийпул пайдаланыў ҳуқықы менен берсин.

12. «Таза аймақ» МУКның ҳуқықлары менен миннетлемелери, соның ишинде, хызметкерлерге берилетуғын социаллық кепилликлер бойынша ра­йон ҳәкимликлери жанындағы абаданластырыў басқармаларының қайта шөлкемлестириў дәўиринде жүзеге келген турмыслық шығындыларды алып шығыў бойынша хызмет көрсететуғын участкаларының ҳуқықый мийрасқоры есапланатуғыны;

юридикалық тәреплерден алынатуғын пайда салығын есаплаўда «Таза аймақ» МУКның салыққа тартылатуғын пайдасы усы қарардың 6 «а»-, 8-, 10-қосымшаларына муўапық мәнзилли бағдарламаларда нәзерде тутылған қатты турмыслық шығындылар полигонларын, шығындыларды топлаў шақапшаларын қурыў ҳәм жаратыўға байланыслы қәрежетлерге азайтылатуғыны;

районлар ҳәкимликлери жанындағы абаданластырыў бас­қармаларының турмыслық шығындыларды алып шығыў бо­йынша хызмет көрсететуғын участкаларынан «Таза аймақ» МУКна бийпул өткерип берилген мүлклер қосымша қун салығы, юридикалық тәреплерден алынатуғын пайда салығы, сондай-ақ, абаданластырыў ҳәм социаллық инфраструктураны раўажландырыў салығы бойынша салыққа тартыў объекти болып есапланбайтуғыны белгилеп қо­йылсын.

13. 2022-жылдың 1-январына шекемги мүддетке:

қалаларда санитариялық жақтан тазалаўға қәнигелестирилген шөлкемлер, «Таза аймақ» МУК ҳәм «Qurilishmashlizing» қәнигелестирилген республикалық лизинг компаниясы» АЖ усы қарардың 5-, 6- ҳәм 6 «а» қосымшаларына муўапық өткерип берилип атырған және сатып алынып атырған арнаўлы автотранспорт қураллары Өзбекистан Республикасы Ишки ислер уйым­ларында дизимге алынып атырғанында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Республикалық жол фондына жыйымлардан;

республикамызда ислеп шығарылмайтуғын ҳәм усы қарар менен тастыйықланған шығындыларды қайта ислеў ҳәм утилизациялаў технологиялық процесинде қолланылатуғын Өзбекис­тан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланатуғын дизимлер тийкарында алып келинген технологиялық үскенелер, аўысық бөлеклер ҳәм комплектлеўши буйымлар бажыхана төлемлеринен (бажыхана рәсмийлестириўи жыйым­ларынан тысқары) азат етилсин.

14. Нызамшылықта коммуналлық хызмет көрсететуғын шөлкемлер ушын енгизилген мүлк салығы төлеминен азат етиў жеңиллиги «Таза аймақ» МУК ҳәм «Махсустранс» МУКна салыстырмалы енгизилсин.

15. Өзбекистан Миллий телерадиокомпаниясы Өзбекистан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети, Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери менен биргеликте халықтың кең қатламлары арасында пуқаралардың ҳуқықый ҳәм санитариялық-экологиялық саўатлылығын арттырыўға қаратыл­ған түсиник жумысларын шөлкемлестирсин. Онда шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў мәселелери бойынша телекөрсетиўлерде социаллық реклама мағлыўматларын жедел орна­лас­тырыў нәзерде тутылсын.

16. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 21-апрель.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF