Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:22:40, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛ ТЫНЫШЛЫҒЫ — БИЙБАҲА  БАЙЛЫҚ

Нөкис қаласы «Ҳаўа жолы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында усы жылдың өткен айлары даўамында бирде-бир жынаят жүз бермеди. Лекин, буның менен жыйын белсендилери ҳәм профилактика инспекторы ар­қайынлыққа берилмеўи лазым. Буны бүгин дүнья мәмлекетлеринде жүз берип атырған ҳәр қыйлы терроршылық ҳәрекетлер айқын дәлиллеп тур.

Ҳәзирги ўақытта бул аймақтағы 1156 хожалықта 6 мыңнан аслам түрли миллет ўәкиллери тыныш-татыў турмыс кеширмекте. Аймақта 9-санлы улыўма орта билим бериў мектеби ҳәм ҚМУ жанындағы 3-санлы академиялық лицей ҳәм басқа да бир қатар социаллық объектлер жайласқан. Мирахун Пазылбеков мине, бирнеше жылдан берли усы жыйында профилактика инс­пекторы болып жумыс ислеп келмекте. Ол жыйын ақсақалы Уснатдин Қалмуратов ҳәм аймақ белсендилери менен биргеликте дерлик ҳәр күни аймақ турғынлары арасында болып олар менен елимизде тынышлық, миллетлер аралық дослық ҳәм татыўлықты тәмийинлеў, жаслар ҳәм ҳаял-қызлар арасындағы жынаятшылықтың алдын алыў бо­йынша алып барылып атырған мәмлекетлик сиясатты үгит-нәсиятлап, түсиник жумысларын жүргизбекте.

Жақында усындай ушырасыў ҚМУ жанындағы 3-санлы академиялық лицейде болып өтип, онда М.Пазылбеков, Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги академиясының тыңлаўшылары Р.Атабаев ҳәм И.Узақбергеновлар менен биргеликте оқыўшыларға «Ҳуқық­бузарлықлар профилактика» ҳәм «Ержетпегенлер арасында қадағалаўсызлық ҳәм ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасының Нызамлары бойынша кең түсиниклер берди ҳәм илаж қатнасыўшыларының қызық­тыр­ған сораўларына жуўаплар қайтарды.

— Ел тынышлығы — бийбаҳа байлық,-дейди лейтенант М.Пазылбеков. — Буны ҳәр бир инсан жүректен сезиниўи ҳәм тынышлықты сақлаўға белсене қатнасыўы тийис. Сонда ғана мәмлекетимиз және де раўажланып, халқымыз абадан турмыс кеширеди.

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ:  илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF