Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:30:23, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГҮЛАНДАМНЫҢ ТАБЫСЛАРЫ

Республикамызда дене тәрбиясы ҳәм спортқа, әсиресе, балалар спортына қаратылып атырған күшли дыққат-итибар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип, келешегимиз болған жас әўлад ўәкиллериниң тек өзлериниң денсаўлықларын беккемлеп ғана қоймай, ҳәр қыйлы беллесиўлерде, мәмлекетимиз ҳәм халықаралық көлемде өткерилген спорт жарысларында жоқары табысларға ерисип киятырғанын турмысымыздың ҳәр қәдеминде көрип атырмыз.

Өзлерине жаратылған кең имканиятлар менен қолайлы шараятлардан утымлы пайдаланып киятырған жас спортшыларымыздың бири — пайтахтымыздағы 12-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң 5-класс оқыўшысы Гүландам Абдиреймова болып табылады. Қарақалпақстан Республикасы сайланды командасының аға тренери Руслан Ильясовтың қол астында спорттың жүзиў түри менен шуғылланып атырғанына еле көп ўақыт бола қоймаған Гүландамның қолға киргизген табыслары көзди қуўандырады.

Жақында Ташкент қаласында жүзиў бойынша Өзбекис­тан ашық чемпионаты өткерилген еди. Елимиздиң барлық ўәлаятларынан ҳәм Қарақалпақстан Республикасынан 400 ден аслам жас жүзиў шеберлери қатнасқан бул чемпионатта Гүландам баттерфляй усылында 100 ҳәм 200 метр аралыққа өткерилген беллесиўлерде, сондай-ақ, 200 метрге комплекс усылында өткерилген жарыста финиш сызығын екинши кесип өтип, үш гүмис медаль менен сыйлықланды.

— Гүландам көп машқы ететуғын, өзине оғада талапшаң шәкиртлеримниң бири, - дейди жас спортшының устазы Руслан Ильясов. — Оның келешегинен үмит етсек болады. Егер усы пәтти жаздырмаса алдағы ўақытлары буннан да жоқары нәтийжелерге ериседи деп ойлайман...

С.ЖАНИЕВ.

СҮЎРЕТТЕ: Г.Абдиреймова (оңда) жеңимпазлар пьедесталында.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF