Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:09:56, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТУРАҚЛЫЛЫҚТЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ — БАСЛЫ МАҚСЕТИМИЗ

Пайтахтымызда республикамыздағы жәмийетлик-руўхый орталықты және де турақластырыў, миллий ҳәм улыўма инсаныйлық қәдириятларды қәстерлеп сақлаў, жасларды руўхый ҳәм физикалық жақтан жетилискен, саламат етип тәрбиялаў, жәмийетлик тәртипти ҳәм қәўипсизликти тәмийинлеў мәселелерине бағышланған мәжилис болып өтти.

Оған Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, жоқары, орта арнаўлы ҳәм улыўма билим бериў мәкемелериниң басшылары, мәкан пуқаралар жыйынларының хызметкерлери, колледж оқыўшылары, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов алып барды.

Илажда Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитетиниң бас қәнигеси Н.Хайдаров, Өзбекистан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети баслығының орынбасары О.Парпибоева, Өзбекистан Республикасы Кәсиплик аўқамлары Федерациясы Кеңеси баслығының орынбасары Р.Бедилов, «Мәҳәлле» жәмийетлик фонды баслығының орынбасары З.Рузиев, Қарақалпақстан Республикасы Прокурорының аға жәрдемшиси М.Тлеўмуратов, Өзбекистан Республикасы «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов ҳәм басқалар шығып сөйледи.

Атап өтилгениндей, Президентимиз Ш.Мирзиёевтың басламасы менен мәҳәллелерде жәмийетлик-руўхый орталықты және де турақластырыў, жәмийетимизде өз-ара ҳүрмет, мийрим-шәпәәт ҳәм татыўлық орталығын қәлиплестириў, миллий ҳәм улыўма инсаныйлық қәдириятларды қәстерлеп сақлаў, жас әўладты идеологиялық қәўип-қәтерлерден қорғаў, жәмийетлик тәртипти және қәўипсизликти тәмийинлеўде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм профилактика инспекторларының бирге ислесиўин күшейтиў бағдарында бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың Ҳәрекетлер стратегиясында жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты жетилистириў, қәўипсизликти, миллетлераралық татыўлықты тәмийинлеў мәселелери баслы бағдарлардан бири етип белгиленди. Мәҳәллелерде жаслар, диний-ағартыўшылық мәселелери, кекселер ҳәм нураныйлар мәселелери бойынша мәҳәлле баслықларының орынбасарлары лаўазымы  шөлкемлестирилгени жәмийетлик-руўхый орталықты турақластырыўда жәмийетшиликтиң орнын және де күшейтип, бул жумысларды жақсылаў­ға өзиниң унамлы тәсирин көрсетпекте.

Илажда республикамыздағы жаслар, жас өспиримлер, ҳаял-қызлар тәрепинен исленген жынаятлардың келип шығыў себеплери терең талқыланды. Ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен орынлардағы мәкан пуқаралар жыйынлары, ҳаял-қызлар комитетлери, оқыў орынлары менен биргеликте халықтың, әсиресе, оқыўшылардың арасында кең көлемли илажлар әмелге асырылып атырғанлығына қарамас­тан республикамызда жас өспиримлер, жаслар ҳәм ҳаял-қызлар арасындағы жынаятшылықтың өсип атырғанлығы тәшўишли жағдай екенлиги атап өтилди.

Мәжилисте оқыўшылардың, әсиресе, колледжлер менен академиялық лицейлерде оқыўшы жаслардың сабақларға қатнасы,  оқыўға келмей жүрген оқыўшылар, олардың сабақларға келмеўиниң себеплери де ҳәр тәреплеме талқыланып, бундай жағдайлардың алдын алыў, сапластырыў мәселелери бойынша пикир-усыныслар билдирилди.

Илаж қатнасыўшыларына айырым жаслардың «ғалабалық мәденият»тың, интернет арқалы диний-экстремистлердиң тәсирине түсип қалып, аўыр ақыбетли жағдайларға түсип атырғаны бойынша арнаўлы таярланған видеороликлер қойып берилди.

Илажда усы бағдардағы жумысларды буннан былай да күшейтиў бойынша жуўапкер хызметкерлерге тапсырмалар берилип, тийисли шешим қабыл етилди.

Ә.Жиемуратов.

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF