Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:46:52, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨМИРИМИЗ ҚУЯШЫ

2017-жыл 12-январь күни Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тар­қатыў системасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдениятын арттырыў және үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында» қабыл етилген Бийлик айрықша қуўанарлы жағдай болды. Себеби, руўхый байлығымыздың тийкары — китаплар ҳеш қашан өз қәдир-қымбатын жоғалтпайды.

Ҳәзирги ўақытта кең жәмийетшилигимиз арасында китап оқыўды раўажландырыў, келешегимиз ийелери саналған жасларымыздың китап оқыўға болған қызығыўшылығын арттырыў мақсетинде ҚМУ жанындағы 3-санлы академиялық лицейде бир қатар илажлар әмелге асырылып атыр. Жақында лицейдиң мәлимлеме ресурс ора­йында «Ең жақсы китапқумар оқыўшы» таңлаўы өткерилди. Таңлаў төрт шәрттен ибарат болып, ҳәр бир шәрт бо­йынша топар оқыўшылары өзлериниң билим дәрежесин сынақтан өткерди.

Сондай-ақ, мәлимлеме ресурс орайы баслығы С.Ешмуратованың шөлкемлестириўинде «Китап — миллеттиң бийбаҳа мәдений ҳәм руўхый мийрасы» атамасында болды. Соның менен бирге, лицей оқыўшыларынан дүзилген команда ағзалары «Уллы мақсетлерге умтылыўшылар» атамасындағы китап­қумарлар интеллектуал ойы­нына, Қарақалпақстан телевидениесиниң «Билим-ринг» көрсетиўине қатнасып, әдебий китаплар оқыў бойынша өз билимлерин көрсетти. Бул ойын жасларымыздың ой-өрисин, сана-сезимин раўажландырыўда әҳмийетли.

Әлбетте, булар келешек әўладтың ертеңги айдын жолы ушын исленген уллы ислердиң бири. Себеби, китаплардан тарал­ған илим-билим нурлары арқалы жасларымыздың сана-сезимин және де жетилистирип, раўажландырып барсақ, биз де өз мақсетимизге ерискен боламыз.

Абадан АҢСАТБАЕВА,

ҚМУ жанындағы 3-санлы академиялық лицей директорының руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары, Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF