Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:38:53, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӘТИЙЖЕЛИ ИС ­ БӘЛЕНТ ҚЫРМАН ТИЙКАРЫ

Нөкис районының дийқанлары быйылғы жылы да аўыл хожалығында үлкен табысларды қолға киргизиў ушын бәҳәрги егиске таярлық жумысларын шөлкемлескенлик пенен баслап жиберди. Егис ушын зәрүрли болған барлық аўыл хожалығы техникалары толығы менен мәўсимге таяр етилип, жумыслар басқышпа-басқыш әмелге асырылды.

Жақында усы райондағы «Баҳадыр­ Миясар» фермер хожалығында шигит егисиниң басланыўына бағышланып өткерилген көргизбели семинарда район ҳәкими Е.Сейтназаров, Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министри Д.Қайпов, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң республикамызға бекитилген ўәкили З.Зиёдуллаев ҳәм басқа да тараў басшылары шығып сөйлеп, район фермерлериниң алда турған ўазыйпалары ҳәм егис мапазын тез күнлер ишинде сапалы жуўмақлаўдың барлық илажларын көриў бойынша өзлериниң баҳалы пикирлерин берди. Бул бойынша арнаўлы қәнигелердиң жыл даўамында фермерлерге көрсетилетуғын хызмет түрлери ҳәм олардың орынланыўын тәмийинлеў бойынша тийисли қәнигелерге ўазыйпалар белгиленди.

Районда быйылғы жылы 105 фермер хожалығы тәрепинен 950 гектар майданға шигит егиў нәзерде тутылған.

­ Аўыл хожалығы өнимлеринен жоқары зүрәәт алыўда сортлардың дурыс таңланыўы да оғада әҳмийетли. Районымыз бойынша быйылғы жылы пахтаның С-4727 сортын егиў режелестирилген. Егис мапазын сапалы алып барыў ушын техникалар отрядларға бириктирилген болып, бул истиң өнимдарлығын арттырыўға үлес қосады,-дейди Нөкис районы Аўыл ҳәм суў хожалығы басқармасы қәнигеси Рашит Байназаров.

Ҳақыйқатында да, аўыл хожалығында өз ўақтында нәтийжели алып барылатуғын ҳәр қандай илаж ертеңги бәлент қырманға тийкар жаратады. Семинарда қәнигелер егис жумысларын тез күнде ҳәм шөлкемлескенлик пенен жуўмақлаўдың барлық илажларын ойласып алды.

Г.САПАРОВА,

арнаўлы хабаршымыз.   Нөкис районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF