Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:14:53, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘМИЙЕТЛИК  КОМИССИЯ: ЖУЎМАҚ  ҲӘМ ЎАЗЫЙПАЛАР

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәми­йетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды қаржыларын басқарыў бойынша Парламентлик комиссиясы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бойынша жәмийетлик комиссияның шөлкемлестириўинде мәжилис болып өтти.

Мәжилиске комиссия ағзалары, республикамыздағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер менен пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларының басшылары, тийисли минис­трликлер ҳәм ведомстволардың ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Оны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бойынша жәми­йетлик комиссия баслығының орынбасары С.Турманов алып барды.

Мәжилисте Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының депутаты, Парламентлик комиссия ағзасы Н.Айтжанова, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Әлеўов  ҳәм басқалар шығып сөйлеп, 2016-жыл даўамында Жәми­йетлик фонд, Парламентлик комиссия ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бо­йынша жәмийетлик комиссия тәрепинен әмелге асырылған жумыслар, оның нәтийжелери бойынша кең түрде мағлыўмат берди.

Атап өтилгениндей, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бойынша жәмийетлик комиссия тәрепинен         2016-жылға белгиленген жыллық реже тийкарында «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасына муўапық бир қатар жумыслар әмелге асырылды. Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик минис­трлигинен 2016-жылы жәми  578 мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер дизимнен өткерилген. Өткен жылы жәрияланған таңлаўларда Қарақалпақстаннан усынылған 18 жойбар жеңимпаз болыўға ерисип, бул жойбарлар Парламентлик комиссияның қарары менен 439 миллион 600 мың сумға  қаржыландырылды. Бул көрсеткиш оннан алдынғы жылдағы 21 жойбарға салыстырғанда саны жағынан аз болғаны менен қаржы муғдары бо­йынша бираз жоқары. Деген менен, республикамыздағы мүмкиншиликлерди есапқа алғанда, бул бағдардағы жумысларды еле де жанландырыўға барлық мүмкиншиликлер бар.

Быйылғы мәмлекетлик грант жойбарларында тек мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ямаса ғалаба хабар қураллары менен шекленип қалмас­тан, оған қатнасыўға ҳуқықы, мүмкиншилиги бар барлық шөлкемлер белсендилик көрсетсе мақсетке муўапық болады. Сол арқалы олар ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылған шараятлардан утымлы пайдаланып, республикамыздың раўажланыўына үлес қосқан болар еди.

Илажда 2017-жылға белгиленген тийкарғы жумыслар менен әҳмийетли ўазыйпаларға кеңнен тоқталып, жәмийетте социаллық шерикликти еле де күшейтиў бойынша пикир-усыныслар билдирилди. Грант жойбарларын таярлаў, жәрияланып атырған грант таңлаўларының мақсети, жазылыў тәртиби, ўазыйпалары туўралы кең түрде түсиниклер берилди.

Сондай-ақ, өткен жылы айырым орынларда жол қойылған қәте-кемшиликлер сынға алынып, бул бағдардағы жумыслардың нәтийжелилигин арттырыў бойынша нызамшылықты жетилистириўге байланыслы пикирлер тыңланып, ўазыйпалар белгиленди.

Илаж қатнасыўшылары өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF