Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:40:38, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

САПАСЫНА КИМ КЕПИЛ?

Сапасыз дәри-дәрмақ ҳәм фармацевтика өнимлери инсан – ден-саўлығына үлкен қәўип. Себеби ҳәр қыйлы шәраятларда алып келинетуғын дәрилер шыпа орнына кеселликти және де күшейтип жибериўи мүмкин. Лекин, усы әпиўайы ҳақыйқаттан көз жумған айырым кимселерди пуқараларымыздың саламатлығынан көре, сапасыз дәри-дәрмақ өнимлеринен арттырған дәрамат көбирек қызықтыратуғынлығы ашынарлы.

«Дәри өнимлери ҳәм фармацевтика жумыслары ҳаққында»ғы Нызамға муўапық, Өзбекистан Республикасында дәри-дәрмақ ҳәм медицина буйымларын экспорт ҳәм импорт етиўдиң ҳүкиметимиз тәрепинен белгиленген тәртиби бар. Сапасыз яки қәлбекилестирилген дәри өнимлери, сондай-ақ, республикамызда дизимнен өткерилген дәри өнимлериниң нусқаларын Өзбекистан Республикасы аймағына импорт етиў қатаң қадаған етилген. Сондай-ақ, шет елден республикамызға алып кирилетуғын дәри-дәрмақ өнимлери әлбетте, мәмлекетлик тилде маркаланыўы талап етиледи.

Бирақ, усы тәртиплерге бойсынбастан мәмлекетимиз шегаралары арқалы дәри-дармақ өнимлерин нызамсыз алып өтиўге урынып атырған «фармацевтлер» де жоқ емес. Республикамыз бажыханашылары тәрепинен басқа ҳуқық қорғаў уйым ўәкиллери менен биргеликте усындай нызамбузыўшылық ҳалатларының алдын алыўға қаратылған ис-илажлар даўам еттирилмекте.

Атап өтсек, «Даўыт-ата» шегара посты хызметкерлери тәрепинен Өзбекистан Республикасы пуқарасы Э.Ахмедгариев өз автомашинасында, жолаўшы бажыхана декларациясында көрсетилмеген 3 092 700 сумлық 630 дана «Кортексин» дәрилерин ҳеш қандай ҳүжжетлерсиз Россия Федерациясынан республикамызға алып киятырғанлығы анықланды.

Және де усы пост хызметкерлери тәрепинен Өзбекистан Республикасы пуқарасы Р.Жамшидов, жолаўшы бажыхана декларациясында көрсетилмеген 19 441 200 сумлық 2550 конвалютада «Danabol» атамалы дәрилерди ҳеш қандай ҳүжжетлерсиз Украина мәмлекетинен Өзбекистанға алып кирерде иркилди. Бундай фактлер көп.

2016-жыл даўамында 133 млн. 498 мың сумлық 72 нызамбузыўшылық ҳалатлары  анықланып, мәмлекетимиз шегаралары арқалы сапасыз дәри-дәрмақ өнимлериниң кирип келиўиниң алды алынды.

Усы орында Қарақалпақстан Республикасы Бажыхана басқармасы пуқараларға, бажыхана нызамшылығына байланыслы ҳалатлар яки бажыхана хызметкерлериниң нызамсыз ҳәрекетлери бойынща 224-02-68 исеним телефонына қоңыраў етиў мүмкин екенлигин еслетеди.

Ж.САПАРБАЕВ,

Ғалаба хабар қураллары менен ислесиў топары аға инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF