Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:00:14, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЕХНИКАЛАР МӘЎСИМГЕ ТАЯР

Техника ­ дийқанның қол-қанаты. Буны жақсы түсинген республикамыздың фермер хожалықлары ҳәм механизаторлары  ҳәр жылы аўыл хожалығы техникаларын бәҳәрги егиске таярлаўға айрықша кеўил бөлип келмекте. Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлигинен алынған мағлыўматларға қарағанда, бүгинги күнде 2180 егинлердиң қатар арасын ислеўши, 1176 транспорт тракторы, 1090 сеялка, 11 мың үқө тисли тырма, 248 жер тегислеўши, 329 чизель, 1789 культиватор, 801 плуг ҳәм 276 ОВХ агрегатлары толығы менен ремонттан шығарылған.

Быйылғы жылы республикамыз бойынша жетистирилген ғәллени орып-жыйнап алыўда жәми 185 дана комбайн қатнастырылыўы режелестирилип, бүгинги күнге дейин соның ҳўси ремонттан толық шығарылған. Сондай-ақ, фермерлерге жаңа техникаларды лизинг тийкарда сатып алыў бойынша да нәтийжели жумыслар алып барылмақта. Атап айтқанда, аўыл хожалығы техника ҳәм агрегатларын сатып алыўда  фермер хожалықлары тәрепинен лизингке сатып алынатуғын 159 дана техникаларға шәртнамалар дүзилип, оларға алдын-ала төленетуғын қаржылары төлеп берилди ҳәм де еки дана жоқары өнимли сүрим тракторлары ҳәм алты қос қатар шигит егиў сеялкалары алып келинди. Соның ишинде, Шоманай, Қанлыкөл ҳәм Тахтакөпир районлары МТПларының техникалық базасын беккемлеў ҳәм жаңалаў мақсетинде жаңадан 234 дана техникаларды лизинг тийкарында жеткерип берилиўи режелестирилген.

Мағлыўмат ушын айтып өтиўимиз тийис, жақында Шоманай районындағы «Айдана Жеменей», «Баршынай Ҳүрлиман», «Саламат Көшкинбаев», «Сейтжан Жамалов» ҳәм «Тәжимурат Өтебаев» фермер хожалықларына «Ўзмашлизинг» жуўапкершилиги шекленген жәмийетинен лизинг тийкарында алып келинген бес дана «Арион-630с» маркалы жаңа жоқары өнимдарлы сүрим тракторы тапсырылды.

Әлбетте, бул илажлар истиң өнимли ҳәм нәтийжели болыўына, соның менен аўыл хожалығы өнимлеринен алынатуғын зүрәәтликтиң артыўына тийкар жаратады.

А.ЮСУПОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF