Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:45:33, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МҮРӘЖАТЛЕР УНАМЛЫ ШЕШИМИН ТАБАТУҒЫН БОЛДЫ

Быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп жәрияланыўы мүнәсибети менен халық пенен көбирек ушырасып, олардың машқалаларын үйрениў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасының депутаты, O’zLiDeP фракциясының ағзасы Зафар Ханиязов Әмиўдәрья районының халқы менен ушырасты.

Атап айтқанда, райондағы «Қытай», «Боз жап», «Тар жап» аўыл пуқаралар жыйынлары аймағында жасаўшы халық пенен ушырасып, олардың жасаў шараятлары менен жақыннан танысты ҳәм олар тәрепинен келип түскен мүрәжатлердиң унамлы шешим табыўына әмелий жәрдем көрсететуғынын билдирди.

«Қытай» аўыл пуқаралар жыйынындағы 659 шаңарақта 3356 адам жасайды. Усы аймақта жасаўшы пуқара Т.Базарбаев депутатқа  район орайындағы суйылтылған газ баллонларын толтыратуғын ҳәм алмастыратуғын орайлық шақапшаның усы аўылда филиалын ашыў усынысын билдирди. Сондай-ақ, бул аўылға аяқ кийим устаханасын ашыў зәрүрлиги билдирилди. Буннан тысқары пуқара Т.Оразымбетов районда 1967-жылы қурылған электр трансформаторының гөнерип, тозғаны ҳәм оны жаңалаўдың және аймаққа көмир шақапшасын ашыў мәселесинде жәрдем бериўди өтиниш етти. «Боз жап» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы пуқара К.Юсупова шарўашылық бойынша кредит алыўға жәрдем сорады, ал пуқара Ш.Шамуратов болса аймақты орайлық көшелер менен байланыстыратуғын 8 километрлик жолды реконструкциялаў мәселесин көтерди.

Улыўма район халқынан депутатқа коммуналлық, траспорт ҳәм саўда хызмети, жоллардың жағдайы, энергия тәмийнаты ҳәм социаллық тараўлар бойынша мүрәжатлер билдирилди. Олар бойынша депутат сол жердиң өзинде шешилетуғын мәселелерди унамлы шешиўге еристи, ал, басқа мәселелер бойынша тийисли тараў басшыларына усы мәселелерди шешиўге байланыслы илажлар көриўди усыныс ететуғынлығын атап өтти.

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF