Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:00:21, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПИКИРЛЕР ТЫҢЛАНЫП, ТӘЖИРИЙБЕ АЛМАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлери менен ислеў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханаларының тийкарғы  ўазыйпасы - халық пенен тиккелей байланысты шөлкемлестириў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ҳуқықларын исенимли қорғаў етип белгиленди.

Бул қабыллаўханалар ҳәзирги күнде халықтың социаллық, күнделикли турмысында өз орнын таўып, елимиздиң социаллық-экономикалық раўажланыўында, олардың тынышлығын, абадан турмысын тәмийинлеўде өз үлесин қоспақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасы да бүгинги күнге келип халықтың ҳүрметине ерисиў, олардың дәртин,  пикирлерин тыңлаў бағдарында, мүрәжатлериниң шешимин табыўда бир қатар илажларды әмелге асырмақта. Оның материаллық, техникалық мүмкиншиликлери кеңейип, хызметкерлерге ҳәм мүрәжат етип келиўшилерге керекли болған барлық қолайлықлар жаратылды.

Жақында бул жерде Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң ҳәм оның қурамындағы Әскерий округлердиң, оқыў орынларының басшылары мийманда болды.

Өткерилген ушырасыўда Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов шығып сөйлеп, бул жерде әмелге асырылып атырған жумыслар, халық қабыллаўханалары жумысларын алып барыў тәртиплери туўралы кең түрде мағлыўматлар берди. Келген мийманларға қабыллаўхананы көрсетип, жаратылған шараятлар менен таныстырды.

Атап өтилгениндей, қабыллаўхана ашылғанлы берли усы күнге шекем бул жерге бир ярым мыңнан аслам мүрәжат келип түскен. Соның мыңға шамаласы көрип шығылып, 221 и өз шешимин тапқан болса, 735 пуқараға ҳуқықый мәсләҳәтлер берилген.

- Жақында, Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлигинде ҳәм оның бөлимлеринде халық қабыллаўханаларының ашылыўы режелестирилмекте. Бизлер бул жерге исленип атырған жумыслар менен танысыў, тәжирийбесин үйрениў, алдыңғы тәжирийбелерди өзлеримизде қолланыў, пикир алысыў мақсетинде келдик,-дейди Өзбекистан Республикасы Қорғаныў министрлигиниң ўәкили, полковник Ш.Юсупов.

Илажда қабыллаўхана жумысларының нәтийжелилигин арттырыў бағдарындағы пикир-усыныслар тыңланып, қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF