Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:04:29, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АСЫҒЫҢ, БӘҲӘР КҮТИП ТУРМАЙДЫ

Соңғы ўақытлары пайтахтымыз Нөкис қаласы жылдан-жылға көркейип, гөззал түске енип бармақта. Қаланың орайлық көшелери кеңейтилип, оның бойларында заманагөй архитектуралық үлгидеги зәўлим имаратлар қәд көтермекте. Қала халқы жас шаңарақлар менен толысып, айдын келешекке қарай исенимли қәдем атпақта.

Усындай әжайып көринисти буннан да азада, шырайлы түске ендириўде ҳәм сақлаўда Нөкис қалалық Абаданластырыў басқармасы хызметкерлериниң атқарып атырған хызметлери айрықша болмақта.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға сапар етиўи барысында атап өткен көрсетпелерине муўапық Имам-ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешити әтирапында абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў жумыслары бойынша басқарма хызметкерлери тәрепинен қызғын ислер әмелге асырылмақта,-дейди бизге басқарма баслығының орынбасары Камал Уснатдинов. ­ Белгиленген реже бойынша бул майданға 36 мың метркуб топырақ тасып алып келиниўи керек болса, соның бүгинги күнге келип 20 мың метркуб топырағы тасып болынды. Сондай-ақ, қала халқын ағын суў менен тәмийинлеўши 25 электронасослар оңлаўдан шығарылып, 137 километр узынлықтағы жап-салмалар қазып тазаланды. Көклемзарластырыў ислери режелестирилген егислик жерлер 258 тонна жергиликли төгинлер менен азықландырылып, 45 мың түп ҳәрқыйлы терек нәллери ҳәм гүл туқымларын егиў ушын таярланды. Көше-қыябанларымызға 2015-жылдан баслап электр энергиясын үнемлеўши заманагөй лампалар орнатылып, бул ислерди басқышпа-басқыш 2021-жылға дейин жуўмақлаўды мақсет етип қойғанбыз. Соның менен бирге, ата-бабаларымыз жатқан қала аймағындағы қойымшылықлардың да әтирапларын абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў ислерине қызғын пәт ендирилип, жумыс жүргизип атырмыз.  Себеби, бәҳәр паслы бизди күтип турмайды…

Ҳақыйқатында да, бәҳәр тәбияттың ояныў ҳәм жасарыў мәўсими болып табылады. Онда бәрше мийнетке жарамлы инсанлар қызғын мийнет майданына атланады. Буның айқын мысалын пайтахтымызда алып барылып атырған абаданластырыў ислеринен де көргендей болдық.

Ә.ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF