Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:53:23, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛЫҚЛЫҚ ИСТЕ ИСКЕРЛИК КӨРСЕТЕЙИК

Өзинде халқымыздың арзыў-нийетлерин, бийтәкирар қәдириятларын, ийгиликли мақсетлерди жәмлеген Наўрыз әййямы ең ески ҳәм ең уллы байрам сыпатында ҳәр биримиздиң қәлбимизден терең орын алған. Быйылғы Наў­рыз улыўма халықлық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериўге байланыслы елимиз Президентиниң қабыл еткен қарары хал­қымызға өзгеше руўхланыўшылық бағышламақта.

Сондай-ақ, улыўма халықлық байрамды мүнәсип байрамлаўға ҳәр тәреплеме пуқта таярлық көриў, хал­қымыз арасында миллий қәдириятларымызға тән бол­ған өз-ара ҳүрмет-иззет, аўызбиршиликти және де беккемлеў, қалыс жәрдем көрсетиў, меҳир-мүриўбет сыяқлы жоқары пазыйлетлер әйне усы күнлерде ҳәўиж алады. Усы ийгиликли ислерди әмелге асырыў, жасап турған аўыл-аймағымызды, турақ жайларды абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў, республикамыздың барлық аймақларында санитариялық жағдайды жақсылаў ҳәм 2017-2021-жылларда Өзбекис­тан Республикасын раўажландырыўдың бес әҳмийетли бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасында нәзерде тутыл­ған ўазыйпаларды әмелге асырыўда бир қатар минис­трлик ҳәм басқа да жәми­йетшилик ўәкиллериниң 2017-жыл март-апрель айларын абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў айлығы, 11-12-март күнлери улыўма халықлық шембилик өткериў ҳаққындағы усынысларын мақуллап, Министрлер Кабинети арнаўлы қарар қабыл етти.

Әлбетте, пуқараларымыздың ийгилиги жолында қабыл етилип атырған ҳәрқандай басламаны қоллап-қуўатлайтуғын халықпыз. Солай екен, халқымыздың абаданлығы, елимиздиң раўажланыўы, аймағымыздың, тәбиятымыздың тазалығы, ең баслысы, пуқараларымыздың саламатлығы, денсаўлығы ушын исленип атырған халықлық исте белсендилик көрсетейик!

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF