Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:44:47, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨМИРИМИЗ   МАЗМУНЫ

Елимиздиң биринши Президенти Ислам Кәримовтың «Дүньядағы барлық таң қаларлық қүдирет ҳәм гөззаллық, бәркамаллық, және шексиз меҳир-мухаббат тымсалы бол­ған аналармызды, дилбар ҳаял-қызларымызды ардақлаў, керек болса олардың уллылығы алдында бас ийиў ҳәр қандай инсанның әдиўли ўазыйпасы» деп атап өткен еди. Ҳақыйқатында да, мәмлекетимизде ҳаял-қызларға қаратылып атырған итибардың нәтийжесинде олар ҳәр бир тараўда ерлер менен бир сапта турып, өзлериниң белсендилигин көрсетпекте.

Жақында Қарақалпақ мәмлекетлик үлке таныў музейи тәрепинен 8-март Халықаралық ҳаял-қызлар байрамына бағышланған «Өмирдиң гүли ҳәм нурысыз» атамасында ушырасыў кешеси өткерилди. Кешеге барлық тараўларда жемисли мийнет етип киятырған бир қатар  ҳаял-қызларымыз қатнасты. Кешени музей директоры Венера Матекеева кирис сөз бенен ашып ҳәм бәрше ҳаял-қызларымызды байрам менен қутлықлап, музейде  сақланып атырған ҳаял-қызларымыздың ХIХ-ХХ әсирдеги миллий  ки­йимлери — көк  көйлек, камзол, шатыраш  көйлек, ақ киймешек, ақ  ҳәм қызыл түрме  ҳаққында  мағлыўмат  берди.

Олардың  жадырап  жүргенин  көрсем,

Мен  өзимди  йошлы  шайыр сеземен,

Қайғы-қапалықта  жүргенин көрсем,

Мүсәпирлик шөллеринде геземен, - деп  шайыр  И.Юсупов  айтқанындай,  ҳаял-қызларымызды  халқымыз әзел-әзелден ардақлап  келген. Бул гөззал аналарымыз, апа-сиңлилеримиз байрамы, гөззаллық байрамы. Себеби ҳаял - гөззаллық тымсалы, өмиримиз мазмуны.

— Бәҳәр  келиўи менен ҳәр жылы бул байрамды асығыслық пенен күтемиз, -дейди музей хызметкери Д.Балажанова. — Сөз устасы Әлишер Наўайының «Ҳаяллар-периштелердиң апа-сиңлилери» деп айтқанындай, олар өзлериниң шексиз меҳри ҳәм пидайылығы, сабырлылығы, шыдамлылығы менен ҳәр бир шаңарақтың уйтқысына айлан­ған.

Кеше соңында жыйналғанларға жас тамашагөйлер театры тәрепинен сахналастырылған спектакль ҳәм концерт бағдарламасы қойып берилди.

З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF