Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:02:04, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИНЕ БӘРШЕ ЖУЎАПКЕР

Елимизде жүргизилип атыр­ған реформалар нәтийжесинде халқымыздың турмыс шараятын абаданластырыўға қаратылған илажлар көлеми кеңейип атыр.

Қала ҳәм аўылларымызда  жаңадан қурылып атырған турақ жайларда, экономикалық объ­ектлерде өрт қәўипсизлигин тәми­йинлеў мақсетинде ҚРИИМ Өрт қәўипсизлиги басқармасы ҳәм оның орынлардағы  бөлимлериниң хызметкерлери тәрепинен  «Өрт қәўипсизлиги айлығы» ҳәм басқа да профилактикалық илажлар өткерилмекте. Оларда халыққа турмыс хызметин көрсетиўши саўда орынларында, фирма ҳәм кәрханаларда өртти болдырмаў, оның алдын алыў бо­йынша түсиник жумыслары алып барылды.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда халықтың талабын қанаатландырыў ушын ҳәр қыйлы товарлар ислеп шығарыў, бизнес субъектлериниң жумысларын қоллап-қуўатлаў, оларды ҳуқықый жақтан қорғаў, исбилерменликти және де раўажландырыў бағдарында мәмлекетлик көлемдеги илажлар турмысқа енгизилмекте. Жақында Өзбе­кистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилген еди. Пәрманда атап өтилгениндей, экономикада ҳәкимшилик-буйрықпазлыққа тийкарланған системадан ўаз кешиў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик ҳәрекетин раўажландырыў, сондай-ақ, қурылып атырған кәрханаларда, хожалық жүргизиўши субъектлерде өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў, газ ҳәм электр тармақларында, имаратларда ҳәр қандай келип шығыўы мүмкин болған кеўилсиз ўақыялардың алдын алыў бойынша өрт қәўипсизлиги хызмети менен келисилген субъект хызметкерлерине де үлкен жуўапкершилик жүклетилген.

Пуқараларды ҳәм материаллық байлықларды өрттен аман сақлаўға бәрше жуўапкер. Нызам талапларында пуқаралардың ҳуқық ҳәм миннетлемелери де анық белгилеп көрсетилген. Демек, өрт қәўипсизлигин тәми­йинлеўде исбилерменлик субъ­ектлериниң ҳәм пуқаралардың бәрқулла сергек болыўы тыныш ҳәм абадан турмысымыздың кепили болып есапланады.

А.ДАВЛЕТОВ,

ҚРИИМ өрт қәўипсизлиги басқармасы баслығы ўазыйпасын атқарыўшы, майор.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF