Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:38:26, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢА ЖОЙБАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда Хожели районын социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламасына муўапық санаат, сервис ҳәм аўыл хожалығы (шарўашылық, қусшылық, пал ҳәррешилиги ҳәм балықшылық) тараўларында улыўма баҳасы 77 миллиард 580,5 миллион сум муғдарында, соның ишинде, банк кредитлери есабынан 23 миллиард 331 миллион сум және усы қаржы банк инвестициялары сондай-ақ, 25 миллиард 439,5 миллион сум жойбар шөлкемлестириўшилериниң өз қаржылары есабынан жәми 136 жойбарды әмелге асырыў ҳәм 1208 жаңа жумыс орнын жаратыў режелестирилген.

Атап айтқанда, санаат тараўында жәми 39 миллиард 224,5 миллион сум муғдарында 22 жойбардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде жаңадан 692 жумыс орнын жаратыў нәзерде тутылмақта. Ал, хызмет көрсетиў ҳәм сервис саласында жәми 20 миллиард 187 миллион сумлық 79 жойбар әмелге асырылып 338, аўыл хожалығында болса 18 миллиард 169 миллион сумлық қаржылар есабынан әмелге асырылатуғын 35 жойбар 178 жаңа жумыс орны жаратылады.

Бағдарламадағы ири жойбарлардың бири, райондағы «Саманкөл» аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан, санаат қурылыс банки инвестициясы есабынан Агросанаат орайын шөлкемлестириў болып табылады. Бул жойбардың баҳасы 23 миллиард сумға тең болып, ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев усы қурылыстың дәслепки ирге тасын қалап берди. Объектте мийўе-овощ өнимлерин қайта ислеў ҳәм қадақлаў цехы, теплица, сыйымлылығы 3 мың тонналық суўытқыш ҳәм басқа да зәрүрли цехлардан ибарат кәрхананы 11 гектар майданға қурыў режелестирилмекте. Объект усы жылдың ақырына пайдаланыўға тапсырылады ҳәм бул жерде 150 ден аслам пуқараның бәнтлиги тәмийинленеди. Кәрханада жылына 20 миллиар сумлық ҳәр қыйлы ассортименттеги өнимлер ислеп шығарылып, соннан 3,6 миллион сумлық өним экспорт етиледи.

2017-жылдың Инвестициялық бағдарламасына муўапық, аймақлардағы социаллық объектлердиң қурылыс жумысларының барысы бойынша Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 23-декабрьдеги «2017-жылдың Инвестициялық бағдарламасы ҳаққында» ғы қарарына муўапық район аймағында үш социаллық объектте реконструкция, ири оңлаў жумысларын алып барыў ҳәм халықты ишимлик суўы менен тәмийинлеў бойынша төрт объектте қурылыс жумысларын алып барыў режелестирилип, бүгинги күнде тендер таңлаўы ушын дағазалар берилген.

Сондай-ақ, Президентимиздиң 2016-жыл 21-октябрьдеги «2017-2021-жылларда аўыллық жерлерде жаңа үлгидеги жойбарлар бойынша арзан турақ-жай қурылысының бағдарламасы ҳаққында»ғы қарарына муўапық быйылғы жылы район аймағындағы «Абат» ҳәм «Жайҳун» мәкан пуқаралар жыйынларында бир қабатлы 2-3 ханалы 29 турақ-жайдың, 2 қабатлы 4 ханалы 10 турақ-жайдың, «Жайҳун» ҳәм «Жаңа Қоңырат» мәкан пуқаралар жыйынларында 2 қабатлы 4 подъездли 16 ханалы 3 турақ-жайдың, жәми 87 турақ-жайдың үй ийелери анықланып, қурылыс жумыслары баслап жиберилди.

Буннан тысқары Президентимиз Ш.Мирзиёевтың усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўымында белгилеп берген тапсырмаларын орынлаў мақсетинде район орайынан 3 қабатлы 40 турақ-жайдың қурылысы ушын жер таңлаў ҳәм жобаластырыў жумыслары алып барылмақта.

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF