Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:29:31, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЗЛЕНСЕК, ҒӘЗИЙНЕ АЯҚ АСТЫНДА

Соңғы жыллары ҳүкиметимиз тәрепинен аўыл хожалығы тараўының әҳмийетли тармақларынан бири болған қусшылықты раўажландырыў жолында кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Банклер тәрепинен жеңиллетилген кредитлер ажыратылып берилиўи нәтийжесинде хожалықларда қосымша жаңа жумыс орынлары ашылмақта.

Қәнигелердиң пикиринше, қусшылық тараўында қысқа мүддетте тез өним жетистириў ҳәм көп дәрамат табыўға болады. Мысалы, республикамыз аймағында бир таўықтан жылына 305-315 данаға шекем мәйек алыў мүмкиншилиги бар. Буның ушын қусшылықтың азық-аўқат базасы ҳәм хана температурасы жеткиликли дәрежеде болыўы керек екен.

Буны жақсы түсинген заманласымыз Шымбай районы «Пәшентаў» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны Қыдырбай Тәжимуратов халқымызды қус гөши ҳәм мәйек өнимлери менен тәмийинлеў мақсетинде үй қапталынан узынына қө, енине әө метр көлеминде таўықхана салып, «Қуўатбай Сатнияз» агрофирмасын шөлкемлестирди.

Агрофирманы шөлкемлестириў өз-өзинен болған жоқ. 2015-жылы «Өзсанаатқурылысбанк» тәрепинен  ө0 миллион сумлық кредит есабынан Самарқанд қаласынан инкубаторда жанландырылған 1300 шөжени сатып алып ис баслады ҳәм ол ҳәзирги ўақытта таўықлардың санын еки мыңға жеткериўге еристи. Таўықларды ҳәр мәўсимде жуқпалы кеселликлерден аман сақлап қалыўдың өзи қыйын ис. Сонлықтан оларды зооветеринариялық қәделерге сай күтип бағыў ислерине де айрықша кеўил қаратып келмекте.

Сондай-ақ, хожалық ағзалары фермер хожалығына ажыратылған 50 гектар жер майданға жуғымлы от жем болған жүўери, мәкке, бийдай, айғабағар ҳәм тағы басқа дақылларды егип алмақта.

Агрофирмаға аўылдың еки шаңарағы ағза ҳәм онда Абулмажид Берданов ҳәм Қурбанали Жуманиязовлар жумыс ислеп келмекте.

­Қыстың аязлы күнлеринде таўықхананың температурасы жыллы болғанлықтан таўықлардан 60-70 процентке шекем мәйек алып, ишки базарды гөш ҳәм мәйек өнимлери менен тәмийинлеп келмектемиз. Президентимиз Ш.Мирзиёев фермерлик ҳәрекетин  ҳәм исбилерменлерди ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлап, оларға көплеген жеңилликлерди жаратып бериўинде жеке мүлк ийесиниң өз жумысларын және де раўажландырыўына кең жол ашып бермекте. Буның ушын шексиз миннетдармыз,- дейди бизге агрофирма баслығы Қыдырбай Тәжимуратов.

Ҳақыйқатында да агрофирмада болғанымызда, оның әдеўир унамлы нәтийжелерди қолға киргизгениниң гуўасы болдық. Қәне енди республикамыздың басқа турғынлары да соның ишинде, әсиресе, жасларымыз да Қ.Тәжимуратовтың баслап атырған ийгиликли ислеринен үлги алса мақсетке муўапық болар еди, деп ойлаймыз.

А.ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Шымбай районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF