Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:35:00, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖУЎАПКЕРШИЛИКТИ ЖӘНЕ ДЕ АРТТЫРАДЫ

2016-жыл 12-августта Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Нызамшылық палатасы тәрепинен «Ишки ислер уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамы қабыл етилип, 24-августта бул нызам Сенат тәрепинен мақулланған еди. Ишки ислер уйымлары бойынша әмелдеги нызам асты ҳүжжетлерин жаңа нызамның нормаларына толық муўапықластырыў мақсетинде оның күшке кириўи ушын алты айлық мүддет белгиленди.

 

8 бап ҳәм 49 статьядан ибарат болған бул жаңа нызам ишки ислер уйымларының статусын, биринши гезекте, нызам үстинлигин, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин исенимли қорғаўды тәмийинлеў бойынша олардың жумысының формалары ҳәм усылларын анық белгилеп бериўге қаратылған. Сондай-ақ, жаңа нызам ишки ислер уйымлары системасын ҳәм структурасын, олардың ҳуқықларын, миннетлемелерин ҳәм ўәкилликлерин, хызметкерлерге қойылған талапларды, оларды социаллық ҳәм ҳуқықый қорғаў шараларын анық белгилеп бериўи менен де әҳмийетли.

Соны да айрықша атап өтиў керек, қабыл етилген жаңа нызам дүньядағы раўажланған демократиялық мәмлекетлердиң улыўма тән алынған тәжирийбелерине сай болып, пуқаралардың нызамлы мәплерин, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүлкин, конституциялық дүзимди қорғаў, жәмийет ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин тәмийинлеў, жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, олардың профилактикасын тәмийинлеўге  толық имканият жаратады.

Жаңа нызам ишки ислер уйымларының абырайын беккемлеўге, олардың жумысында нызамлылықты тәмийинлеўге, сондай-ақ, хызметкерлердиң өзлерине жүкленген ўазыйпаларды орынлаў бойынша жуўапкершилигин арттырыўға көмеклеседи. Келешекте оның турмысқа енгизилиўи тараў жумысларының және де нәтийжели болыўын тәмийинлейди.

Ҳәзирги ўақытта ишки ислер уйымларының барлық бөлим ҳәм структураларында жаңа нызамның мазмун-әҳмийетин түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Бул бағдарда Нөкис қалалық ишки ислер бөлими жанындағы районларара  Қорғаў бөлиминде де бир қатар жумыслар әмелге асырылды. Хызметкерлеримиздиң ҳәр бирине өз жумысларын жаңа нызамға сай қайтадан көрип шығыўы түсиндирилип, оларға жаңа ўазыйпалар белгиленди.

Уразбай ЗАРИМОВ,

Нөкис қалалық ИИБ жанындағы районларара Қорғаў бөлими 2-милиция отряды командири орынбасары, аға лейтенант.

СҮЎРЕТТЕ: жаңа нызамды додалаў пайытынан көринис.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF