Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:39:15, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҮЛГИЛИ ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЫ

Өз өмирин ел-журт тәғдири менен байланыстырған ишки ислер уйымлары хызметкерлери бүгинги тыныш ҳәм парахат турмысымызды исенимли қорғаўда, халық пенен турақлы пикирлесип, Ўатанымыздың гүллеп-раўажланыўына мүнәсип үлес қосып атырғаны ҳаққында қаншелли сөз етсек арзыйды.

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң мәжилислер залында «Үлгили ишки ислер уйымлары таяныш пунктлери» таңлаўы ҳәм басқа да номинациялардың Қарақалпақстан Республикасы басқышында жеңимпаз болған профилактика инспекторларын сыйлықлаў мәресими болды. Онда республикамыз аймағында шөлкемлестирилген ишки ислер уйымларының таяныш пунктлери профилактика инспекторлары, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, «Мәҳәлле сақшысы» жәмийетлик дүзилмеси, диний ағартыўшылық ҳәм руўхый әдеп-икрамлылық тәрбия мәселелери бойынша мәсләҳәтшилер ҳәм ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкемлериниң басшылары қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министри А.Темирханов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Алеўов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда елимизде әмелге асырылып атырған реформалар, халқымыздың тынышлығы ҳәм турмыс пәраўанлығы жолында пидайы хызмет етип атырған ишки ислер уйымлары хызметкерлериниң бүгинги күнде алып барып атырған жумыслары ҳаққында тоқтап өтти.

Буннан соң «Үлгили ишки ислер уйымлары таяныш пунктлери» таңлаўы ҳәм басқа да номинациялар бойынша жеңимпазларды салтанатлы түрде жәриялады. Таңлаў нәтийжелери бойынша Елликқала районы «Таза бағ» аўыл пуқаралар жыйыны профилактика инспекторы, аға лейтенант Э.Ходжаниязов биринши, Нөкис қаласы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жыйыны профилактика инспекторы, лейтенант И.Бекчанов екинши ҳәм Кегейли районы «Жалпақ жап» аўыл пуқаралар жыйыны профилактика инспекторы, аға лейтенант А.Аметов үшинши орынларды қолға киргизди ҳәм шөлкемлестириўшилер тәрепинен диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

Илажды өткериўден гөзленген тийкарғы мақсет – Қарақалпақстан Республикасында 2016-жылдың жуўмағы бойынша өткерилген таңлаўда ишки ислер уйымлары таяныш пунктлериниң мәдений-ағартыўшылық ҳәм үгит-нәсият жумысларын алып барыўы, аймақта киши бизнес субъектлериниң хызмет көрсетиўи, сондай-ақ, ҳуқықбузарлықларға қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў барысындағы жумыслары тереңнен үйренилип, жеңимпазларды анықлаў болып табылады.

Таңлаў көркем-өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

А.ОРАЗОВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Таңлаўдан көринис ҳәм жеңимпазлар.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF