Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:40:38, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МАШҚАЛАЛАР  ТЫҢЛАНЫП,  ШЕШИМИ  ҚАДАҒАЛАЎҒА  АЛЫНДЫ

Президентимиз тәрепинен быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп белгилениўи мүнәсибети менен орынларда халық пенен ушырасыўлар өткерилип, аймақларда орын алып атырған маш­қалалар үйренилип шығылмақта.

Нөкис қалалық Халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 18-санлы улыўма билим бериў мектебинде  пайтахтымыздағы 17-санлы «Байтерек», 18-санлы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жы­йынлары турғынлары менен ашықтан-ашық пикирлесиў болып өтти. Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң, Нөкис қалалық Кеңесиниң депутатлары, мәмлекетлик ҳәм ҳуқық қорғаў уйымларының, пайтахт ҳәкимлигиниң,  кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Илажды Нөкис қаласының ҳәкими Ж.Опаев басқарып барды. Буннан ке­йин Өзбекистан Республикасы Президентиниң республикамыздағы Халық қабыллаўханасының басшысы Ҳ.Халимов, Қарақалпақстан Республикасының прокуроры Э.Таджиев, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министри А.Темирханов шығып сөйлеп, «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда әмелге асырылып атырған кең көлемли илаж­ларға тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў бойынша Өзбекистан Республикасы Президентиниң Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады. Бул жерде мүрәжат етиўшилер ушын барлық шараятлар жаратылған. Барлық дәрежедеги мәмлекетлик уйым­лардың жумысында «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принцип тийкарында физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўдиң сапа жағынан жаңа системасы енгизилмекте.

Пайтахтымыздағы 17-санлы «Байтерек» ҳәм 18-санлы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жыйынлары аймағында 2287 шаңарақ болып, оларда 16 мыңға шамалас халық жасайды. Бул аймақларды раўажландырыў, халықтың турмыс шараятларын жақсылаў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў бойынша соңғы жыллары бир қатар жумыслар әмелге асырылды. Деген менен, шешимин күтип тур­ған машқалалар да баршылық. Аймақ тур­ғынлары тийкарынан пенсия тәмийнаты, транспорт хызмети, жоллардың насазлығы, халыққа саўда, коммуналлық хызмет көрсетиў ҳәм басқа да салаларда орын алып атырған кемшиликлер туўралы өз пикирлерин билдирди. Мәселен,  «Нәўпир» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Анар Жолманова өзиниң Нөкис мелиорация ҳәм суў хожалығы кәсип-өнер колледжин питкерип атыр­ған баласына берилген төрт тәреплеме шәртнаманы дүзиўде қыйналып атырғанлығын айтты. Қала ҳәкимлиги басшылары бул мәселени үйренип шығып, тез арада шешиўге ўәде берди.

— Тиккелей Президентимиздиң басламасы менен өткерилип атырған ушырасыўдан халқымыз оғада разы,-дейди «Байтерек» мәкан пуқаралар жыйыны аймағы турғыны Шәрибай Жийемуратов. — Бүгинги ушырасыўда аймақ турғынларын ойландырып жүрген бир қатар машқалалар сөз етилди. Өз гезегинде,  халқымыздың дәртин тыңлайық, пикир ҳәм усынысларын еситейик, деп келген басшыларымызға миннетдаршылық билдиремиз. Бундай ашық пикирлесиў маш­қалалардың тез шешимин табыўына, турмыс шараятымыздың буннан да жақсыланыўына хызмет етеди.

Ҳақыйқатында да, орынларда өткерилип атырған халық пенен ашықтан-ашық пикирлесиў өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте. Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың атап өткениндей, инсанлардың ғам-тәшўишлерин ойлап жасаў — адамгершиликтиң ең уллы өлшеми саналады.

Ушырасыўға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов қатнасты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF