Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:38:36, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲУҚЫҚЫЙ ҮГИТ-НӘСИЯТТЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ БАСҚЫШЫ

Мәмлекетимиз басшысының Пәрманы менен тас­тыйықланған 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкар­ғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында алып барылып атырған реформалардың нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў, мәмлекет ҳәм жәмийеттиң ҳәр тәреплеме жедел раўажланыўын тәмийинлеў ушын шараятлар жаратыў, мәмлекетти модернизациялаў ҳәм барлық тараўды еркинлестириў менен байланыслы әҳмийетли ис-илажлар белгиленген.

Ҳәрекетлер стратегиясын Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылында әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламада жәми­йетлик, социал-экономикалық әҳми­йетке ийе нызамлар ҳәм бас­қа да норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер жойбарларын ислеп шығыўдың барлық басқышында усы жойбарларды рәсмий веб-сайтларға жайластырыўдың мәжбүрийлиги, сондай-ақ, нызамлар ҳәм басқа да норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер жойбарларын додалаўда пуқаралық жәми­йет институтлары ҳәм тийисли илимий-изертлеў мәкемелери ўәкиллериниң кең түрде қатнасыўын тәмийинлеў нәзерде тутыл­ған.

Ҳақыйқатында да, халықта белсенди пуқаралық позициясын күшейтиў ушын оларда ҳуқықый мәдениятты избе-из көтериў лазым. Бул болса, миллий нызамшылығымыздың мазмун-әҳмийетин, жаңадан қабыл етилген яки өзгерис ҳәм қосымшалар киргизилген норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердеги мақсет ҳәм ўазыйпаларды кең жәмийетшиликке тез ҳәм толық жеткерип бериўди талап етеди. Басқаша айтқанда, нызамшылыққа киргизилип атырған жаңалықлар өз ўақтында ти­йисли жуўапкер шахс­ларға, халыққа жеткерилмейтуғын болса, олардың орынланыўы қыйын болып қалады. Бул машқаланы шешиўдиң бирден-бир жолы — сөзсиз, ҳуқықый ҳүжжетлердиң орынланыўын шөлкемлестириў бойынша сааттай анық ислейтуғын механизмди жаратыў есапланады.

Президентимиздиң усы жыл 8-февральдағы «Нызам ҳүжжетлерин тар­қатыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары мине усы мақсетке қаратылғаны менен де оғада әҳмийетли.

Қарарға муўапық, ендигиден былай Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасына киргизилип атырған нызам жойбарларының текст­леринде тийисли нызамлар қабыл етилгеннен кейин оның орынланыўын шөлкемлестириў, орынлаўшыларға жеткериў ҳәм халықтың арасында ҳуқықый үгит-нәсиятты алып барыўға жуўапкер болған мәмлекетлик уйымлар анық көрсетиледи.

Сондай-ақ, норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерге қол қойылған күни мәлимлеме-таллаў материаллары менен бирге, яғный, оның концепциясы, өзгерислер ҳәм қосымшалар түсиндирилген ҳалдағы салыстырыў кестеси қағаз ҳәм де электрон түрде Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлигине жибериледи. Әдиллик минис­трлиги бир күнлик мүддетте бул ҳүжжетлердиң электрон түрде Минис­трлер Кабинети тәрепинен белгилеп берилген дизим бойынша мәмлекетлик уйым ҳәм шөлкемлерге жеткерилиўин тәмийинлейди. Соның менен бирге, жаңадан қабыл етилген ҳүжжетлерди Нызам ҳүжжетлери мағлыўматлары миллий базасына жайластырады ҳәм ҳәр ҳәптеде Өзбекистан Республикасының Нызам ҳүжжетлери топламында жәриялап барады.

Бул Миллий базада Өзбекистан Республикасы Конс­титуциялық судының қарарларын, Жоқарғы суд ҳәм Жоқарғы хожалық суды Пленумларының нызам ҳүжжетлерин қолланыў мәселелери бойынша түсиник бериў ҳаққындағы қарарлары оларға қол қо­йылған күннен баслап бир күн ишинде электрон түрде жайластырылады. Сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Сыртқы ислер минис­трлиги Өзбекистан Республикасы халықаралық шәртнамаларының элек­трон формаларын олар күшке кирген күннен баслап бир күн ишинде Миллий базаға жайластырыўы нәзерде тутылған.

Буннан тысқары, ҳуқықый мәлимлемени өз ўақтында ҳәм сапалы жеткериў бойынша барлық мәмлекетлик уйымлар тәрепинен мәҳәллелерде, оқыў орынларында, кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелерде жәмийет турмысындағы әҳмийетли машқалаларды додалаў, қабыл етилип атырған нызамлардың мазмун-әҳмийетин түсиндириў бойынша системалы түрде ушырасыўлар өткериў әмелияты енгизиледи. Сонлықтан да, халықтың кең қатламы менен өткерилетуғын бундай жанлы пикирлесиўлер жәмийетте ҳуқықый мәдениятты раўажландырыўдың нәтийжели түри болып табылады.

Улыўма алғанда, нызам ҳүжжетлерин тарқатыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳуқықый үгит-нәсиятты жаңа басқыш­қа алып шығып, ақырғы жуўмақта нызамшылығымыздағы өзгерислерден пуқаралардың хабардарлығын избе-из асырып барыўға, барлық тараўларда нызам үстинлиги ҳәм нызамшылықты тәмийинлеўге хызмет етеди.

Батыр МӘТМУРАТОВ,

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының

Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитети баслығы.

(«Халқ сўзи» газетасының 2017-жыл, 17-февраль санынан алынды).

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF