Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:31:00, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИЗНЕС СУБЪЕКТЛЕРИНЕ КЕҢ ЖОЛ АШЫЛМАҚТА

Республикамызда әмелге асырылып атырған реформалардың тийкарғы бағдарларының бири — киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, мүлк ийелери қатарын кеңейтиў ҳәм олар ушын қолайлы шараятлар жаратыўдан ибарат.

Мәмлекетимизде ғәрезсиз раўажланыўдың дәслепки басқышы — 1991-жылдан 2000-жылға шекемги болған дәўирде тийкарғы итибар базар экономикасының тийкарларын ҳәм оның нызамшылық базасын қәлиплестириў ушын шараят жаратыўға қаратылды. Бул бағдарда қабыл етилген ең зәрүр нызам ҳәм норматив ҳүжжетлерден Пуқаралық, Жер, Салық ҳәм Бажыхана кодекслери, «Мәмлекет ийелигинен шығарыў ҳәм меншиклестириў ҳаққында», «Банклер ҳәм банк хызмети ҳаққында», «Сырт ел инвестициялары ҳаққында», «Сырт ел инвесторлар ҳуқықларының кепилликлери ҳәм оларды қорғаў илажлары ҳаққында»ғы бир қатар нызам ҳүжжетлерин көрсетиў мүмкин.

Реформалардың кейинги басқышында, яғный, 2000-жылдан баслап 2010-жылға шекемги дәўирди өз ишине алып, «Исбилерменлик жумысы еркинлигиниң кепилликлери ҳаққында», «Жеке меншик кәрхана ҳаққында», «Валютаны тәртипке салыў ҳаққында», «Сыртқы экономикалық хызмет ҳаққында», «Фермер хожалығы ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасының нызамлары, жаңа редакциядағы Салық кодекси ҳәм экономиканы реформалаў бойынша басқа да зәрүр нызам ҳүжжетлери ислеп шығылып қабыл етилди ҳәм турмысқа енгизилди.

Үшинши басқыш 2010-жылдан басланып, усы дәўирде тийкарғы итибар мәмлекетимизде жеке меншик, мүлктиң үстемлигин беккемлеўге бағдарланған нызам ҳүжжетлерин жетилистириў, исбилерменликке және де еркинлик бериў, исбилерменлик орталығын түп-тийкарынан жақсылаў, исбилерменлик хызметин әмелге асырыў ушын қолайлы шараятларды жаратыў, шаңарақ исбилерменлигин раўажландырыў мақсетинде нызамшылықты жетилистириўге қаратылды.

Әсиресе, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрь күни қабыл етилген «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликке кең еркинликлер бериў, олардың жумысларына араласыўларды түп-тийкарынан қысқартыў, ҳуқықбузыўшылыққа жол қоймаўды мәмлекетлик уйымлардың биринши дәрежели ўазыйпасы сыпатында беккемлейди. Бул норма мәмлекет уйымларына айыплы хызметкерлерге тек ғана административлик, ҳәкимшилик яки жынайый жуўапкершилик шараларын қоллаў менен шекленбестен, исбилерменлик субъектлерине жеткизилген зыянды сол хызметкерлерден өндирилиўин жүклейди.

Соның менен бирге, Пәрманда ҳәкимшилик ҳәм жынаят нызамшылығын либералластырыў жолын даўам еттирип, финанс-хожалық жумысын әмелге асырыўда биринши мәрте ҳуқықбузарлықты ислеген исбилерменлик субъектлери, олардың хызметкерлери ҳәм исбилерменлик жумысын мәмлекетлик дизимнен өткерместен әмелге асырып атырған шахсларды, олар тәрепинен жеткизилген зыянды қаплаған ҳәм ҳуқықбузыўшылық нәтийжесин белгиленген мүддетлерде өз ықтыяры менен сапластырған жағдайда, жуўапкершиликтиң барлық түрлеринен азат етиў менен байланыслы жаңа илажларды нәзерде тутады.

Әлбетте, ҳүкиметимиз тәрепинен исбилерменлик субъектлерине жаратылып атырған бундай имканиятлар олардың емин-еркин жумыс ислеўи ушын және де кең жол ашылғанлығынан дәрек береди.

Б.ЖАҚСЫМОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги Исбилерменлик субъектлери ҳәм сырт ел инвестицияларын ҳуқықый қорғаў бөлиминиң бас мәс­ләҳәтшиси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF