Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:11:19, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛЫҚ ИСЕНИМИН АҚЛАЎ — МИННЕТИМИЗ

Бүгин турмысымызды автомобиль транспортларсыз көз алдымызға келтириўимиз қыйын. Усы тараў жумысларын шөлкемлестириў, тәртипке салыў ҳәм оны және де раўажландырыўда Өзбекистан автомобиль ҳәм дәрья транспорты агентлигиниң атқарып атырған хызметлери айрықша.

Усы жылдың 10-январь сәнесинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәм қалалар менен аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Жақында биз агентликтиң Қарақалпақстан бөлиминде болып, соңғы жыллары республикамызда тараўды раўажландырыў бойынша исленип атырған жумыслар ҳәм Президентимиздиң жоқарыдағы қарары талапларынан келип шығып, ислениўи тийис ўазыйпалар жөнинде айтып бериўди аймақлық бөлим баслығы ўазыйпасын атқарыўшы А.Бердиевтен өтиниш еттик.

­ Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2004-жыл 10-марттағы қарары тийкарында автомобиль ҳәм дәрья транспортында жүк ҳәм жолаўшыларды тасыўды шөлкемлестириў ҳәм жетилистириў бойынша норматив-ҳуқықый базаны жаратыў, экономика тармақлары ҳәм пуқаралардың жүк ҳәм жолаўшы тасыў талапларын есап­қа алған ҳалда усы тараўды раўажландырыў бағдарламаларын ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў, транспорт хызмети базарында базар қатнасықларын ҳәм бәсекиликти раўажландырыўға қолай шараятларды жаратыў, тараўда бирден-бир техника сиясатын енгизиў, жүк ҳәм жолаўшыларды тасыўды лицензиялаўды әмелге асырыў, кадрларды оқытыў ҳәм олардың кәсиплик маманлығын жетилис­тириўди, шөлкемлестириўди Өзбекистан автомобиль ҳәм дәрья транспорты агентлиги өзиниң тийкарғы ўазыйпасы етип белгилеп алған.

Ҳәзирги ўақытта республикамыз аймағында жолаўшы тасыў менен шуғылланыўшы 213, жүк тасыў менен шуғылланыўшы 118 кәрхана болып, оларда 308 автобус, 290 микроавтобус, 2508 жеңил автомобильлер, 814 жүк автомобильлери халыққа транспорт хызметин көрсетип келмекте. Өткен 2016-жыл даўамында тараўдың материаллық-техникалық базасын еле де беккемлеп барыў мақсетинде банк кредитлери есабынан республикамызға 14 «Исузу» маркалы автобус, 180 «Дамас», «Нексия», «Кобальт», «Матиз», «Спарк» маркалы жеңил автомобильлер, ҳәр қыйлы маркадағы 31 жүк автомобильлер алып келинип, буның нәтийжесинде 460 жаңа жумыс орынлары шөлкемлестирилди. Сондай-ақ, 25 «Исузу» автобуслары қысылған тәбийғый газде ислеўге қайта үскенеленди. Пайтахтымыздағы «Нөкис» автовокзалына реконстуркция жумыслары жүргизилди. 2016-жылдың январь-ноябрь айларында транспорт кәрханалары тәрепинен банклерге 35 млрд сум нақ пул тапсырылған болып, бул көрсеткиш 2015-жылдың сол дәўирине салыстырғанда 3 млрд сумға өскенлигин аңлатады.

Соның менен бирге, аймақлық лицензиялаў комиссиясы тәрепинен 135 лицензиялар бериў бойынша қарарлар қабыл етилди ҳәм оларға қосымша 7698 лицензия карточкалары рәсмийлестирилип, мәмлекетке 1 млрд 171 млн сум мәмлекетлик бажы пулы өткерилди.

Бөлим хызметкерлери өткен жыл даўамында республика Ишки ислер министрлигиниң Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасы, Мәмлекетлик салық инспекциясы хызметкерлери менен биргеликте жүк ҳәм жолаўшы тасыўда лицензия талап ҳәм шәртлериниң орынланыўын қадағалаў бойынша өткерилген 172 рейдлерде қатнасып, онда 2539 нызам бузыўшылық фактлерин анықлады, булар­ға тийисли шаралар көрилди.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 5-декабрьдеги «Автовокзал (автостанция) паспортын бериў тәртиби ҳаққындағы Режени тас­тыйықлаў ҳаққында»ғы қарары тийкарында республика аймағындағы 4 автовокзал ҳәм 4 автостанцияларға паспортлар рәсмийлестирилди. Халыққа хызмет көрсетип киятырған кәрханалардың 47 басшы хызметкерлери Ташкент қаласындағы «Автодәрьятранс-Илим» мәмлекетлик илимий-методика орайында 144 саатлық бағдарлама бойынша оқып, аттестациялардан өтип келди.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 10-январьдағы «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәм қалалар менен аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық 2017-2021-жылларда 15 жаңа автобус жөнелислерин ашыў, 112 таза автобуслар, 350 микроавтобусларды алып келиўди режелестирип қойыппыз. Сондай-ақ, Нөкис қаласы аймағынан «Нөкис арқа автовокзалы», «Жийдели Байсын» автостан­циясы имаратларын жаңадан қурыў, Тахтакөпир, Шымбай, Мойнақ районларындағы автостанцияларды реконструкциялаў нәзерде тутылған.  Усылар менен бир қатарда, Нөкис қаласының иши ҳәм оның әтирапындағы аймақларда «Дамас» маркалы жеңил автомобильлер орнына жаңадан алып келинген автобусларды пайдаланыў, 2018-жылдың 1-июлине шекем пайтахтымыз транспортларында жол ҳақы ушын нақ пулсыз есапласыў системасын енгизиў, соңын ала оны районларға қатнаўшы транспортларға да қолланыў режелестирилген.

Жуўмақластырып айтқанда, Президентимиз тәрепинен қабылланып атырған Пәрман ҳәм қарарлар халқымыз турмысының еле де абадан болыўына өзиниң унамлы тәсирин көрсетиўи сөзсиз. Өзбекистан автомобиль ҳәм дәрья транспорты агент­лигиниң Қарақалпақстан бөлими хызметкерлери де өзлерине жүкленген ўазыйпаны жуўапкершилик пенен атқарып, халқымыздың мүшкилин жеңил етиўде аянбастан хызмет ете береди.

Жазып алған: Әдилбай ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF