Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:08:47, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢА ЖОЙБАР ИСКЕ ТҮСТИ

Нөкис қаласында «TB-PRACTEKAL» Клиникалық изертлеў бағдарламасы жойбары ҳәм Референс лабораториясының ашылыў мәресими болып өтти.

Оған Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў минис­трлиги Республикалық қәнигелестирилген фтизиатрия ҳәм пульмонология илимий-әмелий орайының хызметкерлери, республикалық туберкулёзге қарсы гүресиў мәкемелериниң баслықлары, қалалық ҳәм районлық медициналық бирлеспелердиң бас фтизиатрлары, «Шегарасыз шыпакерлер» ҳәм Жәҳән денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң, АИЖС, туберкулёз ҳәм малярияға қарсы гүресиў глобал қорының қәнигелери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илаж 1-санлы Туберкулёзге қарсы гүресиў диспансеринде лабораторияның ашылыў мәресими менен басланды.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

Онда Республикалық қәнигелестирилген фтизиатрия  ҳәм пульмонология илимий-әмелий орайының директоры, «TB-PRACTEKAL» Клиникалық изертлеў бағдарламасы жойбарының бас изертлеўшиси, профессор Н.Парпиева, «Шегарасыз шыпакерлер» халықаралық шөлкеминиң Уллыбританиядағы бас директоры Викки Хокинс, усы шөлкемниң Өзбекистандағы миссиясының баслығы Виктор Гарсия Леонор ҳәм басқалар шығып сөйлеп,  елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин республикамызда медицина тез пәт пенен раўажланып атырғанын, медициналық мәкемелерде ири оңлаў жумыслары әмелге асырылып, дүньяның раўажлан­ған еллеринен заманагөй әсбап-үскенелер алып келингенин, халықаралық шөлкемлер менен бирге ислесиў әмелге асырылып, денсаўлықты сақлаў саласында бир қатар жаңаланыўлар жүз бергенин атап өтти. Әсиресе, туберкулёз кеселлигине қарсы әмелге асырылған илажлар мақтаўға ылайық.

Атап өтилгениндей, Өзбекис­тан туберкулёзге қарсы жаңа дәрилерди ҳәм қысқа режимлердиң қолланылыўын ең бириншилерден болып енгизген мәмлекетлердиң бири болып табылады. Денсаўлықты сақлаў минис­трлигиниң ҳәм Туберкулёзге қарсы гүресиў бойынша Миллий бағдарламаның жыллар даўамындағы ис-тәжирийбеси жаңа көзқарасларды енгизиў ҳәм наў­қасларға, олардың шаңарақ ағзаларына, медицина хызметкерлерине жаңадан қатнас жасаўдың әҳмийетин түсиндириў наўқаслардың нәтийжелериниң жақсыланыўына алып келетуғынлығын көрсетеди.

Ҳәзирги емлениўге қарағанда нәтийжеси жақсырақ ҳәм дәриге турақлы туберкулёзге қарсы қысқа режимниң мүмкиншилиги наўқаслар, олардың шаңарақ ағзалары ҳәм медицина хызметкерлери ушын жақсы жаңалық болып табылады.

Илаж қатнасыўшылары лабораторияны барып көрип, ол жерде жаратылған шараятлар менен танысты.

- Ҳәзирги күнде лаборатория­мызда «GeneXpert», «HAIN», «MGIT», «ERBA» сыяқлы заманагөй қурылмалар менен әсбап-үскенелер халықаралық стандартларға жуўап берген ҳалда ислеп турыпты.

Бурын шыпакерлеримиз туберкулёз кеселлигин емлеўде тийкарынан көкирек рентгенографиясының ҳәм биоматериал сүртпесиниң анализ нәтийжелеринен пайдаланатуғын еди. Бул тестлер туберкулёз таяқшаларының дәрилерге сезимталлығын анықлаў мүмкиншилигине ийе емес еди. Бүгинги күни лабораториямыз Европа стандартларына жуўап беретуғын дәрежеге жетти. Соның менен бирге, наў­қасларға лаборатория хызметлерин жеткерип бериўде, лабораториямыздың сапалы хызмет көрсетиўинде Гаутиин қаласындағы Мәмлекетлик Супра Референц лабораториясы сертификатына ийе болды.

Жаңадан орнатылған «GeneXpert», «HAIN» медициналық аппаратуралары жәрдеминде туберкулёз таяқшаларының ең тийкарғы рифампицин ҳәм изионазид дәрилерине сезимталлығы тексериледи. «GeneXpert» тести экспресс тест болып, оның жәрдеминде туберкулёз таяқшасының атап өтилген дәрилерге сезимталлығын еки саатта анықлаўымызға болады. Нәтийжеде наўқасларға тез диагноз қойыў мүмкиншилигине ийе боламыз ҳәм усы нәтийжелерге қарай шыпакерлеримиз емлеў режимин тайынлаў имканиятына ийе болады,-дейди лаборатория баслығы Б.Халмуратов.

Күнниң екинши ярымында илаж қатнасыўшылары 2-санлы Республикалық туберкулёзге қарсы гүресиў диспансерине барып, «TB-PRACTEKAL» Клиникалық изертлеў бағдарламасы жойбарының ашылыў мәресимине қатнасты. Бул жердеги усы жойбарды әмелге асырыў мақсетинде жаңадан ашылған 30 койкалық бөлимди көрип, ол жерде наўқасларға жаратылған шараятлар менен танысты. Илаж қатнасыўшыларының усы жойбарды әмелге асырыў бойынша пикир-усыныслары тыңланды.

Соң илаж қатнасыўшылары ҳәм мийманлар пайтахтымыздағы И.В.Савицкий атындағы көркем өнер музейине саяхат етти.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF