Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:02:56, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыў, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл структураға айландырыў, пуқаралар жыйынларының улыўма мәплерин сәўлелендиретуғын ассоциа­цияға бирлесиў ҳуқықларын жүзеге шығарыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў және мәмлекетлик уйым­лар ҳәм пуқаралық жәми­йети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин буннан былай да раўажландырыў мақсетинде:

1. Төмендегилер мәҳәлле инс­титутын буннан былай да жетилистириўдиң тийкарғы бағдарлары етип белгиленсин:

пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жәмийеттеги орнын ҳәм ролин күшейтиў, оларды орынларда халықтың шын мәнисиндеги мәсләҳәтшиси ҳәм көмекшисине айландырыў;

жәмийетимизде өз-ара ҳүрмет, мийрим-шәпәәт ҳәм аўызбиршилик орталығын қәлиплестириўде, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятларды қәстерлеп сақлаўда және раўажландырыўда мәҳәллелердиң әҳмийетин ҳәм абырайын және де арттырыў;

жасларды мәнаўий бай ҳәм физикалық жақтан саламат етип тәрбиялаў, олардың бәнтлигин тәмийинлеў, жас әўладты идеологиялық қәўиплерден қорғаў, халықтың жәрдемге мүтәж қатламларын, кексе әўлад ўәкиллерин социаллық қоллап-қуўатлаў бағдарында пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлер менен өз-ара бирге ислесиўин беккемлеў;

жәмийетлик тәртипти ҳәм қәўипсизликти тәмийинлеўде, ҳуқықбузарлықлардың өз ўақтында алдын алыўда, пуқараларда нызамға ҳүрмет сезимин күшейтиўде мәҳәллелердиң тиккелей қатнасын кеңейтиў;

пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳуқықларын ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўдың және олардың жумысын муўапықластырыўдың нәтийжели механизмлерин енгизиў, мәҳәлле системасында бирден-бир ҳуқықты қолланыў әмелиятын тәмийинлеў.

2. Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңес, Өзбекистан «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды ҳәм пуқаралар жыйынларының төмендеги усыныслары мақуллансын:

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңеске (соңғы орынларда Республикалық кеңес деп аталады) юридикалық шахс статусын бере отырып, оны пуқаралар жыйынларының ассоциациясы түринде шөлкемлестириў;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, районлардағы ҳәм қалалардағы пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша аймақлық кеңеслерди (соңғы орынларда аймақлық кеңеслер деп аталады) Республикалық кеңестиң қурамлық структуралары сыпатында шөлкемлестириў;

Өзбекистан Республикасы Бас министри, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, район ҳәм қалалардың ҳәкимлерине тийислисинше Республикалық кеңес, аймақлық кеңеслерге жәмийетшилик тийкарда басшылық етиў ўазыйпасын жүклеў;

Республикалық кеңес ҳәм аймақлық кеңеслердиң басшыларының биринши орынбасарлары бир ўақыттың өзинде Өзбекистан «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фондының (соңғы орынларда «Мәҳәлле» фонды деп аталады) тийислисинше республикалық басқармасына, Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық бөлимлерине, район ҳәм қалалардың бөлимшелерине басшылық етиўи;

Республикалық кеңесте шөлкемлестириўшилик жумыслар ҳәм методикалық мәселелер бойынша баслық орынбасары, сондай-ақ, Республикалық кеңес және аймақлық кеңеслерде жаслар менен ислесиў, диний-ағартыўшылық мәселелер, кекселер ҳәм нураныйлардың жумыслары бойынша баслық орынбасарлары лаўазымларын енгизиў;

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында жәмийетшилик тийкарда жумыс ислейтуғын пуқаралар жыйыны баслығының орынбасары — жаслар мәселелери бойынша мәслә­ҳәтши лаўазымын киргизиў.

3. Төмендегилер:

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңестиң шөлкемлестириўшилик структурасы 1-қосымшаға муўапық;

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңестиң атқарыўшы аппаратының структурасы 2-қосымшаға муўапық;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, районлар ҳәм қалалардағы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша кеңеслердиң атқарыўшы аппаратларының үлги структуралары 3- ҳәм 4-қосымшаларға муўапық;

Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, район ҳәм қалалардағы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапық­ластырыў бойынша кеңеслери атқарыўшы аппаратлары хызметкерлериниң шекленген санына салыстырмалы түрде категория­ланған аймақлар, ра­йон ҳәм қалалардың дизимлери 5- ҳәм 6-қосымшаларға муўапық мақуллансын.

4. Пуқараларының өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын буннан былай да жетилистириўге байланыслы комплексли илажлар бағдарламасы 7-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

Комплексли илажлар бағдарламасында нәзерде тутылған илажлардың өз ўақтында ҳәм сапалы орынланыўы бойынша жеке жуўапкершилик минис­трликлер менен ведомстволарға, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының басшыларына жүкленсин.

5. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, халық депутатлары ўәлаятлық Кеңеслери, Республикалық кеңес, «Мәҳәлле» фонды ҳәм мәҳәллелер белсендилериниң қурамында мәҳәллелер дүзилген посёлка, аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жы­йынларын нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте мәҳәлле пуқаралар жыйынларына бирлес­тириў ҳәм бөлиў жолы менен қайта шөлкемлестириў ҳаққындағы усынысы мақуллансын.

6. Төмендегилер:

«Мәҳәлле» фондының ҳәм пуқаралар жыйынларының усынысына бола, Республикалық кеңес, аймақлық кеңеслердиң атқарыўшы аппаратлары «Мәҳәлле» фондының тийислисинше республикалық басқармасы, Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық бөлимлери, районлық ҳәм қалалық бөлимшелери, сондай-ақ, посёлка, аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларының қайта шөлкемлестирилиўи мүнәсибети менен босайтуғын штат бирликлери есабынан қәлиплестирилетуғыны;

Респубикалық кеңес, аймақлық кеңеслердиң атқарыўшы аппаратларының штаттағы хызметкерлерин тәмийинлеў ҳәм материаллық хошаметлеў «Мәҳәлле» фонды есабынан әмелге асырылатуғыны, усы мақсетлерге бағдарланатуғын қаржылардың жетпеген бөлеги болса, Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджети есабынан қапланатуғынлығы;

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Мәмлекетлик хызметкерлердиң мийнетин хошаметлеў ҳаққында»ғы 1997-жыл 13-майдағы ПП-1778-санлы Пәрманының мийнет ҳақы бо­йынша Бирден-бир тариф сеткасы разрядларына муўапық хошаметлеў коэффициенти сыпатында мийнет ҳақыларға 20 процент үстеме ҳақы орнатылыўын нәзерде тутатуғын 1-бәнтиниң әмел етиўи Республикалық кеңес, аймақлық кеңеслердиң атқарыўшы аппаратларының хызметкерлерине  қолланылатуғыны;

Республикалық кеңес, аймақлық кеңеслер баслықларының биринши орынбасарлары ҳәм орынбасарлары лаўазымларында ислейтуғын пенсионерлерге пенсияларды толық муғдарда төлеў, бунда пенсияларды төлеў менен байланыслы қәрежетлерди Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қорының есабынан қаплаў тәртиби енгизилетуғыны;

Республикалық кеңес баслығының биринши орынбасары статусы, турмыслық тәмийнаттан, медициналық ҳәм транпорт хызметинен пайдаланыў бағдарындағы шараятларына бола — министрге, Республикалық кеңес баслығының орынбасары — министрдиң орынбасарына теңлестирилетуғыны белгилеп қо­йылсын.

7. Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларына тийисли ўазыйпаларды әмелге асырыўда мүнәсип үлес қосқан инталы пуқараларға ҳәм жәмийетлик структуралардың ўәкиллерине берилетуғын «Маҳалла ифтихори»  көкирек белгиси енгизилсин.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети еки ай мүддетте «Маҳалла ифтихори»  көкирек белгиси ҳаққындағы Режени ислеп шықсын ҳәм тастыйықласын.

8. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық ҳәкимликлери, Республикалық кеңес, «Мәҳәлле» фонды:

2018-жылдың  1-декабрине шекем Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, район ҳәм қалалардың орайларында «Мәҳәлле орайы» комплекслериниң имаратларын, 2021-жылдың 1-декабрине шекем пуқаралар жыйынлары мәкемелериниң имаратларын үлги жойбарлар ҳәм оларға қойылған талаплар тийкарында қурыў (реконструкциялаў, оңлаў), сондай-ақ, оларды зәрүр мебель ком­плекти, компьютер техникасы, байланыс қураллары ҳәм интернет тармақлары менен тәмийинлеў;

«Мәҳәлле орайы» комплекслеринде аймақлық кеңеслер және «Мәҳәлле» фондының Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық бөлимлери, районлар менен қалалық бөлимшелерин орна­ластырыў илажларын көрсин.

9. Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги «Мәҳәлле» фонды, Қаржы министрлиги ҳәм басқа да мәпдар шөлкемлер менен биргеликте еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар бойынша Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин.

10. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасы Бас министри А.Н.Ариповқа, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи У.С.Исмоиловқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи ўазыйпасын атқарыўшы О.Б.Муродов­қа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 3-февраль.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF