Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:36:22, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚОЙҒА ТИЛ ПИТКЕНДЕ...

Жақын өтмишимиздеги «сынса колхоздың гүндеси, өлсе колхоздың малы» дегендей түсиниклерге бүгинги ғәрезсизлик дәўиримизде  санамызда орын жоқ. Ҳәр бир нәрсе усы елдики, онда халықтың үлеси бар. Солай екен, исенип тапсырылған ҳәр бир нәрсени мойныңа алдың ба, айрықша жуўапкершилик пенен қараўың шәрт.

1954-жылы Төрткүл районында туўылған, райондағы қаракөлшиликке қәнигелестирилген «Қызыл қум» ширкет хожалығы баслығы болып ислеген Сазақбай Назаров бурын да еки мәрте жынайый жуўапкершиликке тартылып, амнистия актлерине тийкар азат етилген.

Судланыўшы С.Назаров бул сапары ширкет хожалығының шарўа есапшысы Бектурды Байназаров, ветеринария шыпакери Мухамметназар Ярматов, екинши ферма баслығы Араздурды Қазақбаев, үшинши ферма баслығы Сейтмурат Актабаев ҳәм есапшысы Шоҳрат Клычев ҳәм усы фермалардың шопанлары, жәми 16 адам болып ҳәрқыйлы нызамбузыўшылық ислерди әмелге асырған.

Атап айтқанда, ширкет хожалығының жуўапкерли басшылары тәрепинен кемис қойлардың бас санын ҳәм басқа да мәмлекет мүлклериниң кемисин толтырыў, қарыздарлықты кемейтиў ҳәм жабыў мақсетинде тийисли орынлар­ға тапсырылатуғын есабатларға жалған мағлыўматлар киргизип, ҳүжжетлерди қәлбекилестириў жолы менен мәмлекет мүлклериниң талан-тараж болыўына жол қойыўдай жынаятларды ислеген. Қойға тил питип сөйлей алғанда бәрин айтар еди, әттең.

Өз хызмет ўазыйпаларынан ғәрезли мақсетлерди гөзлеп, жуўапкерсизлик пенен қараған ширкет хожалығы ҳәм ферма басшылары, усы жынаят исине қатнасы бар деп табылған топар ағзаларының ҳәммесине суд уйымы тәрепинен тийислисинше жаза тайынланды.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF