Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:17:44, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЛИЦЕНЗИЯҢ ҚӘНЕ, ЖОЛДАС САФАРОВ?!

Елимизде исбилерменлер ушын барлық шараятлар жаратылған. Буның ушын арнаўлы лицензияға ийе болып, ўақтында салық төлемлерин төлеп, нақ пулды банк кассаларына тапсырып турсаң, асығың алшы. Өзиң де мәпленесең, жәмийетке де пайда келтиресең. Тилекке қарсы, исбилермен сыпатында дизимнен өтпей, арнаўлы лицензияға ийе болмастан жасырын түрде жумыс алып барып атырған кимселер де ушырасып турады.

1985-жылы Әмиўдәрья районында туўылған, Маңғыт қаласында жасаўшы Сафаров Қаҳрамон Сабирбаевич өткен жылдың май айында Жынаят ислери бо­йынша Әмиўдәрья районлық суды тәрепинен Өзбекистан Республикасы Административлик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодексиниң 165-статьясы менен ҳуқықбузар деп табылып, оған ең кем айлық ис ҳақының үш есеси муғдарында административлик жаза қолланыл­ған. Лекин, ол буннан өзине тийисли жуўмақ шығармастан тәкирар рәўиште жумыс алып барған. 2016-жыл июнь айында ра­йонлық мәмлекетлик салық инспекциясы тәрепинен қадағалаў-тексериў даўамында лицензия рухсатнамасын көрсете алмады. Нәтийжеде оның әмелдеги ҳүкиметлик қарар ҳәм нызамларға қайшы рәўиште лицензия алыныўы шәрт болған хызмет түри менен арнаўлы рухсатнама алмастан ҳәрқыйлы түрдеги CD ҳәм DVD     дисклерин нызамға қылап рәўиште сатып келгенлиги анықланған.

«Аўзы күйген үрлеп ишеди» дейди дана халқымыз. Қаҳрамон да дәслепки нызамсыз ҳәрекетинен өзине ти­йисли жуўмақ шығарғанда және де суд уйымы тәрепинен жаза тайынланбаған болар ма еди?..

Б.ҚУРБАНОВ

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF