Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:43:27, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ФУТБОЛ. XXI ӨЗБЕКСТАН ЧЕМПИОНАТЫ. I ЛИГА

ЖАНКҮЙЕР ЖӘБИР ШЕКПЕСИН

ЯМАСА «АРАЛ» ҚЫЙЫН ЖАҒДАЙДА

Бир неше жыллардан берли футбол бойынша мәмлекет чемпионатының биринши лигасында қатнасып киятырған республикамыздың «Арал» командасы ҳеш бир мәўсимди быйыл­ғыдай сәтсиз басламаған еди. Миллионлар ойынының ҳәм «Арал»дың ҳақыйқый жанкүйерлери болған футбол ышқыпазлары өзлериниң сүйикли командасының чемпионат басында турнир кестесиниң соңғы орынларында жүргенин еслей алмаса керек. Тилекке қарсы, сапар ойынларындағы избе-из утылыслар, өз майданындағы ушырасыўларда унамлы нәтийжелерге ерисе алмаў ҳақыйқатында да командамыздың ке­йинги орынларға түсип кетиўине алып келди.

Шийшемби күни чем­пио­наттың биринши айланымының соңғы туры өткерилип, онда «Арал» Нөкистеги «Туран» стадионында өзиниң әзелий қарсыласы болған :ргеништиң «Хорезм» жәмәәтин қабыл етти.

Турнир кестесиниң қайсы орынларында жүриўине қарамастан бул еки команда арасындағы ушырасыўлар оғада кескин гүреслер астында өтетуғын болғанлықтан бул күни стадионға әдеттегиден көбирек ышқыпаз келди. Ойын да усыған жараса оғада қызықлы болып, кескинлик ушырасыўдың ақырына шекем сақланып турды. Қурамында Оразбай Оразымбетов, Тимур Турдиев, Мурат !бдимуратов ҳәм Мансур Абдуллаев сыяқлы нөкисли «легионерлер» ҳәрекет еткен «Хорезм» физикалық жақтан да, тәжирийбе жағынан да бизиң футболшыларымыздан басым еди. Лекин, усындай факторларға ҳәм буның үстине алдынғы ойынларда алған жарақатлардың ҳәм сары карточкалардың кесиринен тийкарғы қурамның y ойыншысысыз (S), дерлик жасартылған қурам менен майданға түсиўине қарамас­тан командамыз өзинен анағурлым тәжирийбелирек «Хорезм»ге қарсы мүнәсип ойын көрсете алды. Ушырасыў тәғдирин 6-минутта «Арал» дәрўазасына белгиленген 11 метрлик айып тобы шешти. Бир ўақытлары «Арал» қурамында ҳәрекет етип, өзиниң әжайып ойынлары менен нөкисли ышқыпазларға қуўаныш бағышлаған Мансур Абдуллаев пенальтиди анық әмелге асырды ҳәм «Хорезм»ниң киши есаптағы жеңисин тәмийинледи. Нөкисли футболшыларда есапты теңлес­тириў ушын бир қатар қолайлы мүмкиншиликлер жүзеге келген болса да, усы күни әўмет олардан жүз бурды.

Ойын даўамында :ргениш командасында төрт ойыншы алмастырылған болса, «Арал» биринши тайм­да майданға түскен қурам менен ушырасыўды жуўмақлады, яғный ойыншы алмасыў жүз бермеди. Анығын айтатуғын болсақ, майдандағыларды алмастыратуғын футболшының өзи жоқ. Оң қанатта ҳәрекет еткен Азамат Ильясов енди ғана qy жасын толтырған болса, резервте отырған футболшылар да 17-18 жасар болып, оларда ойын әмелияты да, тәжирийбе де жетиспес еди.

Гүздиң ақырында айырым қуслардың жыллы үлкелерге ушып кететуғынындай, футболшылар да өзлерине қолайлы мүмкиншиликлер жаратылған жерде ойнағанды қәлейди. Буның менен биз «Арал»да шараят жоқ демекши емеспиз, бирақ, ҳәзирги ўақытта Фер­ғананың «Нефтчи» клубында ойнап атырған Айбек Нурбаев, Зарафшанның «Қы­зыл­қум» командасы қурамында ҳәрекет етип атыр­ған Азамат Бабажанов, Қаршының «Насаф-2» клубының ағзасы Азамат Алланиязов ҳәм жоқарыда атлары келтирилген «Хорезм» клубының ағзалары сыяқлы қарақалпақ футбол мектебиниң тәрбияланыўшылары өзимизде ойнағанында «Арал» бүгингидей қыйын аўҳалға түспес пе еди, деген ойдамыз. Айланып келгенде, футбол жанкүйерлериниң жәбир шекпеўиниң тәрептарымыз.

С.ЖОЛДАСОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF