Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:54:04, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПАЙТАХТТА ЖАҢА ОҚЫЎ ИМАРАТЫ САЛЫНБАҚТА

Мәмлекетимизде билимлендириў тараўының барлық буўынларында әмелге асырылып атыр­ған кең көлемли реформалар нәтийжесинде келешек жасларымыздың басқышпа-бас­қыш билим ийелеп, жоқары дәрежели маман қәнигелер болып жетилисиўи ушын кең мүмкиншиликлер жаратылмақта. !сиресе, арнаўлы бағдарламалар тийкарында барлық оқыў орынларының зәрүрли инвентарьлар менен тәмийинлениўи, заманагөй оқыў имаратларының қурылып пайдаланыўға берилиўи үлкен жетискенликлеримизден есапланады.


Пайтахтымыздағы А.Досназаров көшеси бо­йында Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының жаңа оқыў имаратындағы қурылыс ислерин көрип, усы институтта билим алыўды нийет еткен ҳәм усы тараўдың жетик қәнигеси боламан деген жаслар ушын жаратылған кең имканиятлардың және бир көриниси деп билемиз.

Быйылғы жылдың биринши февраль сәнесинде басланған қурылыс жумыслары «Қарақалпақстан санаат пуқара қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен алып барылмақта.

-Жойбар бойынша инс­титуттың жаңадан бес имараттың бой тиклеўи нәзерде тутылған. Бунда биринши имарат басқарыў имараты, екинши ҳәм үшинши имаратлар оқыў корпуслары, төртиншиси конференция залы ҳәм соңғы бесинши имараты, спорт залы болып есапланады. Қурылыс жумысларының улыўма сметалық баҳасы t миллиард eut миллион 0ot мың сумнан ибарат.

- Ҳәзирги күнде жумысларымыз белгиленген кесте бойынша иркинишсиз алып барылмақта. Транспорт техникаларымыз жетерли. Ал, қурылыс ушын зәрүрли бол­ған материаллардың өз ўақтында жеткерилиўи ҳәм бәрше қолайлы шараятлардың жаратылып берилиўи хызметкерлеримиздиң өз жумысларын тезлетилген пәтлер менен даўам еттириўине тийкар жаратпақта, - дейди қурылыс прорабы Кеңесбай Кишкенеев өз жумыслары менен таныстырып.

Жаңадан бой тиклеп атырған қо­сымша оқыў имаратларының қурылыс жумыслары 2013-жылдың ноябрь айында жуўмақланып, пайдаланыўға тапсырылыўы нәзерде тутыл­ған.

Қ.АЖИБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF