Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:46:51, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨРГЕН КӨЗДИ ҚУЎАНТАДЫ

Республика ҳүкимети гүзлик бийдай тәрбиясы бо­йынша 5-ноябрь — 5-декабрь күнлери аралығын «Ылғаллы бир айлық» деп жәриялап, бул айда дийқан фермерлер тәрепинен ислениўи тийис зәрүр агротехникалық илажларды белгилеп берген еди.

Быйылғы жылы Қара­өзек районындағы «Бердақ» АПЖ аймағында 400 гектар майданға гүзлик бийдай егилип ҳәзирги ўақытта усы «Ылғаллы бир айлық» та нәзерде тутылған илажларды өз ўақтында әмелге асырыў ушын шөлкемлескенлик пенен мийнет етпекте. Атап айтқанда, бундай ислер Сәрсенбай Бегдуллаев бас­қарған «Гүлзийба-Ре­йим» фермер хожалығы атызларында қызғын алып барылмақта.

— Ҳәр жылдағыдай хожалығымыз быйылғы жылы да мәмлекетке ғәлле ҳәм пахта тапсырыў шәртнамаларын артығы менен орынлаўға еристи -дейди, - С.Бегдуллаев. Газетаңыздың өткен санларының биринде жәрия­лан­ған Өзбекистан фермерлер Кеңеси тәрепинен гүллән дийқан фермерлерге жоллаған мүрәжатын дыққат пенен оқып шықтым...

Усы мүрәжатта көрсетилген ўазыйпаларды тереңнен түсинген бул хожалық ағзалары ҳәзирги күнлери бийдайды шайып суўғарыў ҳәм азотлы төгинлер менен азықландырыў ислерин жуўмақлап, атыз­лар­ға ширитилген қый шашыў жумысларын шөлкемлескенлик пенен алып бармақта. Соның менен бирге, аймақта ғаўаша атызлары пақаллардан тазаланып, онда гүзги шүдигар ислери де белгиленген талап­қа сай жүргизилмекте. Ал, бир тегис бийдай нәллери көрген көзди қуўантады.

Абдиқадир ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз. Қараөзек районы.

СҮЎРЕТТЕ: (Солдан оңға қарай) «Бердақ» АПЖ ақсақалы К.Халмуратов, фермер С.Бегдуллаев ҳәм отряд баслығы П.Отаров.

Ә.ОРАЗОВТЫҢ түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF