Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:28:17, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖОЙБАРДЫҢ  ЎАЗЫЙПАЛАРЫ  ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Усы жылдың сентябрь айында «Мәденият ҳәм спорт» газетасы редакциясының «Тарийхыңды аңла!» темасындағы жойбары Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды тәрепинен жәрияланған таңлаўда грант жеңимпазы болған еди. Сол мүнәсибет пенен пайтахтымыздағы И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде баспасөз конференциясы болып өтти.

Илажды музей директоры М.Қарлыбаев кирис сөз бенен ашты. Буннан кейин газетаның бас редакторы А.Әбдиев сөзге шығып, жыйналғанларды жойбардың тийкарғы мақсети ҳәм ўазыйпалары менен жақыннан таныстырды.

Атап өтилгениндей, республикамыз әййемги Хорезм цивилизациясының излерин өзинде жәмлеген көплеген тарийхый естеликлерге, мәдений мийрас объектлерине бай үлке есапланады. Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт министрлиги жанындағы мәдений мийрас объектлерин қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў илимий-өндирислик бас басқармасы аймақлық мәмлекетлик инспекциясы қәнигелериниң мәлим еткениндей, бүгинги күни республикамызда жәми 245 материаллық мәдений мийрас объектлери болып, соннан 118и археологиялық, 46сы архитехтуралық, 81и монументаллық естеликлер, 10ы дыққат­қа ылайық орынлар болып табылады. Деген менен, олардың көпшилиги ЮНЕСКО Пүткил жер жүзилик мийрасы дизимине киргизилмеген, бир қатары еле есапқа алынбаған. Буның тийкар­ғы себеби, интернет тармағында олар ҳаққында арнаўлы қәнигелестирилген энциклопедиялық дәреклердиң, шет тиллердеги мағлыўматлардың, ески Хорезм цивилизациясының жәҳән мәдениятына қосқан теңсиз үлесин өзинде сәўлелендирген илимий мақалалардың, қысқа сюжетли ролик және фильмлердиң,  фотосүўретлердиң азлығы, бул саланы жетик билетуғын жергиликли илимпазлар, тарийхшылар, журналистлер тәрепинен аз жайластырылғанлығы болып табылады.

Усы көзқарастан қарағанда газета редакциясының жойбары, атап өтилген машқалаларды шешиўге азғана болса да хызмет етиўи менен де әҳмийетли. Атап айтқанда, газетаның веб-сайтында «Тарийхыңды аңла!» арнаўлы бет шөлкемлестирилип, онда елимиздиң тарийхы, ғәрезсизлик жылларында жәмийетлик тур­мыс­тың түрли салаларында қолға киргизилген жетискенликлер, миллий мәдениятымыз бенен көркем өнеримиздиң раўажланыў басқышы, сондай-ақ, соңғы жыллары дүнья жәмийетшилигинде айрықша қызығыўшылық оятып атырған аймағымыздағы көплеген тарийхый естеликлер,  бүгингидей бахытлы күнлерге жетиўимиз, ғәрезсизлигимизди беккемлеў жолында мийнет еткен тарийхый шахслар, уллы инсанлар туўралы мағлыўматлар турақлы түрде берип барылады.

Жойбар шеңберинде редакция тәрепинен «Тарийхыңды аңла!» темасында мақалалар, «Ғәрезсизлик жемислери» темасында фото, видео, аудиороликлер таңлаўы жәрияланды. Буннан тысқары, жасларымыздың тарийхымызға, миллий мәдений мийрасларымызға, мәденият және көркем өнеримизге болған қызығыўшылығын буннан былайда арттырыў мақсетинде «Тарийхый естеликлер жас қәлемкешлер нәзеринде» темасында көргизбе шөлкемлестириў нәзерде тутылған. Келеси жылдың апрель айында жойбар жуўмағында белсене қатнасқанларды ҳәм жоқарыда атап өтилген таңлаў жеңимпазларын сыйлықлаў мәресимин өткериў режелестирилген.

Баспасөз конференциясы соңында журналистлер өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

Илаж қатнасыўшылары музейдеги «Ғәрезсизлик жылларындағы археологиялық илимий жетискенликлер ҳәм жаңа илимий ашылыўлар» көргизбеси менен танысты.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF