Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:58:01, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАЛАБАННЫҢ САЙЛАЎШЫЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎЫ

8-ноябрь күни Өзбекистан Республикасы Президентлигине Өзбекистан Халық демократиялық партиясынан көрсетилген талабан Хатамжон Кетмонов Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасты.

Нөкис қаласында болып өткен ушырасыў бир ўақыттың өзинде республикамыздың барлық районларындағы сайлаўшылар менен онлайн видеоконференция тәризинде шөлкемлестирилди. Ушырасыўға мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик уйымлар ўәкиллери, тараў басшылары, мәҳәлле белсендилери, кең жәмийетшилик ҳәм пуқаралық жәмийети институтлары ўәкиллери, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Илажды Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы депутаты, Өзбекистан ХДП фракциясы ағзасы А.Қир­ғизбаев ашты ҳәм алып барды.

Ең дәслеп, талабанның исенимли ўәкили Халилла Ешимбетов сөзге шығып, Х.Кетмоновтың өмирбаяны менен жыйналғанларды таныстырды.

Буннан соң, Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан — Өзбекистан Халық демократиялық партиясы Орайлық кеңеси баслығы, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы Спикериниң орынбасары, партия фракциясы басшысы Хатамжон Кетмоновқа сөз берилди.

Хатамжон Кетмонов дәслеп, Қарақалпақстан үлкеси ҳәм қарақалпақ хал­қы ҳаққында сөз етип, ғәрезсизлик жылларында Қарақалпақстан Республикасында Орайлық Азияда бирден-бир, саҳра қойнындағы әжайыбат — Қоңырат сода заводы, Хожели шийше заводы, «Орайлық Азия безеў таслары» қоспа кәрханасы, Қоңырат карбид, Нөкис мрамор ҳәм кабель заводлары сыяқлы заманагөй өндирис объектлери иске түсирилгенин атап өтти. Бүгинги күнде республика пайтахты Нөкис қаласынан баслап, район орайлары, қала ҳәм аўыллар, ҳәтте ең шетки аўылларға жетип барған раўажланыў ҳәм жетискенликлериниң тийкарғы факторы саҳра қуяшы, қурғақ және ызғырық самалларында тапланған, аўыр тәбийғый шараятта да өз елиниң топырағын көзине сүрме етип, келешекке исеним менен жасап атырған Қарақалпақстан халқы екенлигин атап өтти. Өз ана журтының келешегине байланыслы, ҳәр бир мәселеге жанкүйерлик пенен мүнәсибетте болатуғын Қарақалпақ халқы алдымызда тур­ған сайлаў процесинде де жоқары дәрежеде белсендилик көрсететуғынына исеним билдирди.

Талабан өз сайлаўалды бағдарламасы менен жыйналғанларды таныстырар екен, онда ең дәслеп, Өзбекистан Республикасы Конс­титуциясына қатаң әмел етилиўи, миллий мәплерге садықлық, мәмлекетимиз ғәрезсизлигин сақлаў ҳәм беккемлеў, Ўатанның раўажланыўын, ел тынышлығын, халықтың абаданлығын тәмийинлеў, пуқаралараралық ҳәм миллетлераралық татыўлық, социаллық турақлылықты сақлаў арқалы Өзбекистанның баслы стратегиялық мақсети — раўажланған демократиялық мәмлекетлер қатарына қосылыўға, жәҳән жәмийетшилигинде мүнәсип орын ийелеўге қаратылған ийгиликли мақсетлер жәмленгенин тилге алды.

Ол өзиниң баянаты ар­қалы сайлаўалды бағдарламасының тийкарғы бағдарлары бойынша жыйналғанларға толық мағлыўмат берди.

Атап айтқанда, талабан өз бағдарламасында алға сүрип атырған халықтың, әсиресе, алыс аўыллық аймақларда бирлемши медициналық жәрдемнен қолай ҳәм тез пайдаланыў имка­ния­тын тәмийинлеўши аўыллық шыпакерлик пунктлери тармағын кеңейтиў, жеңилликли ҳәм бийпул тийкарда жоқары дәрежели медициналық санитариялық жәрдем көрсетилиўин тәртипке салатуғын нызам ҳүжжетлериниң орынланыўы үстинен системалы қадағалаўды күшейтиў, фармацевтика кәрханалары ҳәм дәрихана мәкемелериниң жумысы және дәри-дәрмақлардың баҳасы үстинен мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўды күшейтиў, дәри-дәрмақлардың рекламасын шеклеў, тийкарғы дәри-дәрмақлар дизиминдеги дәри-дәрмақлардың мәмлекетлик медицина мәкемелеринде бар болыўы ҳәм айырым категориядағы шахсларға дәри-дәрмақлардың имтиязлы берилиўин тәмийинлеў үстинен мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қадағалаўды күшейтиў зәрүрлигин атап өтти.

Сондай-ақ, жәмийетлик әдалат, мийрим-шәпәәт, ашық-айдынлық ҳәм жәрия­лылық принциплери тийкарында мәҳәллениң халықты социаллық қорғаў орайы сыпатындағы ролин арттырып барыў илажларын көриў, напақалар ҳәм материаллық жәрдемди тийкарынан кем тәмийинленген шаңарақлар, материаллық жәрдемге мүтәж кекселер ҳәм балаларға бағдарлаў, өз бизнесин шөлкемлестириўге умтылыўшы мийнетке жарамлы пуқараларға жеңилликли кредитлер ҳәм процентсиз ссудалар ажыратыў әмелиятын және де раўажландырыў лазымлығы ҳаққында тоқтап өтти.

Буннан соң талабанның сайлаўалды бағдарламасын қоллап-қуўатлап Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги Өзбе­кис­тан ХДП фракциясының басшысы Е.Төрениязов, Қарақалпақстан Республикасы Руўхый үгит-нәсият орайы баслығы, «Қарақалпақстан ҳаўазы» газетасының бас редакторы Ш.Аяпов, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магистранты  Г.Сейтназарова, Хожели районы 70-санлы мектептиң директоры, Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиниң депутаты А.Орынбаева, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң магис­транты Ө.Кеңесбаевлар шығып сөйледи.

Олар өз сөзинде талабанның бағдарламасында алға сүрилип атырған жергиликли шийки зат ҳәм материалларды қайта ислеў кәрханаларының ишки ҳәм сыртқы базарда бәсекиге шыдамлы, жоқары қосымша қунға ийе тутыныў товарларын ислеп шығарыўды қаржыландырыў ҳәм экономикалық хошаметлеў, имтиязлы кредитлеўдиң нәтийжелилигин арттырыў, ири кәрханаларда үй мийнети есабынан жумыс орынларын шөлкемлестириў бо­йынша мәжбүрий квоталар белгилеў арқалы физикалық имканиятлары шекленген шахслар (майыплар)ды үй мийнети жумысына тартыўды кеңейтиў, билимлендириў саласында жәмийеттиң барлық қатламларына еркин ҳәм теңдей билим алыў имканиятларын жаратыў мақсетинде аймақлардағы демографиялық өзгерислерди есапқа алған ҳалда мектепке шекемги, орта, орта арнаўлы ҳәм жоқары билимлендириў мәкемелерин алдыннан жаратыў әмелиятын және де раўажландырыў зәрүрлиги ҳаққындағы пикирлерин айрықша қоллап-қуўатлады.

Сөзге шыққанлар, сайлаўшыларды сайлаў күни Президентликке талабан Хатамжон Кетмоновқа даўыс бериўге шақырды.

Буннан соң сайлаўшылар өзлерин қызықтырған сораўларға талабан ҳәм оның исенимли ўәкилинен ҳәр тәреплеме жуўаплар алды.

C.ЖАНИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF