Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:57:57, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТОЙЛАР ТОЙЛАРҒА УЛАСЫП...

Бәҳәр паслының ашық аспаны район орайындағы “Факел” кафесине жыйналған тойшылардың кеўлиндей гирбиңсиз еди. Халқымызда “Тойың тойларға улассын” деген жақсы сөзлер бар. Той басы сүннет той болса, өмир гүзарына кең қәдем таслап атырған жасларымыздың бахыт тойы өз алдына.

“Өзбекстан Мәденияты ҳәм көркем өнери форумы” және ЮНЕСКОның елимиздеги ўәкилханасы тәрепинен Топыраққалада өткерилип атырған “Әсирлер сазасы” дәстүрий мәденият фестивалы күнлери республикалық “Ҳаяллар кеңеси” тәрепинен Өзбекстан көлеминде “Мың неке ҳәм мың сүннет той”ларын өткериў бойынша қайырқомлық акциясы Қоңырат ра­йонында салтанатлы жағдайда басланып кетти.


ДӘстҮр бойынша Қоңырат ҳәм Мойнақ районларында сүннет болған жети бала, атап айтсақ; Рустем Ешмуратов, Камил Алламуратов, Нийетбай Худайбергенов, Жаббар Айтымбетов, Мойнақтан—Ахмет Турсынбеков, Азамат Кеңесов, Жеңисбай Тилеўов орайлық көшелерде безетилген ат арбада, еки районнан жыйналған алты келин-күйеўлер, Қоңыраттан М.Тасбаев—Ш.Актимбергенова, А.Шүкириллаев—Н.Юсупбаева, С.Жолдасов—Б.Хожаназарова, мойнақшы Асанбаев—А.Өтегенова, А.Жуманиязов—Ф.ДӘўлетмуратова, А.Хожаметов—А.Жумаба­евалар “Лассетти” машиналарында айланып, “Факел” тойханасына келди.

Жас өспиримлер менен келин-кҮйеўлерди ҳӘм олардың ата-аналарын район ҳәкими З.Зайтов, форум ўәкили Г.Абдуллаева ҳәм тағы басқалар қутлықлап, оларға терең денсаўлық, өшпес бахыт тилеп, қымбат баҳалы саўғалар тапсырды.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,

Өз ӨӨз хабаршымыз,

Қоңырат районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF