Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:03:42, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МИЛЛИЙ  КИНО ТАМАШАГӨЙЛЕР НӘЗЕРИНЕ  УСЫНЫЛДЫ

Өткен жылы Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм  пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў Жәмийетлик қоры тәрепинен халқымыздың турмысында, ғәрезсизлик жылларында елимиздиң барлық тараўларында әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларды турмысқа енгизиўде шаңарақтың тутатуғын орнын сәўлелендириўге қаратылған грант жәрияланған еди. Усы грант жеңимпазы,  республикамыздағы «Панацея» жәмийетлик бирлеспеси 2015-жылдың октябрь айынан баслап нырқы 24 миллион сумлық «Караван-фильм» жойбарын әмелге асырып келмекте.

Жақында усы жойбар тийкарында сүўретке алынған «Тәғдир ойынлары» атамасындағы көркем фильм тамашагөйлердиң нәзерине усынылды.

— Шаңарақ институты жәмийетимиздиң тийкарғы буўыны болып, елимизди раўажландырыўдың шешиўши күши болған жасларды тәрбиялаўда айрықша әҳмийетке ийе болмақта. Шаңарақ ушын тән болған миллий мийрасларды, халқымыздың ең жақсы дәстүрлерин қәстерлеп сақлаў ҳәм раўажландырыў, жәмийетимиздиң руўхый-ағартыўшылық тийкарларын беккемлеўде әҳмийетли фактор болып хызмет етпекте, - дейди бирлеспе ҳәм картина директоры Жахит Данебаев. — Биз фильмде усыларды сәўлелендириўге, жасларды әдеп-икрамлылыққа шақырыўға ҳәрекет еттик. Фильм режиссёры  Нурмухаммед Жумағулов, сценарий авторы Машхура Гафурова. Фильмде Саламат Арзыев, Роза Пиязова, Фарид Узақбергенов сыяқлы 20 дан аслам актёрлар қатнасты.

«Панацея» жәмийетлик бирлеспеси қәнигелери жойбар шеңберинде республикамыздың барлық қала және районларында жайласқан жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында усы жаңа миллий фильм ҳәм басқа да тәсиршең қураллар, сораў-жуўаплар арқалы жасларға шаңарақлық қатнасықларды беккем ҳуқықый тийкарда қурыў, оларды шаңарақлық турмысқа таярлаў бойынша түсиник жумыслары алып барылып, ғәрезсизлик жылларында елимизде шаңарақ қатнасықлары бир қанша беккемленип, шаңарақлардың абаданлығы менен турмыс дәрежесиниң артқаны елимизде шаңарақ институтын, әсиресе, жас шаңарақларды қоллап-қуўатлаў бойынша пухта ойланған сиясаттың әҳмийети, оның нәтийжеси ҳәр тәреплеме түсиндирилди.

М.ПИРНАЗАРОВА,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF