Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:18:11, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 

КОМИССИЯЛАРДЫҢ ЖУМЫСЛАРЫН

НӘТИЙЖЕЛИ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Усы күнлери Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаўға таярлық процеси сайлаў участкаларында қызғын алып барылмақта. Усы мақсетте орынларда семинар-тренинглер өткерилмекте.

2-ноябрь күни Мойнақ районында өткерилген семинар-тренингте Орайлық сайлаў комиссиясының хаткери С.Қурбанкулов, Орайлық сайлаў комиссиясының экспертлер топарының ағзасы О.Турғунов, Орайлық сайлаў комиссиясының ағзасы М.Бабаназарова, Пуқаралық жәмийетин қәлиплестириў ҳәм мониторинг етиў бийғәрез институты аймақлық бөлиминиң қәнигеси С.Нурниязов, 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясы баслығының орынбасары С.Утемуратова, эксперт топары ағзасы, юридика илимлериниң кандидаты А.Алламуратов, Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министриниң биринши орынбасары А.Машариповлар қатнасты.

Райондағы 17 участкалық сайлаў комиссияларының 149 ағзасы қатнасқан илажда сөзге шыққанлар Мойнақ районында да Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаўды өткериўге үлкен таярлық көрилип атырғанын айрықша атап өтти. Соның менен бирге, бул Президентлик сайлаўы алдынғыларға қарағанда нызамшылыққа қаратылған өзгерислери ҳәм қосымшалары менен ажыралып туратуғынына да итибар қаратылды. Атап айтқанда, быйылғы Президент сайлаўында «Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў ҳаққында»ғы Нызамымыз­ға 2015-жылдың декабрь айын­да киргизилген бир қатар әҳмийетли демократиялық өзгерислер ҳәм қосымшалар дәслепки мәрте сайлаў әмелия­тында қолланылып атырғаны атап өтилди.

— Елимиз келешегин белгилейтуғын бул әҳмийетли сия­сий илаждың жоқары дәрежеде өтиўин тәмийинлеў ҳәм де таярлық процеси менен  тиккелей жақыннан танысып, участкалық сайлаў комиссияларының ағзаларына зәрүр усынысларды бериў мақсетинде ең шетки аймақларымыздан есапланған Мойнақ районына келдик,-дейди Орайлық сайлаў комиссиясының экспертлер топары ағзасы Ойбек Турғунов. — Бул семинар-тренингте тийкарғы итибар участ­калық сайлаў комиссиялары ағзаларының жумысына, олар тәрепинен сайлаў күни әмелге асырылатуғын процесслерге қаратылған. Соның менен бирге, илаж қатнасыўшылары мүддетинен алдын даўыс бериў, халықаралық бақлаўшыларға болған мүнәсибет, сайлаўшылардың дизимин дүзиў, даўыс бериў процесслерин ҳуқықый жақтан жоқары дәрежеде шөлкемлестириў мәселелери бойынша түсиниклерге ийе болмақта.

Усы сыяқлы семинар-тренинглер ҳәзирги күнлерде Қарақалпақстан Республикасының барлық қала ҳәм ра­йонларында 3 топардан ибарат исши-топарлар тәрепинен өткерилмекте. Орынларда өткерилип атырған семинар-тренинглерде исши-топар тәрепинен участкалық сайлаў комиссиялары ағзалары оқытылып, олардың ҳуқықый билимлери және де жетилистирилмекте.

— Районымыздағы 19 участ­калық сайлаў комиссиясының 155 ағзасы ушын өткерилип атырған семинар-тренингте 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясының баслығы У.Жалменовтың басшылығындағы исши-топар ағзаларының берген усыныс ҳәм көрсетпелери жумысларымызды және де нәтийжели ҳәм ҳуқықый тийкарларда шөл­кемлестириўге хызмет етеди, - дейди Тахтакөпир районындағы  374-участкалық сайлаў комиссиясының баслығы Жарас Абитов. — Илажда нызамшылыққа киргизилген өзгерис ҳәм қосымшалар ҳаққында кең түрдеги мағлыўматларға ийе болдық.

Участкалық сайлаў комиссияларының жумысын нәтийжели шөлкемлестириў мақсетинде өткерилип атырған усы сыяқлы семинар-тренинглер республикамыздың барлық районларында болып өтпекте.

Қ.РЕЙМОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF