Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:09:50, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПРЕЗИДЕНТЛИККЕ ТАЛАБАН МЕНЕН УШЫРАСЫЎ

2-ноябрь күни Өзбекистан Республикасы Президентлигине  Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясынан талабан Сарвар Отамуратовтың Қарақалпақстан Республикасында сайлаўшылар ҳәм кең жәмийетшилик пенен ушырасыўы болып өтти.

Ушырасыўда түрли салалардың, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, ҳаял-қызлар, жаслар, мәҳәлле белсендилери, партия ағзалары ҳәм ҒХҚ хызметкерлери қатнасты.

Қарақалпақстан Республикасының барлық район ҳәм қалаларының сайлаўшылары менен онлайн видео конференция арқалы сөйлесиў тәризинде болып өткен ушырасыўды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының фракция баслығы Баҳамдулла Нурабуллаев ашты ҳәм алып барды.

Ушырасыўда талабанның исенимли ўәкили Т.Романов қатнасыўшылар­ға Сарвар Отамуратовты таныстырды ҳәм оның өмир жолына тоқтап өтти.

Президентликке талабан С. Отамуратов шығып сөйлеп, сайлаўшыларды сайлаўалды Бағдарламасында белгиленген тийкарғы ўазыйпалар менен таныстырды.

Талабан «Миллий тиклениў — бәринен бурын миллий өзликти аңлаў дегени», «Миллий мәплерди ҳәм миллий қәдириятларымызды қорғаў — баслы ўазыйпамыз», «Перзентлери саламат ҳәм бәркамал ел қүдиретли болады», «Өз тарийхын билмейтуғын, кешеги күнин умытқан миллеттиң келешеги жоқ», «Бәркамал әўлад — миллет таянышы» принципи астында руўхый-ағартыўшылық, сиясий ҳәм суд-ҳуқық, экономика, социаллық, мәлимлеме, спорт ҳәм сыртқы сиясат салаларында бир қатар ўазыйпалар белгиленгенин айтып өтти.

Атап айтқанда, сайлаўалды Бағдарламада мәдений мийрас объектлерин қорғаўға айрықша итибар қаратылған. Бизге белгили, Қарақалпақстан Республикасында тарийхый естеликлер ҳәм зыярат етиў орынлары оғада көп. Олардың қатарына Беруний районындағы Султан Увайс, Хожели районындағы Миздақхан археологиялық естеликлерин, Елликқала районындағы Топыраққаланы ҳәм басқа да мәдений мийрас объектлерин киргизиў мүмкин.

Сондай-ақ, И.В Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейи ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик :лкетаныў музейинде оғада баҳалы қол жазбалар, экспонатлар, коллек­циялар ҳәм архив ҳүжжетлери сақланбақта. Қарақалпақстан Республикасында бундай уллы тарийхый мийрасты қәстерлеп сақлаў ҳәм есапқа алыў бойынша белгили бир жумыслар исленген. Бирақ, Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикалық кеңеси ҳәм Жоқарғы Кеңестеги фракциясы ағзалары, Халық депутатлары жергиликли Кеңеслериндеги ӨзМТДП топарларының қадағалаў-талқылаў жумысы соны көрсетти, еле бир қатар мәдений мийрас объектлери есапқа алынбаған, экспонатлар, коллекциялар ҳәм архив ҳүжжетлери толық категорияланбаған.

!не, усылардан келип шығып, Қарақалпақстан Республикасындағы мәдений мийрас объектлерин толық хатлаўдан өткерип, есапқа алыў жумысларын жетилистириў зәрүр. Музейлерде, архивлерде, китапханаларда ҳәм басқа да орынларда сақланып атыр­ған, мәдений мийрас объекти белгилерине ийе болған экспонатларды, коллекция­ларды ҳәм архив ҳүжжетлерин толық категорияластырыў, бул бағдардағы нызамшылықты және де жетилистириў лазым. Керек болса, олардың ЮНЕСКО Пүткил жер жүзилик мийрасы дизимине кирмегенлерин оған киргизиўде белсендилик көрсетиў — тийкарғы ўазыйпамыз,-деди талабан.

С.Отамуратовтың атап өткениндей, елимизде жаслар мәселесине мәмлекетлик сиясат дәрежесинде итибар берилип келинбекте. Ертеңги күнимиз ийе­лериниң физикалық жақтан саламат болып ержетиўи, олардың келешеги ҳаққында қайғырған талабан сайлаўалды Бағдарламасында спорттың барлық түрлерин, әсиресе, олимпиада ойынлары бағдарламасынан орын алған ҳәм миллий түрлерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўды, балалар спортын раўажландырыўды өз алдына мақсет етип қойған.

Сондай-ақ, талабан ушырасыўда сайлаўалды Бағдарламасының басқа салаларына да ҳәр тәреплеме тоқтап өтти. С.Отамуратов алға қойып атырған ўазыйпалар сайлаўшыларда үлкен қызығыўшылық оятты.

Ушырасыўда қатнасыўшылар талабанның сайлаўалды Бағдарламасына өз пикирлерин билдирди. Сайлаўшылар атап өткениндей, Қарақалпақстан Республикасында мәдений мийрас объектлерин қорғаў, әсиресе, шетки ҳәм алыс аймақларда бул бағдарда өз шешимин күтип атырған мәселелердиң бар екенлиги, әйне, ҳақыйқат. Талабан алға қойып атырған илажлардың турмысқа енгизилиўи, Қарақалпақстан Республикасында тарийхый-мәдений баҳаға ийе болған объектлерди мәмлекетлик есапқа алыў, материаллық мәдений мийрас объектлериниң мәмлекетлик кадастрын ҳәм материаллық емес мәдений мийрас объектлериниң дизимин жүргизиўге хызмет етеди.

Ушырасыў қатнасыўшылары талабанның спорттың миллий түрлерин ҳәм балалар спортын раўажландырыў бағдарындағы пикирлерин қоллап-қуўатлады. Қарақалпақстанлы көп мыңлаған жаслар ҳәм спортшылар ушын миллий қәдириятларымыз, жигерлилик, мәртлик, Ўатанды сүйиўшилик ҳәм адамгершилик тийкарларын өзинде айқын жәмлеген ҳәм бүгин дүньяның 130 ға шамалас елинде кураш федерацияларының шөлкемлестирилгенлигин есапқа алып өзбек курашын Олимпиада ойынлары қатарына киргизиў мақсетинде халықаралық Кураш федерациясы, Халықаралық ҳәм Миллий Олимпиада комитети менен байланыс­ты ҳәр тәреплеме беккемлеў әҳмийетли ўазыйпа екенлигин атап өтти.

Талабанның сайлаўалды Бағдарламасын қоллап-қуўатлап Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасындағы ӨзМТДП фракциясы ағзасы Ж.Абдижамилов, сондай-ақ, партия ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенңесиниң депутаты М.Қурбанов, Нөкис қаласындағы 31-санлы мектеп директоры В.Каленова, Қарақалпақ мәмлекетлик университети ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеминиң баслығы И.Сейтназарова, Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрының актҢры М.Үсеновлар шығып сөйледи.

Ушырасыў соңында сайлаўалды Бағдарламасы бойынша қатнасыўшылар тәрепинен берилген сораўларға талабан С.Отамуратов ҳәр тәреплеме жуўап берди.

Ушырасыўда талабанның исенимли ўәкили ҳәм шығып сөйлегенлер сайлаўшыларды Президентликке талабан С.Отамуратовқа даўыс бериўге шақырды.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF