Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:14:19, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӨРТКҮЛЛИ ЖАСЛАР МЕНЕН УШЫРАСТЫ

Республикамызда 17-октябрьден берли даўам етип атыр­ған «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек?» атамасындағы илажда қатнасыўшы Республикалық Руўхый үгит-нәсият орайының ўәкиллери, театр ҳәм кино актёрлары, шайырлар менен жазыўшылар, атақлы эстрада қосықшылары, «Ниҳол» сыйлығының лауреатларынан дүзилген үгит-нәсият топары 19-октябрь күни Төрткүл районына барды.

Топар ағзаларын район ҳәкимлигиниң басшылары, жуўапкер хызметкерлери салтанатлы түрде күтип алды.

Бул жерде олар бес топарға бөлинип, райондағы 10 улыўма билим бериў мектеби, 5 кәсип-өнер колледжинде болып, оқыўшы-жаслар менен ушырас­ты.

Ушырасыўларда елимизге белгили Өзбекистан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, шайыр Б.Эргашев, Өзбекистанға хызмет көрсеткен артист, Өзбек миллий академиялық драма театрының актрисасы Ш.Исмайлова ҳәм бас­қалар менен жаслардың ушырасыўы, олар тәрепинен таяр­лан­ған концерт бағдарламалары, сахналық көринислер, шығып сөйлеўлеринде айтылған пикирлер үлкен әҳмийетке ийе болды.

Илаж қатнасыўшылары билимлендириў мәкемелеринде «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек?»  атамасындағы фотокөргизбелер ҳәм «Кеше ҳәм бүгин», «Ибратлы жол» темасындағы стендлерди тамашалады. Оларда билимлендириў мәкемесиниң өткен дәўирлердеги ҳәм бүгинги жағдайлары, олардың материаллық техникалық базасының салыстырмалы ҳалатлары, ғәрезсизлик жылларындағы жетискенликлер толық түрде ашып берилген.

Топар ағзалары бул жерлерде оқыўшы-жасларға миллий қәдириятларымыз, мәдений мийрасымыз, олардың жәмийетлик турмысымыздағы тутқан орны, оларды қәстерлеп сақлап келешек әўладқа жеткериўде жаслардың миннетлери менен жуўапкершиликлери, ҳәр қыйлы диний-экстремистлик ағымларға билетура қосылып кетиўдиң жаман ақыбетлери, ата-аналары, Ўатаны алдындағы перзентлик парызлары, кәсип-өнерге ийе болыўдың әҳмийети туўралы анық фактлерге тийкарланған мағлыўматлар берип, жасларды билим ийелеўге, илим үйрениўге, белгили бир кәсиптиң ийеси болыўға шақырды.

Жаслар Өзбекистан миллий телерадиокомпаниясы ҳәм «Өзбеккино» миллий агентлиги менен биргеликте Республикалық  Руўхый үгит-нәсият орайы тәрепинен таярланған «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек?»  атамасындағы қысқа метражлы фильмди ҳәм слайд-шоуларды тамашалап, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басшылығында ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған реформалар нәтийжесинде, жаслардың заманагөй билим алып, өзи таңлаған кәсип сырларын үйрениўине мәмлекетимиз тәрепинен жаратылып атырған жоқары итибардың және бир мәрте гүўасы болды.

Ҳақыйқатында да бүгинги глобалласыў дәўиринде ҳәммемиз қырағы болып жасаўымыз, Ўатанымыздың тынышлығын, аспанымыздың ашықлығын көздиң қарашығындай сақлаўымыз керек. Бул ушын Ўатан, жәмийет, ата-ана, досларымыз алдындағы миннетлеримизди умытпаўымыз зәрүр.

— Бизлер елимиздиң атақлы адамлары менен жүзбе-жүз ушырасып, сәўбетлескенимизден оғада қуўанышлымыз. Шынында да биз жаслар ушын ҳүкиметимиз тәрепинен барлық шараятлар жаратылған. Биз де өз гезегинде жаратылған шараятлардан утымлы пайдаланып, терең билим ийелеп, елимиздиң тынышлығы, ғәрезсизлиги, абаданлығы жолында мүнәсип үлесимизди қосамыз, деп исеним билдиремен,-дейди Төрткүл банк кәсип-өнер колледжиниң 2-курс оқыўшысы Г.Мадрахимова.

Ә.ЖИЕМУРАТОВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF