Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:58:07, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖУЎМАҚЛАРЫ

Усы жыл 20-октябрь күни Нөкисте быйылғы жылдың тоғыз айында Қарақалпақстан Республикасын социаллық-экономикалық раўажландырыў жуўмақлары ҳәм быйылғы жылғы экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли ўазыйпаларының әмелге асырылыўын сөзсиз тәмийинлеў илажларына бағышланған мәжилис болып, оған Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик статист­ка комитетиниң баслығы Б.Тураев, Ташкенттен келген бир қатар министрликлер менен шөлкемлердиң, коммерциялық банклердиң басшылары, сондай-ақ, республика ҳүкиметиниң ағзалары, район ҳәм қала ҳәкимлери, минис­трликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм алып барды.

Мәжилисте атап өтилгениндей, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша белгилеп берилген ўазыйпаларынан келип шығып, быйылғы жылдың өткен дәўиринде республикамызда бир қатар нәтийжелерге ерисилди. Жалпы аймақлық өним 4 триллион 534 миллиард сум болып, өсим пәти 118 процентти қурады. Соның ишинде, жалпы аймақлық өнимдеги киши бизнестиң үлеси 55,9, хызметлер үлеси 50,8 процентти қурады.

Өткен жылдың усы дәўирине салыстыр­ғанда санаат өнимлерин ислеп шығарыў көлеми 191,7 процентти қурады. Халық тутыныў товарларын ислеп шығарыў көлеми 638 миллиард сум болып, 115,4, қурылыс жумысларының көлеми 968 миллиард сум болып, 105,2 процентти қурады.

Быйылғы жылы республикамызда барлық дереклер есабынан жәми 2 триллион 811 миллиард сумлық инвестициялар өзлес­тирилди. Соның ишинде, Инвестициялық бағдарлама тийкарында емлеў-профилактикалық мәкемелеринде, мектеп ҳәм колледж­лерде 50 миллиард сумға жақын ири оңлаў ҳәм реконструкция жумыслары алып барылды. Сондай-ақ, 55 суў тәмийнаты объект­леринде 18 миллиард сумлық қурылыс жумыслары орынланып, 111 километр­лик ишимлик суўы тәмийнаты объектлери пайдаланыўға тапсырылды. Усының нәтийжесинде 16 мыңнан аслам халықтың суў менен тәмийинлениўи жақсыланды.

Соны айрықша атап өтиў тийис, ҳүкиметимиздиң тиккелей қоллап-қуўатлаўы нәтийжесинде Кегейли, Шоманай, Хожели ҳәм Мойнақ районларында быйылғы жылы қосымша 17,5 километрлик суў тармақларында 3 миллиард сумлық қурылыс ҳәм реконструкция жумыслары әмелге асырылмақта. Усы илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде және 13 мыңнан аслам халықтың ишимлик суўы менен тәмийинлениўи жақсыланады. Сондай-ақ, аймақты және де раўажландырыў бойынша тасты­йықланған ҳүжжетлер тийкарында Қарақалпақстанды, әсиресе, Кегейли районын социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша арнаўлы бағдарлама ислеп шығылмақта.

Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, Нөкис қаласы бойынша қабыл етилген бас режеге муўапық халқымызға қолайлы шараятлар жаратыў мақсетинде және 20 көп қабатлы турақ жай, дем алыў орынларын, жасалма көллер ҳәм суў бассейнлерин қурыў бойынша ўазыйпалар белгилеп алынды. !миўдәрья районындағы Қыпшақ қалқыма көпириниң орнына жаңа темир бетон көпирин қурыў режелестирилмекте. Республика районларында 26 еки қабатлы,  16 квартиралы турақ жай, 546 бир ҳәм еки қабатлы үлги жойбардағы турақ жайларды қурыў, сондай-ақ, басқа да халқымыздың турмыс дәрежесин көтериўге қаратылған илажлар белгилеп алынды.

Быйылғы жылда республиканы социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламасы тийкарында өткен тоғыз айда жәми баҳасы 144  миллиард сумлық инвестициялар есабынан 1807 жойбар әмелге асырылды ҳәм 8 мыңнан аслам жаңа жумыс орынлары жаратылды. Бунда республикамызда санаат кәрханаларын иске түсириў ҳәм модернизациялаў жумысларына айрықша итибар қаратылды. Атап айтқанда, қурылыс санаатында Қараөзек районында ҳәр бириниң жыллық қуўатлылығы 200 мың тоннадан ибарат болған, жәми жойбарлық баҳасы 25 миллион АҚШ долларына тең еки цемент заводтың қурылысы жуўмақланыў алдында тур. Соннан, «Қарақалпақ цемент» кәрханасына 6,5 миллион АҚШ долларына жақын инвестициялар тартылып, жылына 200 мың тонна цемент ислеп шығарыў заводы быйыл иске түсирилиўи күтилмекте. «Титан цемент» кәрханасында 17 миллион АҚШ долларына тең инвестицияны өзлестириў есабынан бул кәрхана келеси жылдың биринши ярымында иске түсирилиўи режелес­тирилмекте. Жойбарлар әмелге асырылғаннан соң 600 ден аслам жаңа жумыс орынлары жаратылады.

Азық-аўқат санаатында «Қоңырат ун заводы»нда быйылғы жылда суткасына 130 тонна ун өнимлерин ислеп шығарыўды модернизациялаў бойынша үскенелерди алып келиў ушын 1 миллион 400 мың АҚШ доллары конвертация етилди. Фармацевтика санаатында болса, келеси жылда улыўма баҳасы 25 миллион 920 мың АҚШ долларына тең 13 жойбарды әмелге асырып, 500 ге жақын жаңа жумыс орынларын жаратыў режелестирилмекте.

2017-2021-жылларда Қарақалпақстанды социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша ислеп шығылған арнаўлы бағдарлама тийкарында республикамызда жақын бес жылда санаатта 2 триллион 433 миллиард сумлық 570 жойбарды әмелге асырыў көзде тутылып, бул бағдардағы жумыслар баслап жиберилди. Усылар қатарында жергиликлилестириў бағдарламасы тийкарында январь-сентябрь айларында 5 кәрханада 4 миллиард 715 миллион сумлық өним ислеп шығарылды ҳәм оларға қосымша полипропилен ҳәм полиэтилен өнимлерин қайта ислеў ушын 37 жойбарды әмелге асырыў жобаластырылмақта. Буларға қосымша санаат потенциалын арттырыў мақсетинде санаат кәрханаларында алып барылып атыр­ған модернизация жумыслары жуўмақланды ҳәм бәсекиге шыдамлы өнимлер ислеп шығарыў көлеми 1,5-2 есеге артыўы күтилмекте.

Сондай-ақ мәжилисте экспорт болжаўларының орынланыўы ҳәм келеси жылы экс­порт көлемин және де арттырыў, быйыл­ғы жылға белгиленген ең әҳмийетли санаат, инженерлик-коммуникациялық ҳәм инфраструктура объектлерин иске түсириў, гүзги-қысқы мәўсимге таярлық көриў жумысларын жуўмақлаў, тийкарғы түрдеги аўыл хожалық өнимлерин жәмлеў мәселелери көрип шығылып, булар бойынша тараў басшыларының, район ҳәкимлериниң ҳәм қәнигелердиң есаплары тыңланды.

Мәжилиске Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары А.Икрамов қатнасты ҳәм кең түрде шығып сөйледи.

Мәжилис көрилген мәселелер бойынша тийисли қарарлар қабыл етти.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF