Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:08:53, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МУЗЕЙЛЕР  ҲӘПТЕЛИГИ

Ҳәр бир халықтың  тарийхынан дерек бериўши музейлерде сақланып атыр­ған  экспонатлар  келешегимиз  болған  жас әўладларға  мийрас  болып қалады. Себеби,  өтмиште сәўлеленген ҳәр қандай қубылыс  ҳақыйқатында  да, тарийх бетлерине мөрленеди.

Бүгинги күнде   Қарақалпақ  мәмлекетлик  үлкетаныў  музейи  кең жәмийетшиликке   ийе бол­ған  илимий-мәдений ҳәм  руўхый-ағартыўшылық  орай болып есапланады.

Музейде сақланып атырған   ҳәр бир экспонатта  халқымыздың әййемги   дәўирлеринен баслап  бүгинги күнге шекемги  турмысында  болып атырған ҳәдийселер  анық көрсетилген. Бул орайдың  қаржына  жаңа экспонатлар  топлаў, көргизбелер шөлкемлестириў, еслеў кешелерин  өткериў, илими­й-изертлеў  жумысларын жүргизиў жақсы жолға қойыл­ған. Өзбекистан  Республикасы  Министрлер Кабинетиниң  2014-жыл   11-июльдеги  «Мәмлекетлик  музейлердиң  балалар  ҳәм олардың  ата-аналарына ашықлығын  тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы қарарының  3-бәнтинде Өзбекистан  Республикасы пуқараларының мәдений-тарийхый мийрастан пайдаланыў ҳәм олар менен танысыў  имка­ниятын кеңейттириў мақсетинде ҳәр жылы сентябрь айында «Музейлер ҳәптелиги» өткерилип кия­тыр. Усындай ҳәптелик пайтахтымыздағы 1-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебинде болып өтти.

Илаж Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң  25 жыллығы ҳәм оның қолға киргизилиўинде үлкен хызмет атқарған елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримовты «Еслеў сабағы» менен басланды. Ҳәптелик даўамында Қарақалпақ  мәмлекетлик  Қуўыршақ  театры  тәрепинен «Қуўыршақ» спектакли  қойып берилип, оқыўшылар  оны  үлкен  қызығыўшылық пенен тамашалады. Сондай-ақ, Өзбекистан  Көркем өнер  Академиясы Қарақалпақстан  бөлимине  қараслы  қәнигелес­тирилген   көркем өнер мектебиниң  оқыўшылары тәрепинен шеберлик сабақлары, «Тәбиятымыздың  әжайыбатлары» атлы  оқыў-семинары  өткерилди. Бундай илажларды өткериўдеги мақсет — келешегимиз бол­ған жаслар­ға  ата-бабаларымыз мийрасын  қәстерлеп сақлаўды үйретиўден ибарат.

З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF